O projektu

Projekt Phare 2003 RLZ 1.1./175 je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti žen ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností s cílem podpořit a obnovit jejich klíčové kompetence a návyky pro návrat na pracovní trh a do společnosti.

 

Cílovými skupinami jsou ženy ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a pracovnice krajských středisek a dobrovolnice ČSŽ v krajích - Plzeňský (Jihozápad), Královehradecký (Severovýchod), Zlínský (Střední Morava), Jihomoravský (Jihovýchod) a Vysočina (Jihovýchod).

 

Mezi hlavní aktivity patří realizace motivačního kursu pro znevýhodněné ženy v cílových regionech a poskytování informačních služeb a aktivní pomoci.


 


„Podpora nezaměstnaných žen, směřující ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti“.
Doba trvání projektu  : 1.5. 2005 - 31.7. 2006


Tento projekt je hrazen z programu Phare 2003 z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.