Neohlížej se a něco dělej! - o projektu

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat.


V centrech bylo poskytováno zejména individuální poradenství, zaměřené na aktivní přístup k hledání zaměstnání, zpracování strukturovaného životopisu, motivačního dopisu, přípravu na pohovor a práci s internetovými pracovními portály.

 

Poradenství bylo poskytováno právničkou Českého helsinského výboru, psychology a lektory z oblasti kariérového poradenství. Doplňující aktivitou bylo poskytování informačních služeb, např.orientace na trhu práce, služby pro rodinu, flexibilní metody organizace práce a možnosti podnikání.

 

Dále jsme ženám nabídly čtyři moduly počítačových kurzů. Každý kurz byl svým způsobem individualizovaný, přizpůsobený aktuálním dovednostem účastnic. Absolvovaly je úplné začátečnice i ty, které si chtěly své dovednosti při práci s počítačem upevnit a získat nové poznatky. Důležitou součástí práce lektora byla i průběžná motivace účastnic kurzu a to zejména v raném stádiu.

 

Dílčím cílem projektu bylo zpracování elektronické verze PC kurzů (CD ROM) a dvou metodických sešitů „Pracujeme s počítačem č.1 a č.2“, které budou k dispozici všem zájemcům i po skončení projektu na kontaktních regionálních místech.

 

V rámci podnikatelských seminářů se účastnice seznámily s právním rámcem podnikání, analyzovaly vlastní schopnosti, dovednosti a kariérové možnosti. Lektorka klientky motivovala k využití podnikatelské příležitosti, pomohla se stanovením vlastních vizí a cílů.


 
 

Základní informace o projektu :

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na realizaci projektu dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Příjemce projektu : Český svaz žen, Panská 7, 11 53 Praha 1
Partner projektu :  Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
Délka trvání projektu : 18 měsíců (leden 2007 – červen 2008)
Počet podpořených osob : 1 200