Na krajský víkend budou ženy ještě dlouho vzpomínat

Krajský víkend žen ze základních organizací ČSŽ  celého kraje Vysočina se konal 2. a 3.října 2009 ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Krajský víkend byl částečně finančně podpořen  z Nadace Žena, zástupkyně Nadace Ing.Jana Vlažná z Jihočeského kraje se našeho Víkendu také zúčastnila. 

Zájem byl tradičně obrovský, zúčastnilo 78 zástupkyň ze všech 5 okresů. Slavnostního zahájení se poprvé v historii od vzniku kraje zúčastnil  hejtman kraje Vysočina MUDr Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Ing.Libor Joukl . Prohlédli si výstavku z činnosti našich organizací , besedovali o prioritách kraje, odpovídali na dotazy žen. 
A ženy se také nenechaly zaskočit -  hned v úvodu naše „ taneční skupina „ zatančila kolem májky „ Červený šátečku.. „  aby v zápětí  - za bouřlivého potlesku všech zúčastněných přešla na  kankán. Věříme, že veliká perníková mapa kraje, kterou pan hejtman od žen převzal  jako dárek, bude připomínat, že ve všech okresech našeho kraje  ženy odvádějí obrovský kus dobrovolnické práce pro svoji obec, město i kraj a že jim patří poděkování i ocenění .  
Pohodová a veselá nálada trvala dlouho do nočních hodin, ženy si vyměňovaly informace o tom co se jim daří, prohlížely nádherné kroniky, zpívaly ,tančily, nikomu se nechtělo odejít spát.  
Sobotní dopoledne bylo tradičně pracovní. Tentokrát zaměřené na „ Zdraví a bezpečí seniorů „ . V úvodní části jsme se setkaly s radním kraje za sociální oblast Mgr Petrem Krčálem .  S velikým zájmem ženy sledovaly také přednášku mluvčí krajské Policie ČR  zaměřenou na bezpečnost seniorů – na konkrétních příkladech jsme si všechny začaly uvědomovat, jak hodně zranitelní a důvěřiví staří lidé jsou  a že prevence do této oblasti je velmi potřebná , stejně jako aktivity občanského sdružení „ Život 90 „ , se kterými nás seznámila v dalším vystoupení jeho ředitelka Ing.Zuzana Pěchotová . A pak už následovalo vyhodnocení celého projektu ,závěr víkendu a slib, že se určitě zase co nejdříve uvidíme.  
 
Marie Bohuslavová
krajské středisko ČSŽ
kraj Vysočina
 
 
 
Pro zvětšení klikněte na obrázky.