Křest sborníku #ZaIstanbul - pozvánka

Český svaz žen u příležitosti Mezinárodního dne žen zve na besedu spojenou s křtem  sborníku, který vydáváme jako součást projektových aktivit a na završení kampaně #ZaIstanbul (tedy kampaně za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy).

 

Sborník pokřtíme na besedě s autorkami a autorem dne 8. března 2016 v Praze od 14.00 (Kounický palác (růžový salonek), Panská 7, Praha 1). Předpokládaný konec akce je v 16.30.

 

Účast přislíbili:

  • Daria Čapková (Síť mateřských center o.s.)
  • Adriena Gabrielová (členka Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů)
  • Martina Hronová (ROSA - centrum pro ženy,z.s.)
  • Eva Hurychová (proFem o.p.s.)
  • Zuzana Kříčková (Jako doma – Homelike)
  • Jaroslav Lorman (Život 90)
  • Michaela Svatošová (Gender studies, o.p.s.)

Úvodní slovo: Jana Chržová (předsedkyně ČSŽ)

Moderuje: Barbora Klárová-Semerádová

 

Podrobnosti v pozvánce. S ohledem na omezenou kapacitu sálu je nutné předem potvrdit účast na email: reditelka@csz.cz

Těšíme se na viděnou!

 

Informace pro média .

 


 


 

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.