Informační centra

Havlíčkův Brod (kraj Vysočina), Horní 197:
- informační činnost pravidelně pondělí 9:00 -11:00  hod. a úterý  14:00  -  16:00  hod.

Brno (Jihomoravská kraj), Řehořova 5:
- informační činnost pravidelně v pondělí 8:00 – 10:00 hod. a středu 15:00 – 17:00 hod.

Plzeň (Plzeňský kraj), Sladkovského 28:
- informační činnost pravidelně každé  pondělí od 12:00 – 14:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.

Trutnov (Královehradecký kraj), Pražská 59:
- informační činnost pravidelně každé pondělí 14:00  - 16:00 hod. a čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.      

Zlín (Zlínský kraj), Divadelní 1333:
- informační činnost pravidelně každé  úterý od 10:00 -14:00 hod. 


Infocentra nabízí poradenství pro ženy, které mají problémy s hledáním pracovního uplatnění nebo se chtějí vrátit na pracovní trh po delší době např. po mateřské dovolené.


Ženy mají možnost seznámit se zde s počítačem a internetem, napsat si jednoduché písemnosti, bezplatně využít internet pro hledání vhodného zaměstnání.


K dispozici jsou zde kontakty na organizace a firmy nabízející služby ženám a rodinám s dětmi, informace o nabídkách neziskových organizací, informace z oblasti pracovního práva, sociálního a důchodového zabezpečení.
V centru je možné využít nový počítačový program na CD Rom a zorientovat se ve svých vlastních schopnostech a dovednostech.


Na CD Rom je 22 modelových situací z profesního a osobního života ženy. Absolvováním programu žena získá  představu o svých silnějších i slabších stránkách a může si udělat představu, které jejích charakteristiky zvyšují nebo naopak snižují její šance na pracovní uplatnění.

P ř i p o m í n á m e,  že poradenství i motivační kurzy jsou ženy zcela  z d r a m a!

 

Motivační kurzy jsou založené na metodice „ Chci, mohu, umím" a posilují sebevědomí žen.
Kurz se skládá ze 4 modulů.
l. Motivace, sebepoznání druhých
2. Osobnostní rozvoj a další vzdělávání
3. Žena v české společnosti 21. století
4. Postavení ženy v pracovněprávních vztazích


Zájemkyně zveme do poradenského centra ČSŽ k osobnímu projednání účasti v motivačních kurzech.


Krajské středisko navázalo spolupráci s Magistrátem města Plzně- odborem sociálních věcí, Úřady práce v kraji, Mateřskými kluby Totem a Jablíčko v Plzni, Plzeňskou unií neslyšících a Dětským domovem Domino. Informační materiály k připravovaným motivačním kurzům pro dlouhodobě nezaměstnané ženy  byly zaslány i do 15 obcí s rozšířenou  působností v rámci Plzeňského kraje.


Obracíme se na všechny, kteří mohou posloužit jako zdroj rad a informací pro ženy, aby dle svých možností o nabízených vzdělávacích aktivitách krajského střediska ČSŽ v Plzni  veřejnost  informovali a napomohli tak k jejich úspěšné realizaci.
 


„Podpora nezaměstnaných žen, směřující ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti“.
Doba trvání projektu  : 1.5. 2005 - 31.7. 2006


Tento projekt je hrazen z programu Phare 2003 z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.