Informace pro členky

Jak již víte, čekají nás určité změny, které vyplývají z nového Občanského zákoníku a proto věříme, že jste si důsledně pročetly zpracovaj Žena třetího tisíciletí č. 3/2014, ktrý jste dostaly z Prahy. Do konce měsíce srpna jste měly odeslat Dotazník pro vnitrosvazovou evidenci všech organizačních jednotek.Věnujte pozornost také všem dalším informacím a nabídce školících seminářů. Další číslo zpravodaje bude obsahovat i doplněné Stanovy a pokyny k vedení účetnictví. Připomínáme, že si zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete objednat pro elektronické doručování na adrese : zpravodaj@csz.cz.


Pro nadcházející období připravujeme pro vás tyto akce:

- 8. září 2014 - celodenní seminář " mediální prezentace a práce s médii" v rámci projektu ČSŽ Praha " Zvýšení odborných kapacit členek ČSŽ". Lektory budou Štěpánka Duchková - televizní moderátorka a inf. Marek Šedivý, prezident asociace veřejně prospěšných organizací ČR.Seminář se bude konat od 10 - 17 hodin v zasedací místnosti ČSŽ ve Sladkvoského ulici 28 v Plzni. Účast je zdarma. Přihlášky telefonicky na KSŽ Plzeň.

- 23. září 2014 - zájezd do Mariánských Lázní a Bečova ve spolupráci se spolkem žen Mariánské Lázně.Je zajištěna komentovaná prohlídka centra města, návštěva fontány, miniatur a prohlídka zámku Bečov s  prohlídkou  sv. Maura a interiéru  zámku.Oběd je zajištěn v Mariánských Lázních. /účastnický poplatek 100 /

- 3. - 4.října 2014 se uskuteční krajský víkendový seminář v rámci projektu Nadace Žena na téma " Soukromé právo nově od roku 2014". Seminář se bude konat v hotelu Olympic v Tachově. Lektorkou bude vedoucí Občanské poradny v Plzni Mgr. Monika Krausová. Jako doplňkový program je zajištěna prohlídka Jízdárny Světce a kláštera Kladruby. Účastnicý poplatek 100 Kč.

Uvítáme podněty členek na přípravu akcí v roce 2015! Rovněž prosíme o zasílání příspěvků do zpravodaje Ženy ženám, který bude vydán v podzimních měsících. V případě zájmu můžeme vaše příspěvky zveřejnit i na techto webových stránkách Plzeńského kraje.