Hlavní výstupy projektu MOPPS II: Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum (InPc) - Havlíčkův Brod

 

  • Upozornění - aktuální informace, včetně kontaktu a současné činnosti InPc naleznete v sekci věnované ČSŽ v kraji Vysočina. Můžete také navštívit naši fotogalerii.

 

Jedním z cílů projektu MOPPS v regionu kraje Vysočina bylo spuštění činnosti pilotního Informačního a poradenského centra (InPc) v Havlíčkově Brodě.

Nejprve bylo třeba důkladné zmapovat regionální nabídky všech aktivit a programů, ale i firem, organizací a jednotlivců, kteří se obdobnou tématikou zabývají. Jako nejvhodnější způsob byl navržen průzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo vytvoření databáze poskytovatelů služeb a aktivit zaměřených na tématiku Zaměstnání — rodina — sociální služby. Proběhl v těsné spolupráci ČSZ, Dema, a.s. a Města Havlíčkův Brod. Velkou výhodou byla možnost využití poznatků z komunitního plánování sociálních služeb.

 


Činnost InPc se v prvotní fázi projektu soustředila na různé formy poskytování informací, poradenství a vzdělávání (individuální a skupinové). Postupně InPc rozšířilo své služby o přednáškovou a školící činnost.

Základní dělení aktivit InPc:
 

Motivační kurzy spojené s kurzy výpočetní techniky
Poradna právní
Poradna psychologická
Poradna sociální
Semináře motivační
Semináře krizového chování
Semináře s profesionály z trhu práce
Semináře s osobnostmi z podnikatelské sféry
Pomoc při vyhledávání zaměstnání s využitím výpočetní techniky
Poskytování informací (z Internetu, informační databáze)
Právní a sociální elektronická a telefonická poradna

 

Informační a poradenské centrum v Havlíčkově Brodě zavedlo systém řízení jakosti podle ISO 9001 a bylo také v roce 2007 certifikováno.

 

Aktuálně:  Informační a poradenské centrum prošlo dne 22. dubna 2009 úspěšně dozorovým auditem na vedení dokumentace dle ISO 9001. Audit prováděla firma Best Quality Ostrava , ved. Ing.Stoklas.