Genderglokal (2007)

GENDERGLOKAL – Gendrově citlivé vzdělávání k trvalému rozvoji

 
Genderglokal je přeshraniční vzdělávací projekt rakouské agentury Südwind pro politiku rozvoje v Dolním Rakousku ve spolupráci s vládou Dolního Rakouska a s rakouskými a českými partnery. 
Ústředními tématy Genderglokalu jsou:
  • Životní prostředí
  • Gender a rozvoj
  • Udržitelný rozvoj
  • Interkulturní komunikace

Pohled „gendrovými brýlemi“ ukazuje nové pojetí globálních souvislostí a jejich lokálních dopadů na každého jedince.

Partneři projektu

Web projektu v češtině