Domov Zvíkovecká kytička

V úterý 6. října 2009 v rámci výjezdního zasedání Krajské rady Plzeňského kraje navštívily členky partnerskou organizaci Domov Zvíkovecká kytička. Ženy z vedení Domova v čele s paní ředitelkou PaedDr. Janou Českou nás velice vřele uvítaly, umožnily prohlídku objektu Chaloupka včetně výtvarných dílem a dalších prostor. Děvčata - "Zvíkovecké kytičky" nám zazpívaly a předaly drobné dárečky, které vyrobily.  

Mile nás překvapil starosta městyse Zvíkovec p. Uher svoji přítomností na našem setkání. Bylo nám umožněno se seznámit s prezentací činnosti obce, která byla připravena u příležitosti vyhlášení Městyse Zvíkovec obcí Plzeňského kraje roku 2009. Velmi oceňujeme náročnou a obětavou práci všech zaměstnanců Domova a spolupráci zastupitelstva obce s Domovem i dalšími neziskovými organizacemi a všetrannou péči o obyvatelsvo. Všem, kteří se podíleli na našem příjemném setkání děkujeme za jejich vstřícnost a čas, který nám věnovali. Při procházce jsme obdivovaly krásnou přírodu, upravené domky, uklizená veřejná prostranství, čistou autobusovou čekárnu....
 
Na závěr nelze než  doporučit návštěvu této malé obce na okraji okresu Rokycany, kde se protínají okresy Plzeň-sever a Rakovník, obce která oslavila 780 let od založení, v roce 2008 obnovení statutu městyse a stala se Vesnicí roku 2009 v Plzeňském kraji. Určitě cesty nebudete litovat, ale budete závidět!
 
Eva Drncová, vedoucí KSŽ Plzeňského kraje