Centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi

OP RLZ (2006 - 2007)

Krajská rada Českého svazu žen Moravskoslezského kraje je partnerem projektu Centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi,  který financuje Evropský sociální fond  a rozpočet ČR. Na realizaci projektu dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt se týká Podpory rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a bude trvat 15 měsíců (leden 2006 – březen 2007).
 


Cílovou skupinu tvoří matky s malými dětmi, muži, kteří jsou v obdobné situaci  jako ženy s malými dětmi a matky samoživitelky, ženy vracející se na trh práce.

Hlavní cíle projektu : vybudovat centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi, která budou nabízet vzdělávací kurzy pro maminky na (po) „rodičovské dovolené“ ve Frýdku-Místku, Havířově, Karviné, Novém Jičíně a Ostravě. Získané vědomosti a dovednosti pak ženám umožní lepší uplatnění na trhu práce.

Předkladatel projektu – Svět vzdělávání  je zájmovým sdružením právnických osob (nezisková organizace). Členy sdružení je 15 středních  škol, vyšších odborných škol  v Moravskoslezském kraji a Vysoká škola podnikání  www.svetvzdelavani.cz