Advent 2009

ADVENTNÍ POSEZENÍ V KOUNICKÉM PALÁCI  5.12.2009
 
Jako každý rok jsme se opět sešly, tentokrát na Mikuláše, v prostorách Kounicova paláce v Praze, abychom si společně v klidu a pohodě odpočinuly od předvánočního shonu. I přes chřipkovou epidemii se nás sešlo přes osmdesát členek i rodinných příslušníků. Vedle Pražaček přijely i členky z jiných okresů. Pražská předsedkyně, Pavlína Krbcová, celou akci zahájila přivítáním hostů a následnou, zajímavou přednáškou na téma: Vánoční zvyky a tradice. Následovalo velmi pěkné vystoupení dětského uměleckého souboru „Sluníčko“. Zatančili nám „countri tance“. Bylo to něco zcela jiného, než nač jsem zvyklé. Všem se nám to líbilo a děti odcházely s velkým potleskem. Celým programem nás provázela živá hudba „ Duo Jimi“. Jako vždy jsme měly občerstvení a závěrem nechyběla ani bohatá tombola. Přejeme všem klidné a pohodové Vánoční svátky a již nyní se těšíme, až Vás všechny opět uvítáme na jaře v Kounickém paláci v Praze, tentokrát na oslavě „Svátků jara.“
 
Milena Tenczová - vedoucí krajského střediska Praha