A je to tady, zahájení 9. roku činnosti "Novobělských babiček"

Ty “Novobělské babičky“ kdo by je neměl rád, dovedou potěšit, také i rozesmát.

Tvářičky sice samá vráska, z očí jim ale čiší láska,

chtějí vás pobavit a také rozesmát…

 

…zpíváme v kulturních programech při jednotlivých vystoupeních. Písničky vycházejí z názoru účastníků v Moravskoslezském kraji, kam nás senioři, ale i obecní úřady s naším programem pozvou. A že náš program je to „pravé ořechové“, co se seniorům líbí, dokumentuje již 105. vystoupení, vždy s velkým úspěchem. V některých místech byla naše návštěva 2 i 3x.

 
Nelze hodnotit jednotlivé návštěvy. Všichni k nám byli vstřícní, spokojenost byla vidět z jejich úsměvů a velikého potlesku, a to jak v Moravskoslezském kraji, tak i na Slovensku. O kladné hodnocení naši činnosti svědčí skutečnost, že Svaz důchodců ČR nám předal „Pamětní list za dlouholetou obětavou činnost“. Ale i na Slovensku krajská organizace Jednoty důchodců Žilinského kraje nás ocenila. „Děkovným listem za účast na 5. ročníku krajských přehlídek pěveckých souborů v Dolním Kubíně“.

 

Nelze zapomenout ani např. na naši účast v Libhošti, Staré Vsi, Paskově, Brušperku, Krmelíně, Sednici, Žabni, hotelu AKORD Ostrava-Hrabůvka, v Petřkovicích, Pustkovci – kde jsme byly u příležitosti soutěže seniorů ve sportovním klání, čemuž odpovídal i připravený program. Také moc rády vzpomínáme na účast v Krásném Poli, Novém Jičíně a v řadě ostatních obcí, což nelze vše vyjmenovat. Skutečnost ale je, že jsme vždy odjížděly k maximální spokojenosti všech hostů. Musím ještě připomenout návštěvu v Rybí, kam jsme byly pozvány na oslavu Zlaté svatby manželů Matějkových. I tam byl program připravený opět na aktuální tematiku. Na závěr babička Matějková doslova řekla: „Vaše vystoupení byl nejkrásnější dárek ze všech dárků – moc nás to potěšilo“. Ale i účast v ZŠ v Nové Běle u příležitosti 140. výročí založení školy byl vedením školy velmi kladně zhodnocen. Naše přítomnost s aktuálním programem byla vidět na všech vánočních a velikonočních výstavkách, setkání jubilantů 70 a 75 roků, ale rovněž na akci novobělských senioru při zakončení roku. Každá akce je včetně fotodokumentace zaznamenána v našich kronikách a je zajímavé vrátit se několik let zpátky, např. na slavnosti novobělských rodáků v roce 2006, 2007, 2008.

 

Také letos proběhlo v měsíci květnu naše „společné setkání“, ve kterém si vždy zmapujeme celý uplynulý rok a vymýšlíme další a další nápady. Bylo nám potěšením, že přijala pozvání i Jarka Mitychová, která ze zdravotních důvodů nemůže s námi absolvovat zájezdy, ale aktivně se stále na požádání zapojí do skládání písniček „přímo na tělo“, za což ji děkujeme.

 

Ale kde hodnotíme? Každým rokem v restauraci U Balcara, tam vedoucí pan Staša nám připraví příjemné prostředí a po celou dobu nás obsluhuje a z naší akce udělá do naší kroniky krásnou fotodokumentaci.

 

Ani letos nechyběl přípitek doprovázený zpěvem z naší vlastní skladby.

„Ať nám slouží, ať nám chutná,

přiťuknem si přátelé

my jsme vždycky roztančeny,

zpíváme si vesele.

/“ A také vnoučata nás potřebují,

i když mladí na nás vrčí,

my ještě nepatříme do šrotu,

my fandíme životu“/“

 

Následuje chutně uvařené jídlo připravené paní Stašovou, Líba Klimundová se postará o domácí zákusky a tak si pohodu za celoroční práci opravdu užíváme. Takže manželé Stašovi – děkujeme za vše, za vaši vstřícnost k nám. Vřele doporučujeme všem – budete v restauraci U Balcara opravdu spokojeni. Velice spokojeni jsme byly i my.

Každý začátek má i svůj konec a tak i při pohodové zábavě se ukázala 19,00 hodina, která nás upozornila na další povinnosti – setkání jubilantů 70 a 75letých novobělských občanů a příprava programu pro DD v Novém Jičíně. A tak hurá domů – čeká nás další práce.
 

Přesto bych ještě touto cestou poděkovala Městskému obvodu v Nové Běle, ale i podniku KIMEX, kteří nás v minulých létech při našem rozjezdu finančně dotovali, za což jsme nakoupily oblečení, klávesy a ozvučovaní zařízení.

V neposlední řadě, ale stejně upřímně děkujeme panu Josefu Valovi a Lubošovi Marčákovi za to, že podle naši potřeby a námi jezdí na vystoupení a ze všech akcí zhotoví fotodokumentaci do našich kronik.

 

Dobrá věc se podařila a co přinese 9. rok naši činnosti – to uvidíme.

 Za Novobělské babičky
 Růžena Mertová