50 nejvýznamnějších českých (žijících) ženských osobností - anketa

Nezávislé uskupení Česká prezidentka chce s Vaší pomocí sestavit seznam 50 nejvýznamnějších (žijících) ženských osobností, které svým celoživotním (dosavadním) úsilím prospívají širší české společnosti, a mohly by proto aspirovat na prezidentskou funkci.
Dotazník může vyplnit osoba starší 15 let.

Více informací o průzkumu naleznete na: http://ceska-prezidentka.webnode.cz/news/medailonky/