Výstava k 45. výročí založení ZO ČSŽ ve Třebihošti

Český svaz žen slaví v příštím roce 50. výročí založení. My začaly pátrat, jak to vlastně bylo u nás ve vesnici, a zjistily jsme, že podle dostupných informací byla u nás organizace založena v roce 1971, ale navazovala na činnost žen v obci z různých spolků. Rozhodly jsme se uspořádat výstavu z historie i současnosti organizace, doplněnou výstavkou ručních prací našich členek. Tato akce se bude konat v sobotu 6. srpna 2016 od 9,00 hodin ve volnočasovém centru v Třebihošti. V tento den totiž také naši hasiči slaví 125. výročí od svého založení a budou zde mít své soutěže, výstavy a kulturní program. Kromě svých členů a ostatních občanů obce očekávají účast ještě minimálně 100 hasičů z okolních obcí.
 

O záštitu nad touto akcí byl požádán senátor ČR Ing. Jiří Hlavatý. Srdečně zveme (nejen) členky z ostatních organizací ČSŽ.