Aktivity související s kampaní byly v roce 2015 podpořeny z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO