Z aktivit roku 2007

V roce 2007 při příležitosti Mezinárodního dne žen nás navštívila delegace 16 čínských žen čele s velvyslankyní Čínské republiky v ČR paní PhDr. Huo Yuzhen. Zajistily jsme jim celodenní program. V dopoledních hodinách to byla návštěva ÚSP Zvíkovec a přijetí  vedením ústavu včetně prohlídky celého areálu včetně pracovních dílen, rehabilitačních a společenských prostor. Oběd byl zajištěn v salonku Plzeňského pivovaru a odpoledne se delegace zúčastnila krajské oslavy MDŽ v KD Peklo v Plzni. Členky delegace dostaly na památku od žen a děvčat z Domova Zvíkovecká kytička drobné vlastnoručně zhotovené dárky.


Delegace ve Zvíkovci


Dne 7. června 2007 se konal v hotelu Central v Plzni Diseminační seminář EQUAL-MOPPS „Možnosti zlepšení služeb péče o děti“. Účast 42 osob z Plzeňského kraje, jako hosté a lektoři byly přítomni : PhDr. Zd. Hajná, CSc., R. Jurka, PhDr.B. Josífková, Mgr. H. Jaklová, ing. Pešťáková. V průběhu roku 2007 probíhala ve všech okresech vnitrosvazová předsjezdová diskuze a uskutečnily se okresní konference a krajská konference ČSŽ v Plzni.

 

Uskutečnil se i projekt Nadace Žena „ Nový zákon o sociálních službách“ – možnosti pomoci ohroženým osobám. Účast celkem 92 žen a to jednak na odborném semináři v Plzni a dvoudenním víkendovém semináři v hotelu Fanda na Brčálníku ve dnech 14. – 15. 9. 2007.  Zde byla odbornou lektorkou ing. Vl. Pešťáková, vedoucí odd. státní sociální podpory v Rokycanech. Dne 14. 9.byla naším hostem i předsedkyně ČSŽ PhDr. Zdeňka Hajná,CSc.
 

Účastnice na Brčálníku

 

Foto a text: Eva Drncová