Krajské vzdělávací akce pro členky (2006)

Krajské vzdělávací akce pro členky jsou organizovány v rámci projektů Nadace Žena a v rámci rozpočtu Krajské rady žen (KRŽ).

V roce 2006 se uskutečnil projekt Nadace Žena na téma „ Ochrana spotřebitele“. Projektu se zúčastnilo celkem 108 žen, 68 na besedách v okresech a 40 na dvoudenním víkendovém semináři ve školícím zařízení hotelu Berounka v Liblíně. Jako lektoři byli přizvání odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a  Sdružení obrany spotřebitelů Plzeň.. Všechny účastnice obdržely brožuru z edice ČSŽ na Pomoc ženám č. 7 „ Jak koupit a neprohloupit“....


Dne 4. 11. 2006 se uskutečnila v Kaunickém paláci v Praze na Ústředním shromáždění ČSŽ prezentace Plzeňského kraje.


Jednalo se o náročnou akci, která se připravovala řadu měsíců a na její přípravě se podílely členky ze všech okresů.. Součástí představení kraje kromě mluveného slova zástupkyň okresů byla připravena výstavka ručních prací žen, výrobků z perníku, vánoční květinové dekorace, paličkované obrázky, představeny kroje Domažlicka a Kralovicka, vystoupení dudáků z Domažlicka a tanečního souboru s jižního Plzeňska. Závěr patřil výstavce krajových specialit a společnému rautu. Za perfektní přípravu a spolupráci okresů patří všem zainteresovaným ženám velký dík.

 

Připravená tabule pro členky ÚS a přehlídka karlovických krojů

 

Foto a text: Eva Drncová