Rubrika Projekty

Impulse 50+

Partnerem mezinárodního projektu Impulse 50+ byla Jihomoravská krajská organizace ČSŽ. Projekt byl realizován v letech 2009 - 2011 v rámci Programu celoživotního vzdělávání EU - Grundtvig.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách Jihomoravské organizace ČSŽ: www.brnocsz.cz/clanky/projekty/impulse50-

Vlastní stránky projektu jsou pak v několikajazyčné mutaci zde: www.mothers-daughters-dialogue.eu

 

Prezentace z partnerského setkání v Brně ke stažení v PowerPointu zde.

 

 


 

Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ)

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci OP RLZ, opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 do června 2008 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Genderglokal (2007)

GENDERGLOKAL – Gendrově citlivé vzdělávání k trvalému rozvoji

 
Genderglokal je přeshraniční vzdělávací projekt rakouské agentury Südwind pro politiku rozvoje v Dolním Rakousku ve spolupráci s vládou Dolního Rakouska a s rakouskými a českými partnery. 
Ústředními tématy Genderglokalu jsou:
  • Životní prostředí
  • Gender a rozvoj
  • Udržitelný rozvoj
  • Interkulturní komunikace

Pohled „gendrovými brýlemi“ ukazuje nové pojetí globálních souvislostí a jejich lokálních dopadů na každého jedince.

Partneři projektu

Web projektu v češtině