wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Projekty

Impulse 50+

Partnerem mezinárodního projektu Impulse 50+ byla Jihomoravská krajská organizace ČSŽ. Projekt byl realizován v letech 2009 - 2011 v rámci Programu celoživotního vzdělávání EU - Grundtvig.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách Jihomoravské organizace ČSŽ: www.brnocsz.cz/clanky/projekty/impulse50-

Vlastní stránky projektu jsou pak v několikajazyčné mutaci zde: www.mothers-daughters-dialogue.eu

 

Prezentace z partnerského setkání v Brně ke stažení v PowerPointu zde.

 

 


 

Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ)

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci OP RLZ, opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 do června 2008 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Genderglokal (2007)

GENDERGLOKAL – Gendrově citlivé vzdělávání k trvalému rozvoji

 
Genderglokal je přeshraniční vzdělávací projekt rakouské agentury Südwind pro politiku rozvoje v Dolním Rakousku ve spolupráci s vládou Dolního Rakouska a s rakouskými a českými partnery. 
Ústředními tématy Genderglokalu jsou:
  • Životní prostředí
  • Gender a rozvoj
  • Udržitelný rozvoj
  • Interkulturní komunikace

Pohled „gendrovými brýlemi“ ukazuje nové pojetí globálních souvislostí a jejich lokálních dopadů na každého jedince.

Partneři projektu

Web projektu v češtině