Rubrika O ČSŽ

O Českém svazu žen

Český svaz žen z.s. (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; naše organizační struktura je tak budována na základě územního principu. Sdružujeme ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a je zároveň otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci.

 

Posláním i cílem ČSŽ je prosazovat práva žen, působit na různých úrovních v jejich zájmu a k jejich ochraně; a dále aktivizovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost svých členek. V programu se hlásíme k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opíráme se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.

 

Jsme členskou organizací sítí The Associated Country Women of The World, Česká ženská lobby a Rada seniorů ČR

 

Základní cíle ČSŽ v bodech :

  • prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti
  • podíl na zlepšování kvality života v místě působení
  • aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních vztahů
  • rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti
  • humanitární aktivity
  • uspokojování kulturně společenských zájmů členek

  


Naše organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku oddíl L vložka 544 vedená u Městského soudu v Praze.  Nové stanovy Českého svazu žen, z.s. jsou již také zaneseny do spolkového rejstříku. Ke stažení jsou k dispozici zde.  Jednotné IČ: 00442801 .

  • Aktuální leták ČSŽ naleznete ke stažení zde.
  • Publikaci mapující historii ČSŽ naleznete ke stažení zde (vyd. 2012). 

 

Historie Kaunického paláce

V místech, kde dnes stojí Kaunický palác, se tísnily od osmdesátých let 14. století malé měšťanské domy, budované o několik let později než zástavba ostatního Nového Města, založeného Karlem IV.