Rubrika Projekty

Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ)

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci OP RLZ, opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 do června 2008 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Rok na vsi aneb co dovedeme - obnova místních lidových tradic

Realizátor projektu: ZO Radouň

Český svaz žen v Radouni se rozhodl po patnácti letech obnovit svou činnost a oživit dění v obci. S obnovou místních lidových kulturních tradic dávají "radouňské ženy" možnost aktivního zapojení všem, kteří projeví zájem. Sérií celoročních kulturních a společenských akcí chtějí členky Svazu žen vzbudit zájem o dění a život na vsi i zlepšit vzhled obce a okolí.

 

Projekt byl podpořen z Nadačního investičního fondu Nadací Via částkou 43 000 Kč; a to v kategorii A v rámci programu Fond místního rozvoje (2008) .

 

Příprava pracovníků NNO na práci se Strukturálními fondy - příprava projektového manažera

Projekt  „Příprava pracovníků NNO na práci se Strukturálními fondy – příprava projektového manažera“, byl prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)  podpořen z prostředků Evropské unie ( z předstukturálních fondů), z programu Phare 2001. Nositelem projektu byl Český svaz žen – krajské středisko Ústí nad Labem.