wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Projekty

Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ)

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci OP RLZ, opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 do června 2008 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Rok na vsi aneb co dovedeme - obnova místních lidových tradic

Realizátor projektu: ZO Radouň

Český svaz žen v Radouni se rozhodl po patnácti letech obnovit svou činnost a oživit dění v obci. S obnovou místních lidových kulturních tradic dávají "radouňské ženy" možnost aktivního zapojení všem, kteří projeví zájem. Sérií celoročních kulturních a společenských akcí chtějí členky Svazu žen vzbudit zájem o dění a život na vsi i zlepšit vzhled obce a okolí.

 

Projekt byl podpořen z Nadačního investičního fondu Nadací Via částkou 43 000 Kč; a to v kategorii A v rámci programu Fond místního rozvoje (2008) .

 

Příprava pracovníků NNO na práci se Strukturálními fondy - příprava projektového manažera

Projekt  „Příprava pracovníků NNO na práci se Strukturálními fondy – příprava projektového manažera“, byl prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)  podpořen z prostředků Evropské unie ( z předstukturálních fondů), z programu Phare 2001. Nositelem projektu byl Český svaz žen – krajské středisko Ústí nad Labem.