Rubrika Naše aktivity - Praha

| 0-10 | 10-14 |

Advent v Praze

Krajská rada žen srdečně zve:


 

Praha - pozvánka na adventní posezení

Tradiční adventní posezení pořádá KRŽ Praha 30.listopadu od 10 hodin v Kounicově paláci.
 
 
 

 

Výlet do Mariánských Lázní, Františkových Lázní a okolí

Zájezd do Mariánských Lázní, Františkových Lázní a okolí - ve dnech 10.+11.6.2011 Již po třetí se sjely zástupkyně ze všech našich okresů na dvoudenní výlet. Bylo nás tentokrát „hodně“ - 113 žen a 1 a ½ muže / jeden chlapec /. Měli jsme dva autobusy, jeden menší naplnil okres Mladá Boleslav /č.2./, ve druhém zbývající okresy /č.1/. Autobus č.2 měl první zastávku s prohlídkou překrásného zámku Bečov nad Teplou. Účastníci v autobuse č.1 si prohlédli nádherný klášter Teplá, perlu mezi památkami. Společně jsem se sešli až v Mariánských Lázních, kde na nás čekali průvodci a celá skupina vyrazila na prohlídku lázeňských kolonád a překrásných parků. Následně jsem se ubytovali všichni v hotelu a do společné večeře jsme měli volný program.

Adventní setkání

Krajská rada žen Praha vás srdečně zve na KAŽDOROČNÍ ADVENTNÍ SETKÁNÍ  V sobotu 4. prosince od 1O:00 do 15:00 hod. Pozvánka ke stažení zde.

Praha - Pozvánka na Svátky jara

 

  Pro tisk klikněte na text / obrázek.


 

Pražanka březen 2010

PRAŽANKA ZPRAVODAJ ČESKÉHO SVAZU ŽEN PRO OBLAST PRAHY
březen 2010

Se vstupem do dalšího roku třetího tisíciletí se opět hlásíme s novým číslem PRAŽANKY. Přejeme Vám v tomto roce, který jistě nebude pro nás lehký, hodně optimizmu, vytrvalosti a hlavně pevné zdraví. V letošním roce vzpomínáme 100.výročí ustanovení 8.března, jako Mezinárodního dne žen. Myšlenka dne žen započala již v roce 1907 na prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu, kde rakouská delegátka vystoupila s návrhem, aby se ženy v určitý den roku veřejně scházely a žádaly volební právo. Mezinárodní den žen ustanovila až 2. mezinárodní konference žen v roce 1910 v Kodani, jíž se zúčastnilo 100 delegátek ze 17 zemí. Konference určila 8.březen za den boje žen za sociální a politické zrovnoprávnění, za mezinárodní solidaritu proti militarismu a válce. Datum nebylo zvoleno náhodně, nýbrž na počest prvního organizovaného vystoupení žen z krejčovských a textilních dílen v New Yorku, proti vykořisťování a diskriminaci. Heslem bylo „Chléb a růže“ - chléb symbolizoval ekonomické jistoty a růže lepší hodnoty života. Po prvé se ženy v rámci MDŽ sešly v roce 1911 v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a v Americe. Žádaly právo na práci a skoncování s diskriminací. Rovněž vyjádřily požadavek na aktivní volební právo.V českých zemích získaly ženy i za podpory politiků, včetně T.G.Masaryka, volební právo již v roce 1918. Od roku 1920 bylo zakotveno v ústavě. V mnoha státech si ženy počkaly ještě déle.

Advent 2009

ADVENTNÍ POSEZENÍ V KOUNICKÉM PALÁCI  5.12.2009
 
Jako každý rok jsme se opět sešly, tentokrát na Mikuláše, v prostorách Kounicova paláce v Praze, abychom si společně v klidu a pohodě odpočinuly od předvánočního shonu. I přes chřipkovou epidemii se nás sešlo přes osmdesát členek i rodinných příslušníků. Vedle Pražaček přijely i členky z jiných okresů. Pražská předsedkyně, Pavlína Krbcová, celou akci zahájila přivítáním hostů a následnou, zajímavou přednáškou na téma: Vánoční zvyky a tradice. Následovalo velmi pěkné vystoupení dětského uměleckého souboru „Sluníčko“. Zatančili nám „countri tance“. Bylo to něco zcela jiného, než nač jsem zvyklé. Všem se nám to líbilo a děti odcházely s velkým potleskem. Celým programem nás provázela živá hudba „ Duo Jimi“. Jako vždy jsme měly občerstvení a závěrem nechyběla ani bohatá tombola. Přejeme všem klidné a pohodové Vánoční svátky a již nyní se těšíme, až Vás všechny opět uvítáme na jaře v Kounickém paláci v Praze, tentokrát na oslavě „Svátků jara.“
 
Milena Tenczová - vedoucí krajského střediska Praha

ZO ČSŽ Praha 3 - Pozvánka

Český svaz žen, ZO ČSŽ Praha 3 zve na autogramiádu nové knihy MARIE RIVAI, která se bude konat 13.10.2009 v Kaunickém paláci (začátek v 17 hod.).

 

Podrobnosti v pozvánce (v PDF).

 


 

| 0-10 | 10-14 |