Rubrika Archiv starších projektů

Aktivity pro ženy žijící na venkově (ACCESS 99)

(2002)  V rámci projektů ACCESS 99 vypsaných Evropskou delegací se realizoval dvanáctiměsíční projekt pod názvem Aktivity pro ženy žijící na venkově - Rozšíření znalostí venkovských žen o možnostech podnikání – venkovská turistika, obnova venkova.

Předvstupní diskuse (MZV ČR)

(2003)  V současné době probíhají na nejrůznějších úrovních ve sddělovacích prostředcích, na veřejných vystoupeních a besedách diskuse o našem vstupu do EU. Ministerstvo zahraničních věcí realizuje Informační kampaň v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU.

Politika rovných příležitostí

(2001) Cílem tohoto projektu předloženého Českým svazem žen bylo proškolit členky ČSŽ, dobrovolnice ze všech okresů ČR, rozšířit jejich znalosti zejména v oblasti legislativy v souvislosti se vstupem ČR do EU a řešení rovnosti příležitostí. V souladu s doporučeními a směrnicemi EU a očekávanými změnami v legislativě ČR posílit lidská práva a rovné příležitosti mužů a žen. Záměrem bylo také zvýšit vědomí žen, aby byly schopny posilovat své rovné šance ve společnosti.