wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika JPD 3

Komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP (Praha)

Cílem projektu je vytvořit komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP (Praha) a nabídnout těmto osobám takové služby, které v důsledku přispějí ke zvýšení účinnosti politiky zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání a přispějí k omezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů.

 

Projekt je ukončen.

Aktuální informace o navazujících aktivitách najdete na stránkách  www.inpc-praha.cz/

Rovnost šancí a média

Projekt je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu.

 

Projekt je ukončen.  Pro rok 2009 připravujeme pokračování soutěž pro novináře pod názvem „Kariéra je rodu ženského".

Vyrovnávání šancí osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním trhu

Hlavním cílem tohoto projektu je vyrovnat šance osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zlepšení postavení výše uvedených cílových skupin na trhu práce a ke zlepšení jejich situace v rodině a v zaměstnání.

 

Projekt je ukončen.  Aktuální informace na stránkách www.inpc-praha.cz

Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií

V říjnu 2005 zahájili ČSŽ - Krajská rada žen Praha a firma Dynex Laboratories,s.r.o. společně s dalšími partnery projekt s názvem „Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií“. V rámci společného projektu byly mimo jiné pořádány semináře na podporu zvýšení povědomí o problematice karcinomu děložního hrdla, což je problém, týkající se velkého počtu žen, kterému lze přitom snadno zabránit důslednou prevencí.

 

Projekt je součástí operačního programu JPD 3 – Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Prahy, priorita „Adaptabilita a podnikání“ a opatření „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací“.

 

Projekt je ukončen.