Rubrika JPD 3

Komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP (Praha)

Cílem projektu je vytvořit komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP (Praha) a nabídnout těmto osobám takové služby, které v důsledku přispějí ke zvýšení účinnosti politiky zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání a přispějí k omezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů.

 

Projekt je ukončen.

Aktuální informace o navazujících aktivitách najdete na stránkách  www.inpc-praha.cz/

Rovnost šancí a média

Projekt je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu.

 

Projekt je ukončen.  Pro rok 2009 připravujeme pokračování soutěž pro novináře pod názvem „Kariéra je rodu ženského".

Vyrovnávání šancí osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním trhu

Hlavním cílem tohoto projektu je vyrovnat šance osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zlepšení postavení výše uvedených cílových skupin na trhu práce a ke zlepšení jejich situace v rodině a v zaměstnání.

 

Projekt je ukončen.  Aktuální informace na stránkách www.inpc-praha.cz

Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií

V říjnu 2005 zahájili ČSŽ - Krajská rada žen Praha a firma Dynex Laboratories,s.r.o. společně s dalšími partnery projekt s názvem „Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií“. V rámci společného projektu byly mimo jiné pořádány semináře na podporu zvýšení povědomí o problematice karcinomu děložního hrdla, což je problém, týkající se velkého počtu žen, kterému lze přitom snadno zabránit důslednou prevencí.

 

Projekt je součástí operačního programu JPD 3 – Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Prahy, priorita „Adaptabilita a podnikání“ a opatření „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací“.

 

Projekt je ukončen.