wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika CÍL pro Vysočinu

Základní informace o projektu

 
CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině
Realizace: 1.9.2017  - 31.8.2020
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413
Předkladatel: Český svaz žen z.s.
Partneři
Třebíčské centrum z. s.  (www.trebicskecentrum.cz a web projektu: tccilprovysocinu-cz.webnode.cz/
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.  (www.poradenstvi-vysocina.cz)
 
Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s CS odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které CS brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti. 
 
Cílové skupiny projektu:   
  • Neformální pečovatelé
  • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
  • Osoby pečující o malé děti
  • Rodiče samoživitelé
 

 

 Kontakty pro klientky:

Třebíčské centrum z. s.:  Bc. Anna Machátová, tel. 603 870 272, tc.machatova/zavinac/gmail.com

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.: Bc. Daria Čapková, tel. 602 178 864, inpc.capkova/zavinac/gmail.com