Rubrika OP RLZ

Neohlížej se a něco dělej! - o projektu

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat.

Neohlížej se a něco dělej! - aktivity projektu

O aktivitách, které jsme nabízely po celou dobu realizace projektu, byla veřejnost informována na stránkách www.rovnesance.cz/ Poradenská centra.  Průběžné  informace o projektu byly i na  stránkách jihomoravské organizace www.volny.cz/jihomoravsky.csz.  Všechny kraje uspořádaly v posledním měsíci realizace tiskové konference, na které byli pozváni zástupci regionálních médií. Společně s pozvánkou obdrželi i krátkou tiskovou zprávu o aktivitách a průběhu projektu.  Plzeňská pracovnice opakovaně jednala s vedením Azylového domu v Lochotínské ulici a nabízela projektové aktivity klientkám tohoto zařízení. Navštívila Mateřské centrum a Úřad práce v Plzni, na všech jmenovaných místech předala informační letáčky. Na krajských Informačních a poradenských centrech si klientky mohly vyzvednout brožury k počítačovým kurzům a CD s počítačovou tématikou, zpravodaje s praktickými radami a informacemi o uskutečněných aktivitách projektu a letáčky s nabídkou služeb. V květnu vyšly v Ústeckém deníku a Plzeňských novinách inzeráty, které informovaly potencionální klientky o možnostech využití služeb a konkrétních nabídkách jednotlivých center. V červnu jsme vydaly závěrečný zpravodaj, informující klientky, členskou základnu ČSŽ i neziskové organizace z celé republiky o ukončení projektu. V tomto měsíci proběhly ve všech krajích tiskové konference.


 

Rozhovor o projektu v Českém rozhlase (11.4.2007 CRo2 Praha): K přehrání v MP3


Přehled hlavních aktivit :

 

 

Neohlížej se a něco dělej! - publikace

V rámci projektu vznikly tyto materiály / publikace: