wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika OP RLZ

Neohlížej se a něco dělej! - o projektu

Projekt Neohlížej se a něco dělej!  byl realizován v rámci opatření Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat.

Neohlížej se a něco dělej! - aktivity projektu

O aktivitách, které jsme nabízely po celou dobu realizace projektu, byla veřejnost informována na stránkách www.rovnesance.cz/ Poradenská centra.  Průběžné  informace o projektu byly i na  stránkách jihomoravské organizace www.volny.cz/jihomoravsky.csz.  Všechny kraje uspořádaly v posledním měsíci realizace tiskové konference, na které byli pozváni zástupci regionálních médií. Společně s pozvánkou obdrželi i krátkou tiskovou zprávu o aktivitách a průběhu projektu.  Plzeňská pracovnice opakovaně jednala s vedením Azylového domu v Lochotínské ulici a nabízela projektové aktivity klientkám tohoto zařízení. Navštívila Mateřské centrum a Úřad práce v Plzni, na všech jmenovaných místech předala informační letáčky. Na krajských Informačních a poradenských centrech si klientky mohly vyzvednout brožury k počítačovým kurzům a CD s počítačovou tématikou, zpravodaje s praktickými radami a informacemi o uskutečněných aktivitách projektu a letáčky s nabídkou služeb. V květnu vyšly v Ústeckém deníku a Plzeňských novinách inzeráty, které informovaly potencionální klientky o možnostech využití služeb a konkrétních nabídkách jednotlivých center. V červnu jsme vydaly závěrečný zpravodaj, informující klientky, členskou základnu ČSŽ i neziskové organizace z celé republiky o ukončení projektu. V tomto měsíci proběhly ve všech krajích tiskové konference.


 

Rozhovor o projektu v Českém rozhlase (11.4.2007 CRo2 Praha): K přehrání v MP3


Přehled hlavních aktivit :

 

 

Neohlížej se a něco dělej! - publikace

V rámci projektu vznikly tyto materiály / publikace: