Rubrika Ženy nejen ženám

Vyšel další díl sborníku #ZaIstanbul

 
Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku #ZaIstanbul a patrně tím započaly menší tématickou sérii věnovanou všem formám násilí páchaného (nejen) na ženách.
 
Sborník jsme pokřtily jednak na sjezdu Českého svazu žen, který se konal 25.11.2017 v Praze a dále na akci určené veřejnosti v rámci veřejné debaty, kterou dne 30.11.2017 uspořádala Česká ženská lobby pod názvem „Ženy tváří tvář násilí / Women Facing Violence“ (videozáznam z debaty i křtu naleznete zde).
 
Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat (i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě či prvním dílem sborníku) e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese:
 
Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
 
 Sborník je také k dispozici v pdf ke stažení zde. (cca 8 MB)

 
 
#ZaIstanbul 2
Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí


 

Videozáznam debaty ČŽL: Ženy tváří tvář násilí a křest sborníku

Praha 30.11.2017
 
Podívejte se na plný záznam veřejné debaty České ženské lobby konané v Americkém centru dne 30.11.2017. V závěru jsme pokřtily druhý díl sborníku #ZaIstanbul vydaného v rámci projektu Ženy (nejen) ženám. 
 
 
 
 

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům
 
Program: GE - Program Úřadu vlády ČR - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Doba řešení: 01/2017 - 12/2017  (rozhodnutí o přidělení dotace doručeno v srpnu 2017)
Realizátor: Český svaz žen z.s.