wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Ženy nejen ženám

Vyšel další díl sborníku #ZaIstanbul

 
Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku #ZaIstanbul a patrně tím započaly menší tématickou sérii věnovanou všem formám násilí páchaného (nejen) na ženách.
 
Sborník jsme pokřtily jednak na sjezdu Českého svazu žen, který se konal 25.11.2017 v Praze a dále na akci určené veřejnosti v rámci veřejné debaty, kterou dne 30.11.2017 uspořádala Česká ženská lobby pod názvem „Ženy tváří tvář násilí / Women Facing Violence“ (videozáznam z debaty i křtu naleznete zde).
 
Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat (i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě či prvním dílem sborníku) e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese:
 
Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
 
 Sborník je také k dispozici v pdf ke stažení zde. (cca 8 MB)

 
 
#ZaIstanbul 2
Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí


 

Videozáznam debaty ČŽL: Ženy tváří tvář násilí a křest sborníku

Praha 30.11.2017
 
Podívejte se na plný záznam veřejné debaty České ženské lobby konané v Americkém centru dne 30.11.2017. V závěru jsme pokřtily druhý díl sborníku #ZaIstanbul vydaného v rámci projektu Ženy (nejen) ženám. 
 
 
 
 

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům
 
Program: GE - Program Úřadu vlády ČR - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Doba řešení: 01/2017 - 12/2017  (rozhodnutí o přidělení dotace doručeno v srpnu 2017)
Realizátor: Český svaz žen z.s.