Rubrika Kampaně

Kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou

Podepište petici na www.stop.cz

 

"Strany se zasadí o to, aby žádný akt násilí ve smyslu této úmluvy nemohl být ospravedlňován kulturou, náboženstvím, tradicí či tzv. “ctí”."

Istanbulská úmluva, článek 12, bod 5.

 

Průběžně aktualizované informace naleznete také na blogu www.rovnesance.cz


 

Křest sborníku #ZaIstanbul - pozvánka

Český svaz žen u příležitosti Mezinárodního dne žen zve na besedu spojenou s křtem  sborníku, který vydáváme jako součást projektových aktivit a na završení kampaně #ZaIstanbul (tedy kampaně za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy).

 

Sborník pokřtíme na besedě s autorkami a autorem dne 8. března 2016 v Praze od 14.00 (Kounický palác (růžový salonek), Panská 7, Praha 1). Předpokládaný konec akce je v 16.30.

 

Účast přislíbili:

 • Daria Čapková (Síť mateřských center o.s.)
 • Adriena Gabrielová (členka Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů)
 • Martina Hronová (ROSA - centrum pro ženy,z.s.)
 • Eva Hurychová (proFem o.p.s.)
 • Zuzana Kříčková (Jako doma – Homelike)
 • Jaroslav Lorman (Život 90)
 • Michaela Svatošová (Gender studies, o.p.s.)

Úvodní slovo: Jana Chržová (předsedkyně ČSŽ)

Moderuje: Barbora Klárová-Semerádová

 

Podrobnosti v pozvánce. S ohledem na omezenou kapacitu sálu je nutné předem potvrdit účast na email: reditelka@csz.cz

Těšíme se na viděnou!

 

Informace pro média .

 


 

České bojovnice za práva žen útoky v Kolíně nad Rýnem rozhodně nenechávají v klidu

Deník Právo ve svém vydání ze dne 15.1.2016 zřejmě záměrně dezinterpretoval výroky kolegyň z České ženské lobby o silvestrovských událostech v Kolíně nad Rýnem, přičemž písemné vyjádření předsedkyně ČSŽ k zaslaným dotazům deník neotiskl - patrně její vyjádření nezapadalo do připraveného konceptu, s nímž se paní redaktorka na zástupkyně ženských organizací obrátila. Článek vyšel pod bulvárně laděným titulkem "České bojovnice za práva žen útoky v Kolíně nad Rýnem nechávají v klidu". Stanovisko České ženské lobby vydané 18.1.2016 uvádíme v plném znění níže, vč. odkazu na zmíněnou ignorovanou odpověď předsedkyně ČSŽ. Mimochodem, nemůžeme si tak nějak uvědomit, že by se někdo někdy z tohoto deníku obtěžoval zavítat na jakoukoliv z akcí zaměřených proti násilí na ženách / za přijetí Istanbulské úmluvy. Je to škoda, paní redaktorka by bývala byla přeci jen v lepším obraze.

 
 

 

Vláda počítá s podpisem úmluvy o potírání násilí vůči ženám

 
 

12. ledna 2016 jsme společně s kolegyněmi z Amnesty International a České ženské lobby předaly petici za příjetí Istanbulské úmluvy. Slib vlády České republiky zní : do poloviny roku 2016 podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Pozdní termín ratifikace sice není zase až tak dobrá zpráva, ale jeho dodržení samozřejmě budeme sledovat.

 

Vše o této úmluvě naleznete zde.

 
Zpráva ČTK: Petici s devíti tisíci podpisy žádající vládu o urychlené přijetí mezinárodní úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí předaly dnes ministrovi pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD) zástupkyně organizací hájících ženská práva. Česko je společně s Lotyšskem a Bulharskem mezi posledními třemi státy EU, které zatím takzvanou Istanbulskou úmluvu nepodepsaly. Chystá se k tomu letos, ujistil organizátorky petice ministr. Celý článek zde.
 
Informace na serveru Vlády České republiky: "Ministr Dienstbier je osobně pro Istanbulskou úmluvu již dlouho.  Například v únoru loňského roku podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising. Podobně jako celá řada dalších lidí se 13. února 2015 nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na Istanbulskou úmluvu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, protože následující den - Den sv. Valentýna - je zároveň Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách." Celý článek zde.
 

 

Společný průzkum Amnesty International a České ženské lobby

Češi nemají ani přibližnou představu o četnosti znásilnění nebo o tom, kolik pachatelů je za něj skutečně potrestáno. V situacích, kdy je oběť opilá, vyzývavě oblečená nebo flirtuje, navíc přičítají vinu i jí. To mimo jiné odhalil průzkum veřejného mínění, který pro Amnesty International a Českou ženskou lobby provedla agentura Focus.
 
98% lidí neodhadlo správně počet znásilnění, ke kterým každý rok v ČR dojde. Většina respondentů se přitom mýlila řádově, když hádala desítky či stovky skutků znásilnění ročně. Téměř třetina respondentů (29%) na otázku nedokázala vůbec odpovědět.
 
Počet odhadovaných skutků znásilnění v Česku je podle různých zdrojů mezi 7500 a 20 000. Jedná se o odhad, protože většina činů není nahlášena na policii. Z těch, kteří otázku zodpověděli, odhadovala více než polovina respondentů, že počet znásilnění je do 500.
 

Tisková zpráva Amnesty International a partnerský organizací:

Násilí na ženách se v Česku týká každé druhé ženy. 

Vláda ho ale dlouhodobě odmítá řešit.

 

Česká republika je mezi posledními 5 státy EU, které zatím nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Ta ukládá státům minimální standard v boji proti násilí na ženách - například zřizování center odborné pomoci nebo vzdělávání státních úředníků, kteří s oběťmi a pachateli násilí přicházejí do styku. Násilí na ženách je přitom v Česku velmi rozšířené.

 

Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, zahajuje kampaň „Stop násilí na ženách“.

 

Podle Agentury Evropské unie pro základní práva  má každá třetí žena v Česku má osobní zkušenost se sexuálním nebo fyzickým násilím. Každá druhá byla vystavena sexuálnímu obtěžování. Téměř polovina žen zažila psychické násilí ze strany partnera. Není pochyb, že násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, ke kterým v naší zemi dochází. 

 

Přesto česká vláda nepřikládá řešení této situace příliš pozornosti. „Už 4 roky jí totiž leží na stole úmluva Rady Evropy, která vyzývá členské státy k přijetí základních opatření v boji proti násilí na ženách. Česká republika řadu z nich neaplikuje a podpis úmluvy odkládá. Vedle Bulharska, Lotyšska a Irska jsme tak jedním z posledních států EU, které se k problému staví pasivně,“ vysvětluje koordinátorka kampaně Gabriela Bártová. Ministerstvo spravedlnosti mělo do konce loňského roku předložit analýzu legislativy, která má podpisu úmluvy předcházet - termín však odložilo. 

 

Společná kampaň sedmi organizací hájících práva žen (Amnesty International, Česká ženská lobby, Český svaz žen, Profem, Rosa, EAPN a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR) má jasný cíl: Žádáme českou vládu prostřednictvím jejího předsedy o bezodkladné přijetí úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou ochránit oběti násilí.

 

K petici je možné se připojit online na webových stránkách kampaně www.stop.cz, ale také na desítkách akcí po celé ČR, kde budou iniciující organizace kampaň prezentovat. Nejbližší bude festival Mighty sounds v Táboře. KAMPAŇ je od 1.1.2016 UZAVŘENA.

Tiskovou zprávu je možné si stáhnout zde:


 

Kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy

Spolu s Amnesty International a dalšími organizacemi spouštíme kampaň za přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, tzv. Istanbulské úmluvy.
 
Každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří k posledním státům Evropské unie, které úmluvu dosud nepodepsaly.
 
Vyzýváme vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:
 
 • efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)
 • dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)
 • opatření vedoucích k prevenci násilí(zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)
 • monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)
Připojte se k petici na stránkách kampaně www.stop.cz 
 
Stáhněte si leták kampaně.
 
Pokud potřebujete podpisové archy k šíření v papírové podoběstáhněte si je zde.
 
Sledujte na našich sítích hashtag  #ZaIstanbul
 
Kampaň organizuje Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi hájícími práva žen: Rosa, Česká ženská lobby, Český svaz žen, proFem, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, EAPN ČR.
 

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Nová Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším.

 

   Související informace sledujte v samostatné rubrice Istanbulská úmluva našeho webu: www.rovnesance.cz

Prevence násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů jsou úhelnými kameny této úmluvy. Ta se ovšem také snaží ovlivnit smýšlení i cítění jednotlivce a obrací se tudíž na všechny členy společnosti, obzvláště pak na muže a chlapce, s výzvou ke změně postojů. V zásadě je to obnovené volání po větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí proti ženám má své nejhlubší kořeny v nerovnosti mezi pohlavími ve společnosti a kultura tolerance a popírání ji nadále přiživuje.

Více:


 

Aktivity související s kampaní byly v roce 2015 podpořeny z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO