wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Equal 1. kolo

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině

(2002 - 2005) Dlouhodobý projekt realizovaný v rámci IS Equal (1. kolo), jehož cílem je vytvořit příznivé podmínky pro slaďování profesního a rodinného života a skutečné partnerství v rodině. Tento rozsáhlý projekt zasahuje do mnoha oblastí společnosti a jeho prvotní součástí je rozsáhlá analýza nejzávažnějších problémů, s nimiž se ženy potýkají a které jim objektivně i subjektivně brání prosadit se rovnoprávně a plnohodnotně na trhu práce.

Partneři projektu - národní část

Předkladatelem projektu byl Český svaz žen. V projektu působilo 28 organizací, včetně koordinátorů dílčích oblastí. Jejich seznam je uveden níže.

Nadnárodní partnerství

Nadnárodní partnerství projektu (TCA) se skládá ze 3 rozvojových partnerství:

Švédsko - Gender Equality Developers :Zaměřují se na desegregaci v zaměstnání, kladou důraz na to, aby se ženy a muži vyskytovali v různých, netradičních sektorech (policie, požární sbor, vojsko..).

Skotsko - Close the Gap Zabývají se analýzou rozdílů v platovém ohodnocení obou pohlaví a faktory, které tyto rozdíly ovlivňují.

Česká republika - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života.

Fáze projektu

Projekt pracoval ve 3 hlavních fázích: Fáze analýzy, Fáze hledání cest,  Fáze koncepce. Podrobnější informace jsou k dispozici níže.

Výstupy projektu

V rámci projektu vyšla řada materiálů a e-bulletinů, jejichž seznam / elektronické verze uvádíme níže.