Rubrika Equal 1. kolo

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině

(2002 - 2005) Dlouhodobý projekt realizovaný v rámci IS Equal (1. kolo), jehož cílem je vytvořit příznivé podmínky pro slaďování profesního a rodinného života a skutečné partnerství v rodině. Tento rozsáhlý projekt zasahuje do mnoha oblastí společnosti a jeho prvotní součástí je rozsáhlá analýza nejzávažnějších problémů, s nimiž se ženy potýkají a které jim objektivně i subjektivně brání prosadit se rovnoprávně a plnohodnotně na trhu práce.

Partneři projektu - národní část

Předkladatelem projektu byl Český svaz žen. V projektu působilo 28 organizací, včetně koordinátorů dílčích oblastí. Jejich seznam je uveden níže.

Nadnárodní partnerství

Nadnárodní partnerství projektu (TCA) se skládá ze 3 rozvojových partnerství:

Švédsko - Gender Equality Developers :Zaměřují se na desegregaci v zaměstnání, kladou důraz na to, aby se ženy a muži vyskytovali v různých, netradičních sektorech (policie, požární sbor, vojsko..).

Skotsko - Close the Gap Zabývají se analýzou rozdílů v platovém ohodnocení obou pohlaví a faktory, které tyto rozdíly ovlivňují.

Česká republika - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života.

Fáze projektu

Projekt pracoval ve 3 hlavních fázích: Fáze analýzy, Fáze hledání cest,  Fáze koncepce. Podrobnější informace jsou k dispozici níže.

Výstupy projektu

V rámci projektu vyšla řada materiálů a e-bulletinů, jejichž seznam / elektronické verze uvádíme níže.