Rubrika Jak posílit dovednosti na trhu práce

Souhrnné informace o realizaci projektu

V současnosti je realizace projektu ukončena.

Stručně o projektu, jeho aktivitách a výstupech: Začátek/konec realizace projektu: 1. 4. 2010 - 31. 3. 2012 Celkový počet měsíců: 24 Celkový počet podpořených osob: 203 Místo realizace: Středočeský kraj (především Kladno - Švermov, Kosmonosy, Berounsko a Zdice, Praha východ/západ (spádově InPc Praha, Nekázanka 16 (18)).

Realizované aktivity:

V rámci projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce", jež běžel od dubna roku 2010, proběhlo celkem 12 akreditovaných počítačových kurz a 7 nadstavbových počítačových kurzů. Počítačové kurzy se konaly nejen v Informačním a poradenském centru v Praze, ale také ve výjezdní formě v různých okresech Středočeského kraje. Kontinuálně probíhalo kariérové, sociální, právní poradenství a psychoterapeuticko psychologická pomoc.

Celý článek

Základní informace z realizace projektu 2

1.4.2011-31.3.2012

Ve druhé půlce projektu nadále probíhají projektové aktivity: jak individuální poradenství (kariérové, psychologické, právní i sociální), tak i aktivity spojené s počítačovou gramotností: akreditované počítačové kurzy a nadstavbové počítačové kurzy. Ve výjezdové formě se realizoval kurz akreditovaný v Mladé Boleslavi a v Kladně a nadstavbový počítačový kurz proběhl v Kladně - Švermov.

Ve spolupráci s organizátorkami ve sledovaném období proběhl seminář na Úřadu práce Kladno k tématu zaměstnávání, sociální oblasti a kariérního rozvoje (O.Baslová a Mgr. K. Čmolíková Cozlová) a právní přednáška JUDr. Světlíkové v Kladně Švermově.

Taktéž proběhl i seminář Time management v Praze, který vedla Ing. Jakubcová. Jeho obsah byl vytvořen na základě zájmu ze strany uživatelů a uživatelek.


Základní informace z realizace projektu

 
Aktuální stav projektu za období 1.10.2010-30.3.2011: 
  • v říjnu 2010 proběhl kurz pro začínající podnikatele a podnikatelky;
  • druhý běh tohoto kurzu proběhl v březnu 2011;
  • materiály k tomuto kurzu jsou k dispozici pro uživatelky na vyžádání v InPC;
  • akreditované počítačové kurzy proběhly v rámci Informačního a poradenského centra Praha, stejně tak jako ve výjezdové formě (např. ve spolupráci se ZŠ v Příbrami).
Plánujeme
  • nadále budou probíhat akreditované i nadstavbové PC kurzy a připravujeme jejich výjezdové konání (např. Kladno či Mladá Boleslav);
  • průběžně poskytujeme a i budeme odborné poradenství v oblasti právní, sociální, kariérové a psychologické.
 

O projektu

V projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce“ CZ.1.04/3.3.05/31.00249, který započal v dubnu roku 2010, se zaměřujeme na nezaměstnané nad 50 let věku, jejichž situace na trhu práce je velmi komplikovaná. Snažíme se v rámci tohoto projektu předcházet sociální exkluzi pomocí podpůrných nástrojů vzdělávání a informování o právech klientů. Cílovou skupinou jsou tedy ženy a muži nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní, či pečující o závislého člena rodiny.

 

V tomto projektu poskytujeme poradenské aktivity zdarma (sociální, kariérová, právní a psychoterapeutická podpora), ale také zdarma nabízíme vzdělávací kurzy. Kromě akreditovaného počítačového kurzu a nadstavbového počítačového kurzu nabízíme i vzdělávání, jež má ulehčit možnost podnikání.

 

Vzdělávací podnikatelský kurz „zaměstnej sám/sama sebe!“ se zaměřuje na poskytnutí dostatku informací k založení živnosti (OSVČ), včetně podpory při jednání na konkrétních úřadech. Obsah je sestaven tak, aby účastníci a účastnice získali informace o otázkách daní, pojištění, vedení účetnictví, vyplnění formulářů. Jeho první běh bude uskutečněn na přelomu září/října.