wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Jak posílit dovednosti na trhu práce

Souhrnné informace o realizaci projektu

V současnosti je realizace projektu ukončena.

Stručně o projektu, jeho aktivitách a výstupech: Začátek/konec realizace projektu: 1. 4. 2010 - 31. 3. 2012 Celkový počet měsíců: 24 Celkový počet podpořených osob: 203 Místo realizace: Středočeský kraj (především Kladno - Švermov, Kosmonosy, Berounsko a Zdice, Praha východ/západ (spádově InPc Praha, Nekázanka 16 (18)).

Realizované aktivity:

V rámci projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce", jež běžel od dubna roku 2010, proběhlo celkem 12 akreditovaných počítačových kurz a 7 nadstavbových počítačových kurzů. Počítačové kurzy se konaly nejen v Informačním a poradenském centru v Praze, ale také ve výjezdní formě v různých okresech Středočeského kraje. Kontinuálně probíhalo kariérové, sociální, právní poradenství a psychoterapeuticko psychologická pomoc.

Celý článek

Základní informace z realizace projektu 2

1.4.2011-31.3.2012

Ve druhé půlce projektu nadále probíhají projektové aktivity: jak individuální poradenství (kariérové, psychologické, právní i sociální), tak i aktivity spojené s počítačovou gramotností: akreditované počítačové kurzy a nadstavbové počítačové kurzy. Ve výjezdové formě se realizoval kurz akreditovaný v Mladé Boleslavi a v Kladně a nadstavbový počítačový kurz proběhl v Kladně - Švermov.

Ve spolupráci s organizátorkami ve sledovaném období proběhl seminář na Úřadu práce Kladno k tématu zaměstnávání, sociální oblasti a kariérního rozvoje (O.Baslová a Mgr. K. Čmolíková Cozlová) a právní přednáška JUDr. Světlíkové v Kladně Švermově.

Taktéž proběhl i seminář Time management v Praze, který vedla Ing. Jakubcová. Jeho obsah byl vytvořen na základě zájmu ze strany uživatelů a uživatelek.


Základní informace z realizace projektu

 
Aktuální stav projektu za období 1.10.2010-30.3.2011: 
  • v říjnu 2010 proběhl kurz pro začínající podnikatele a podnikatelky;
  • druhý běh tohoto kurzu proběhl v březnu 2011;
  • materiály k tomuto kurzu jsou k dispozici pro uživatelky na vyžádání v InPC;
  • akreditované počítačové kurzy proběhly v rámci Informačního a poradenského centra Praha, stejně tak jako ve výjezdové formě (např. ve spolupráci se ZŠ v Příbrami).
Plánujeme
  • nadále budou probíhat akreditované i nadstavbové PC kurzy a připravujeme jejich výjezdové konání (např. Kladno či Mladá Boleslav);
  • průběžně poskytujeme a i budeme odborné poradenství v oblasti právní, sociální, kariérové a psychologické.
 

O projektu

V projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce“ CZ.1.04/3.3.05/31.00249, který započal v dubnu roku 2010, se zaměřujeme na nezaměstnané nad 50 let věku, jejichž situace na trhu práce je velmi komplikovaná. Snažíme se v rámci tohoto projektu předcházet sociální exkluzi pomocí podpůrných nástrojů vzdělávání a informování o právech klientů. Cílovou skupinou jsou tedy ženy a muži nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní, či pečující o závislého člena rodiny.

 

V tomto projektu poskytujeme poradenské aktivity zdarma (sociální, kariérová, právní a psychoterapeutická podpora), ale také zdarma nabízíme vzdělávací kurzy. Kromě akreditovaného počítačového kurzu a nadstavbového počítačového kurzu nabízíme i vzdělávání, jež má ulehčit možnost podnikání.

 

Vzdělávací podnikatelský kurz „zaměstnej sám/sama sebe!“ se zaměřuje na poskytnutí dostatku informací k založení živnosti (OSVČ), včetně podpory při jednání na konkrétních úřadech. Obsah je sestaven tak, aby účastníci a účastnice získali informace o otázkách daní, pojištění, vedení účetnictví, vyplnění formulářů. Jeho první běh bude uskutečněn na přelomu září/října.