Rubrika Podpora žen při vstupu na trh práce

Realizované aktivity

V rámci projektu „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“, jenž běží od září roku 2009, již v Informačním a poradenském centru Praha proběhlo 5 akreditovaných počítačových kurz a 3 nadstavbové počítačové kurzy v rozsahu 20 vyučovacích hodin.
 
Počítačové kurzy se konaly nejen v Informačním a poradenském centru v Praze, ale také ve výjezdní formě v různých okresech Středočeského kraje (v Kladně, Příbrami, Mladá Boleslavi, Zdicích).
 
Součástí těchto probíhajících aktivit je individuální sociální, kariérové, psychologické a právní poradenství, jež probíhá kontinuálně.
 
Pro následující období plánujeme další běhy kurzů opět v Praze v Informačním a poradenském centru a v Příbrami. Připravujeme také proškolení aktivistek k prorodinné politice, které proběhne 8. a 9. dubna 2011.
 

Pozvánka na seminář

Dne 6. 3. 2010 se sejdou v Praze v  Kaunickém paláci ženy u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen. Na tuto akci jsou pozvány  nezaměstnané ženy z tohoto kraje, pro které je připraven seminář na téma seberealizace žen a zvyšování sebevědomí v souvislosti s otázkami zaměstnanosti. Po skončení přednášky  bude kariérová poradkyně k dispozici a  bude zodpovídat případné dotazy.
 
Pro zájemkyně je i možnost objednání se na individuální konzultaci, případně návazné poradenství (psychologické, sociální či právní). 
 
Seminář je realizován ČSŽ v rámci projektu Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér - Středočeský kraj v rámci ESF. Seminář se koná v Panské ulici 7, Praha 1.
 
Za projektový tým dr. Z. Hajná
 

Projekt pro Středočeský kraj

„Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“ CZ.1.04/3.4.04/26.00335

 

Začátkem září 2009 byl v rámci Informačního a poradenského centra ČSŽ v Praze zahájen projekt zaměřený na pomoc uchazečkám a uchazečům zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaným ženám (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) a osobám pečujícím o závislého člena rodiny, ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny na trh práce, a ženám s malými dětmi do 15ti let věku.

 www.inpc-praha.cz

 Další informace: