wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Podpora žen při vstupu na trh práce

Realizované aktivity

V rámci projektu „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“, jenž běží od září roku 2009, již v Informačním a poradenském centru Praha proběhlo 5 akreditovaných počítačových kurz a 3 nadstavbové počítačové kurzy v rozsahu 20 vyučovacích hodin.
 
Počítačové kurzy se konaly nejen v Informačním a poradenském centru v Praze, ale také ve výjezdní formě v různých okresech Středočeského kraje (v Kladně, Příbrami, Mladá Boleslavi, Zdicích).
 
Součástí těchto probíhajících aktivit je individuální sociální, kariérové, psychologické a právní poradenství, jež probíhá kontinuálně.
 
Pro následující období plánujeme další běhy kurzů opět v Praze v Informačním a poradenském centru a v Příbrami. Připravujeme také proškolení aktivistek k prorodinné politice, které proběhne 8. a 9. dubna 2011.
 

Pozvánka na seminář

Dne 6. 3. 2010 se sejdou v Praze v  Kaunickém paláci ženy u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen. Na tuto akci jsou pozvány  nezaměstnané ženy z tohoto kraje, pro které je připraven seminář na téma seberealizace žen a zvyšování sebevědomí v souvislosti s otázkami zaměstnanosti. Po skončení přednášky  bude kariérová poradkyně k dispozici a  bude zodpovídat případné dotazy.
 
Pro zájemkyně je i možnost objednání se na individuální konzultaci, případně návazné poradenství (psychologické, sociální či právní). 
 
Seminář je realizován ČSŽ v rámci projektu Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér - Středočeský kraj v rámci ESF. Seminář se koná v Panské ulici 7, Praha 1.
 
Za projektový tým dr. Z. Hajná
 

Projekt pro Středočeský kraj

„Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“ CZ.1.04/3.4.04/26.00335

 

Začátkem září 2009 byl v rámci Informačního a poradenského centra ČSŽ v Praze zahájen projekt zaměřený na pomoc uchazečkám a uchazečům zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaným ženám (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) a osobám pečujícím o závislého člena rodiny, ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny na trh práce, a ženám s malými dětmi do 15ti let věku.

 www.inpc-praha.cz

 Další informace: