Rubrika Equal 2. kolo

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL, jednoho z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Navazuje na projekt „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“, jímž se Český svaz žen zapojil do iniciativy EQUAL v roce 2002.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Více o této iniciativě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.equalcr.cz.

 

Navštivte stránky projektu na www.rovnesance.cz 

Informace v angličtině o transnacionální části projektu (Balancing Life in Europe) jsou zde.

Hlavní výstupy projektu MOPPS I: Modelový manuál

Předkládáme Vám Modelový manuál podpory slaďování profesního a rodinného života, který byl realizován v rámci programu Iniciativy Equal II v kraji Vysočina od 2.8.2005 do 31.7.2008. Některé výstupy ( zejména týkající se legislativy) jsou poplatné době vzniku příslušného výstupu.

Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jsou produkty v souladu s principy Iniciativy Společenství EQUAL volně šiřitelé. Případní zájemci kontaktujte předkladatele projektu – Český svaz žen na e-mailové adrese – info@csz.cz.

Hlavní výstupy projektu MOPPS II: Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum (InPc) - Havlíčkův Brod

 

  • Upozornění - aktuální informace, včetně kontaktu a současné činnosti InPc naleznete v sekci věnované ČSŽ v kraji Vysočina. Můžete také navštívit naši fotogalerii.

 

Jedním z cílů projektu MOPPS v regionu kraje Vysočina bylo spuštění činnosti pilotního Informačního a poradenského centra (InPc) v Havlíčkově Brodě.

Nejprve bylo třeba důkladné zmapovat regionální nabídky všech aktivit a programů, ale i firem, organizací a jednotlivců, kteří se obdobnou tématikou zabývají. Jako nejvhodnější způsob byl navržen průzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo vytvoření databáze poskytovatelů služeb a aktivit zaměřených na tématiku Zaměstnání — rodina — sociální služby. Proběhl v těsné spolupráci ČSZ, Dema, a.s. a Města Havlíčkův Brod. Velkou výhodou byla možnost využití poznatků z komunitního plánování sociálních služeb.

 

Hlavní výstupy projektu MOPPS III: E-learning

V rámci projektu MOPPS jsme realizovali 4 kurzy.
 
E-learning je moderní způsob učení se a vyučování s podporou počítačových technologií.

E-learningové kurzy jsou zpracované formou výukových programů, které obsahují studijní materiály v textové podobě, obrázky, grafy, schémata a některé i zvuk. Součástí e-learningových kurzů jsou i zkušební autotesty, ve kterých si studující mohou sami ověřit své znalosti. E-learningové kurzy jsou dostupné studujícím ve virtuálním prostředí Internetu. Ke studiu tedy potřebují běžně vybavený osobní počítač s připojením na Internet. Všichni studující daného kurzu tak tvoří virtuální třídu, ve které vyučuje na dálku ze svého počítače lektor. Na PC studujícího/studující není nutné instalovat další software, stačí přístup na Internet. Může tedy používat PC doma, v zaměstnání, v internetové kavárně či v knihovně.

 

Krátce o přednostech e-learningových kurzů:

Studující si sami určují studijní tempo a čas a místo studia
Studující s dalšími závazky v rodině či v zaměstnání nemusí opouštět domov či pracoviště
Vzhledem k tomu, že studující nemusí dojíždět za vzděláváním, klesají tak finanční náklady
Kromě probíraného tématu si studující osvojí i dovednosti v práci s PC a Internetem

 

Bližší informace o kurzech a vstup do kurzů.