wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Equal 2. kolo

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL, jednoho z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Navazuje na projekt „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“, jímž se Český svaz žen zapojil do iniciativy EQUAL v roce 2002.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Více o této iniciativě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.equalcr.cz.

 

Navštivte stránky projektu na www.rovnesance.cz 

Informace v angličtině o transnacionální části projektu (Balancing Life in Europe) jsou zde.

Hlavní výstupy projektu MOPPS I: Modelový manuál

Předkládáme Vám Modelový manuál podpory slaďování profesního a rodinného života, který byl realizován v rámci programu Iniciativy Equal II v kraji Vysočina od 2.8.2005 do 31.7.2008. Některé výstupy ( zejména týkající se legislativy) jsou poplatné době vzniku příslušného výstupu.

Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jsou produkty v souladu s principy Iniciativy Společenství EQUAL volně šiřitelé. Případní zájemci kontaktujte předkladatele projektu – Český svaz žen na e-mailové adrese – info@csz.cz.

Hlavní výstupy projektu MOPPS II: Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum (InPc) - Havlíčkův Brod

 

  • Upozornění - aktuální informace, včetně kontaktu a současné činnosti InPc naleznete v sekci věnované ČSŽ v kraji Vysočina. Můžete také navštívit naši fotogalerii.

 

Jedním z cílů projektu MOPPS v regionu kraje Vysočina bylo spuštění činnosti pilotního Informačního a poradenského centra (InPc) v Havlíčkově Brodě.

Nejprve bylo třeba důkladné zmapovat regionální nabídky všech aktivit a programů, ale i firem, organizací a jednotlivců, kteří se obdobnou tématikou zabývají. Jako nejvhodnější způsob byl navržen průzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo vytvoření databáze poskytovatelů služeb a aktivit zaměřených na tématiku Zaměstnání — rodina — sociální služby. Proběhl v těsné spolupráci ČSZ, Dema, a.s. a Města Havlíčkův Brod. Velkou výhodou byla možnost využití poznatků z komunitního plánování sociálních služeb.

 

Hlavní výstupy projektu MOPPS III: E-learning

V rámci projektu MOPPS jsme realizovali 4 kurzy.
 
E-learning je moderní způsob učení se a vyučování s podporou počítačových technologií.

E-learningové kurzy jsou zpracované formou výukových programů, které obsahují studijní materiály v textové podobě, obrázky, grafy, schémata a některé i zvuk. Součástí e-learningových kurzů jsou i zkušební autotesty, ve kterých si studující mohou sami ověřit své znalosti. E-learningové kurzy jsou dostupné studujícím ve virtuálním prostředí Internetu. Ke studiu tedy potřebují běžně vybavený osobní počítač s připojením na Internet. Všichni studující daného kurzu tak tvoří virtuální třídu, ve které vyučuje na dálku ze svého počítače lektor. Na PC studujícího/studující není nutné instalovat další software, stačí přístup na Internet. Může tedy používat PC doma, v zaměstnání, v internetové kavárně či v knihovně.

 

Krátce o přednostech e-learningových kurzů:

Studující si sami určují studijní tempo a čas a místo studia
Studující s dalšími závazky v rodině či v zaměstnání nemusí opouštět domov či pracoviště
Vzhledem k tomu, že studující nemusí dojíždět za vzděláváním, klesají tak finanční náklady
Kromě probíraného tématu si studující osvojí i dovednosti v práci s PC a Internetem

 

Bližší informace o kurzech a vstup do kurzů.