wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení je

O projektu

Projekt Phare 2003 RLZ 1.1./175 je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti žen ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností s cílem podpořit a obnovit jejich klíčové kompetence a návyky pro návrat na pracovní trh a do společnosti.

 

Cílovými skupinami jsou ženy ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a pracovnice krajských středisek a dobrovolnice ČSŽ v krajích - Plzeňský (Jihozápad), Královehradecký (Severovýchod), Zlínský (Střední Morava), Jihomoravský (Jihovýchod) a Vysočina (Jihovýchod).

 

Mezi hlavní aktivity patří realizace motivačního kursu pro znevýhodněné ženy v cílových regionech a poskytování informačních služeb a aktivní pomoci.

Aktivity projektu

Motivační kurzy

Informace o  Motivačních kurzech, které jsou založeny na Metodice „Chci, mohu, umím“.
 

Tento kurz bude šesti denní, přičemž bude rozdělen na 2 části. První tři dny  budou mít účastnice možnost projít za pomocí Eterie, s. r. o. sebepoznání a poznáním druhých lidí s motivačními prvky. V dalších třech dnech, které budou následovat, se účastnice seznámí první den se základními asertivní právy a pravidly s panem Hálkovem, kdy jim bude v úvodu řečeno také několik základních a zajímavých informací o postavení žen v české společnosti v 21. století.  Druhý den se poznají za přispění Českého helsinského výboru (především tedy s přispěním Judr. Světlíkové a paní Kunstové) postavení ženy v pracovně právních vztazích. Třetí den  bude zaměřen na osobní rozvoj  s lektorkou z Mostu k životu, o. p. s., kdy se účastnice dozvědí i další informace o možnost vzdělávání a rekvalifikačních kurzech
 

 

 

Informační centra

Havlíčkův Brod (kraj Vysočina), Horní 197:
- informační činnost pravidelně pondělí 9:00 -11:00  hod. a úterý  14:00  -  16:00  hod.

Brno (Jihomoravská kraj), Řehořova 5:
- informační činnost pravidelně v pondělí 8:00 – 10:00 hod. a středu 15:00 – 17:00 hod.

Plzeň (Plzeňský kraj), Sladkovského 28:
- informační činnost pravidelně každé  pondělí od 12:00 – 14:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.

Trutnov (Královehradecký kraj), Pražská 59:
- informační činnost pravidelně každé pondělí 14:00  - 16:00 hod. a čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.      

Zlín (Zlínský kraj), Divadelní 1333:
- informační činnost pravidelně každé  úterý od 10:00 -14:00 hod.