wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Zajímavosti - SK

Tradice a současnost spolkové činnosti v Kutné Hoře

Jednu z mála zachovalých tradic podporuje a uskutečňuje Sdružená obec baráčníků „Škvrňov“ Kutná Hora – Karlov. Některé členky Českého svazu žen jsou i členkami této Obce baráčnické v Kutné Hoře. Uvádím něco z historie:
 

Spolek, ze kterého dnešní Obec baráčníků Škvrňov vznikla, byl založen v září roku 1896. Již tehdy stál v čele spolku rychtář, jeho zástupcem byl místorychtář. Pokladníka nazývali důchodním (později berním). Jednatel byl zván syndik, zapisovatel škrabák (nebo písmák). Byly i další funkce – pantatínek, panímaminka, dráb, ponocný, porodní bába, švandymistr, šafář, kontribuční, vzdělavatel.