Rubrika Ostatní

Genderglokal (2007)

GENDERGLOKAL – Gendrově citlivé vzdělávání k trvalému rozvoji

 
Genderglokal je přeshraniční vzdělávací projekt rakouské agentury Südwind pro politiku rozvoje v Dolním Rakousku ve spolupráci s vládou Dolního Rakouska a s rakouskými a českými partnery. 
Ústředními tématy Genderglokalu jsou:
  • Životní prostředí
  • Gender a rozvoj
  • Udržitelný rozvoj
  • Interkulturní komunikace

Pohled „gendrovými brýlemi“ ukazuje nové pojetí globálních souvislostí a jejich lokálních dopadů na každého jedince.

Web projektu již není funkční, lze ale stáhnout resumé projektu a proběhlých aktivit v němčine (pdf) 

Od dobrovolné práce žen v organizacích k řídícím funkcím

Program Socrates
 
Transnárodní projekt spolupráce – GRUNDTVIG 1, Evropský projekt spolupráce vzdělávání dospělých „Od dobrovolné práce žen v organizacích k řídícím funkcím“: Partnery projektu jsou CNIDFF – Národní informační a dokumentační centrum pro ženy a rodiny (Francie, Španělsko, Rakousko). Program je na období 1.10. 2003 – 30. 9. 2005 s tím, že hlavní aktivitu – ověření výstupů projektu,  ČSŽ  uspořádá v červnu 2005.