Rubrika T.I.R. - Two Images in Re-construction

T.I.R. - Úvod

T.I.R. – TWO IMAGES IN RE-CONSTRUCTION: PATERNITY AND MATERNITY
OVERCOMING GENDER STEREOTYPES AND PROMOTING GENDER EQUALITY

Hlavní cíle projektu T.I.R.  (Dvě Koncepce v Re-konstrukci : otcovství a mateřství. Překonávaní Stereotypů podle Pohlaví a Podpora Rovnosti mezi muži a ženami)


Abychom předešli všem druhům nerovností mezi muži a ženami, nemůžeme naše snahy směřovat jenom k legislativě, protože legislativa, i když je nezbytná, nemůže být sama o sobě zárukou společenské rovnosti. Ve skutečnosti základní problém  stejných příležotostí spočívá, jak dokazují mnohé průzkumy, v rozporu mezi zárukami zákona (na národní a evropské úrovni) a každodenním životem. Proto, abychom zavedli opravdovou rovnost mezi muži a ženami, musíme odstranit současné kulturní předsudky a hlavní společenské stereotypy evropských občanů...

T.I.R. - Detailní popis projektu

Téma: stereotypy brání změnám ve vztazích mezi muži a ženami. Přenášení stereotypů se často zakládá na jemných a často neurčitých mechanismech; procesech, které brání jasně definovat funkce a úkoly mužů a žen ve společnosti. Ze stejných důvodů, je přetrvávání hodnot, norem a názorů, které vychází často v neprospěch žen, relevantním faktorem ve vyjasňování role mužů a žen, protože obou pohlavím zabraňuje vzít na sebe plnou odpovědnost občanského života. To je zapříčiněno tím, že předsudky svým nepřímým působením v různých podobách podle sociálního kontextu, mají značný vliv na mezilidské vztahy; protože v lidech upevňují získané názory. Vztahy mezi muži a ženami jsou přirozeně vystavené tomuto typu kulturního ovlivňování. Navíc, způsoby, kterými určitá společenská skupina vyjádřuje zvláštní aspekty své kultury (včetně stereotypů), mohou způsobit, že ženy a muži nekriticky přijmou stereotypní názory; nebo je dokonce budou uplatňovat. Navzdory modernizačnímu procesu, který proběhl ve vyspělejších společnostech, okrajová pozice žen ve veřejné a sociální sféře (například tendence přisuzovat ženám pečovatelskou roli v rámci rodiny) dokazuje, že předsudky objevující se ve veřejném mínění, svůj vliv neztrácí.

T.I.R. - Výstupy

V průběhu realizace projektu vznikla řada výstupů jak v češtině, tak v angličtině pro využití na domácí i mezinárodní úrovni.