wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika T.I.R. - Two Images in Re-construction

T.I.R. - Úvod

T.I.R. – TWO IMAGES IN RE-CONSTRUCTION: PATERNITY AND MATERNITY
OVERCOMING GENDER STEREOTYPES AND PROMOTING GENDER EQUALITY

Hlavní cíle projektu T.I.R.  (Dvě Koncepce v Re-konstrukci : otcovství a mateřství. Překonávaní Stereotypů podle Pohlaví a Podpora Rovnosti mezi muži a ženami)


Abychom předešli všem druhům nerovností mezi muži a ženami, nemůžeme naše snahy směřovat jenom k legislativě, protože legislativa, i když je nezbytná, nemůže být sama o sobě zárukou společenské rovnosti. Ve skutečnosti základní problém  stejných příležotostí spočívá, jak dokazují mnohé průzkumy, v rozporu mezi zárukami zákona (na národní a evropské úrovni) a každodenním životem. Proto, abychom zavedli opravdovou rovnost mezi muži a ženami, musíme odstranit současné kulturní předsudky a hlavní společenské stereotypy evropských občanů...

T.I.R. - Detailní popis projektu

Téma: stereotypy brání změnám ve vztazích mezi muži a ženami. Přenášení stereotypů se často zakládá na jemných a často neurčitých mechanismech; procesech, které brání jasně definovat funkce a úkoly mužů a žen ve společnosti. Ze stejných důvodů, je přetrvávání hodnot, norem a názorů, které vychází často v neprospěch žen, relevantním faktorem ve vyjasňování role mužů a žen, protože obou pohlavím zabraňuje vzít na sebe plnou odpovědnost občanského života. To je zapříčiněno tím, že předsudky svým nepřímým působením v různých podobách podle sociálního kontextu, mají značný vliv na mezilidské vztahy; protože v lidech upevňují získané názory. Vztahy mezi muži a ženami jsou přirozeně vystavené tomuto typu kulturního ovlivňování. Navíc, způsoby, kterými určitá společenská skupina vyjádřuje zvláštní aspekty své kultury (včetně stereotypů), mohou způsobit, že ženy a muži nekriticky přijmou stereotypní názory; nebo je dokonce budou uplatňovat. Navzdory modernizačnímu procesu, který proběhl ve vyspělejších společnostech, okrajová pozice žen ve veřejné a sociální sféře (například tendence přisuzovat ženám pečovatelskou roli v rámci rodiny) dokazuje, že předsudky objevující se ve veřejném mínění, svůj vliv neztrácí.

T.I.R. - Výstupy

V průběhu realizace projektu vznikla řada výstupů jak v češtině, tak v angličtině pro využití na domácí i mezinárodní úrovni.