Novinky

Ženy pomáhají nejen ženám, aneb genderový rozměr Covid-19 27.03.2020 12:40:55

Tisková zpráva České ženské lobby, 27. března 2020:

Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však stejnou měrou na ženy a na muže. Naopak ještě více prohlubuje stávající nerovnosti a nejkrutěji dopadá na ty již tak zranitelné a znevýhodněné. Ženy s malými dětmi častěji pracují na živnostenský list nebo jinou než zaměstnaneckou smlouvu a bezprostředně je tak ohrožuje výpadek příjmu. Ženy také častěji pracují ve zdravotnictví a ve službách, které nyní potřebujeme více než kdy jindy, a jsou tak více ohrožené nákazou. Globální pandemii je potřeba řešit urgentně, ale s citlivým přihlédnutím k rozdílným dopadům krize i ochranných opatření na životy žen a mužů, apeluje Česká ženská lobby. 
Zvláště zranitelnou skupinou jsou ženy samoživitelky, drobné podnikatelky a ženy zaměstnané na smlouvy typu dohoda o provedení práce. Tento způsob práce jim umožňoval skloubit práci s péčí o rodinu, nyní jim však hrozí výpadek příjmu. „Obrací se na nás rodiče, kteří zažívají sociální nejistotu, bojí se ztráty zaměstnání, ocitli se bez příjmů. Současná situace u mnohých vyvolává stres a je velkou zátěží pro partnerské vztahy. Rodiče musejí pracovat z domova, přitom se starají o děti. Nebo naopak nemohou pracovat a přicházejí o příjmy. Ti, kteří pracují jen na DPČ - tedy nejčastěji matky malých dětí - pak nebudou mít ani s novým zákonem nárok na ošetřovné, i když sociální odvody platí. Nejhůře jsou na tom pak sólo matky,” popisuje situaci Eliška Kodyšová ředitelka Aperio - společnost pro zdravé rodičovství, která nabízí bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče po telefonu i online
Obdobně vidí situaci i Ženy s.r.o, kde se věnují podpoře podnikatelek. Ženy, které se na ně obracejí, zažívají paniku a mnohé z nich ztratily zakázky. Některé ruší živnostenské oprávnění a ukončují podnikání. Ženy s.r.o. nabízejí podnikatelkám v době nouzového stavu zdarma reklamu, aby udržely své podnikání alespoň online. „Zprostředkováváme teď také poptávku po službách a výrobcích, například hledáme švadleny pro šití roušek. Průměrná cena je 25 korun za jednu roušku, což pomůže ženám, které zůstaly zcela bez práce, a tedy i bez příjmu,” dodává Eva Čejková Vašková ze Ženy s.r.o. 
Jako obzvlášť zatěžující pro své klientky vnímá nastalou situaci také organizace Rosa - centrum pro ženy, která se zabývá pomocí obětem domácího násilí. Omezení vycházení a pohybu totiž bere za samozřejmé, že domov je bezpečným místem. Ve spojitosti se stresem nebo nadměrnou konzumací alkoholu může vést současná situace k eskalaci chování násilného partnera. Kvůli karanténě a sociální izolaci jsou navíc mnohé oběti uvězněny se svými násilníky v domácnostech a mají jen velmi omezenou možnost vyhledat pomoc. Zdena Prokopová z Rosa - centrum pro ženy žádá kohokoliv, kdo se cítí v ohrožení nebo ví o někom, kdo by pomoc potřeboval: „Neváhejte využít poradenství naší organizace na telefonní lince nebo nově vyvinuté aplikaci Bright sky.” Služby pro oběti domácího a sexuálního násilí nyní rovněž online poskytují organizace Acorus nebo Profem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.
S komplikacemi ve spojitosti s ochrannými opatřeními se potýkají i těhotné ženy a rodičky. Novým nařízením je zákaz přítomnosti otce u porodu. Z psychologického i zdravotního hlediska je však přítomnost blízké osoby důležitou součástí bezpečného porodu. „Zaslali jsme předsedovi krizového štábu Romanu Prymulovi, premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi otevřený dopis, ve kterém je žádáme, aby následovali doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) k pandemii COVID-19 a zrušili opatření, které omezuje přítomnost otců u porodu svých dětí,” říká Ivana Antalová z České ženské lobby. Se žádostí o zrušení zákazu se na naše představitele obrátila také profesní organizace porodních asistentek UNIPA, Česká asociace dul, Porodní dům u Čápa a Aperio - společnost pro zdravé rodičovství. „Pokud otec může ihned po porodu matku s dítětem navštívit, pak opatření ani nedává smysl,” doplňuje Antalová. Unie porodních asistentek zřídila dobrovolnickou telefonní linku, kam se mohou těhotné ženy i čerství rodiče obracet na porodní asistentky o pomoc v době epidemické krize. Zdarma se mohou poradit také s dulami prostřednictvím telefonického a online poradenství České asociace dul
Českém svazu žen se zmobilizovaly členky napříč kraji a pomáhají, jak mohou. „Naše členky se zapojily hlavně do šití roušek a jejich distribuci všem potřebným – od jednotlivců přes nemocnice až po domovy seniorů, často ve spolupráci se svými obcemi,“ komentuje Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ.
Současný nouzový stav asi nejvíce dopadá na seniorky a seniory. Ti se mohou obrátit na Nadaci Krása pomoci, která jim zajišťuje nákup potravin a drogerie, pomáhá s placením složenek nebo vyzvedává léky. Seniorky jsou častěji ohroženy chudobou, kvůli dřívějšímu nižšímu výdělku, situace je pro některé z nich tedy ještě podstatně těžší. „Často slyšíme, že mají strach nebo si nejsou jistí, jak se omezení vyplývající z karantény vyvíjejí. Takže je informujeme o novinkách, uklidňujeme je a jsme jim oporou. Mohou si promluvit také s naší psycholožkou, pokud na ně současný stav nebo to, že se nemůžou vidět s blízkými, dopadá více,” říká Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Krásy pomoci. 
Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že ženy v ČR dostávají v průměru zaplaceno o 20 % méně než muži. Na tuto skutečnost je důležité upozornit právě nyní, kdy ženy odvádějí tolik potřebné práce, např. v oblasti péče, která je nedostatečně placená. “Práce žen má stejnou hodnotu a pro naši společnost je v současné situaci zcela nepostradatelnou”, dodává Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR, která letos pořádá konferenci v rámci 11. ročníku akce Equal Pay Day on-line a zdarma.
Česká ženská lobby, síť 38 proženských organizací, s velkým napětím sleduje každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, jakož i rozhodnutí, kterými vláda zajišťuje bezpečí pro všechny občany našeho státu. „Vážíme si všech kroků a plně je podporujeme. Je však důležité, aby samotná opatření brala zřetel na genderovou dimenzi a tato optika byla využita i při hledání vhodných řešení současné krize. Pokud se nám podaří poučit se ze současné situace, můžeme z ní vyjít silnější,” říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. “Organizace občanské společnosti odvádějí v období krize úžasnou práci, tak jako ji odváděly i před ní. Je pozitivní, jak se dokážeme spojit, spolupracovat a koordinovat pomoc. Současná krize ukazuje, jak důležitou součástí naší společnosti tyto organizace jsou,” dodává. 
Informace o službách sítě České ženské lobby v souvislosti s nouzovým stavem k nalezení na webu zde
Soubory ke stažení: 
 

 

 

#Coronavirus: hledám / nabízím pomoc 20.03.2020 13:12:29

Malý celorepublikový rozchodník nejrůznější pomoci v době pandemie koronaviru naleznete na našich FB stránkách zde.

Pokud máte tip na další web, dejte ho prosíme do komentáře k přehledu. Děkujeme.


 

Aktualizace: Akce ČSŽ v době pandemie 12.03.2020 14:45:53

AKTUALIZACE 11.4.2020:  naše pracoviště přecházejí převážně na práci z domova, a to do odvolání  (v souladu s vyhlášením karantény na území ČR). Kolegyně jsou k zastižení převážně na e-mailech nebo mobilních telefonech (kontakty).

 


 

Milé členky, s ohledem na koronavirovou epidemii / pandemii a aktuálně vyhlášený nouzový stav, posuňte prosím plánované akce (březen - duben) na pozdější dobu. Vím, že jich právě na toto období připravujete mnoho, ale zdraví je nade vše.

Nouzový stav je vyhlášen od dneška na 30 dnů, omezení akcí je zatím nad 30 osob (týká se i spolků). Je nutné sledovat vývoj, momentálně jsou weby vlada.cz a mzcr.cz nedostupné a jediný funkční odkaz je na MV ČR.

Děkuji a opatrujte se !!! (navzájem :) ), Jana Chržová, předsedkyně.


 

Mezinárodní den proti násilí na ženách 25.11.2019 15:04:42

 

TZ České ženské lobby: Mezinárodní den proti násilí na ženách 25. listopadu opět odstartuje 16 dní aktivismu, kdy lidé po celém světě pořádají akce upozorňující na porušování základních lidských svobod a práv. Celosvětová kampaň „Orange the World“ oranžově zbarví řadu míst a budov, včetně pražské Petřínské rozhledny, a upozorní na závažnost tématu násilí na ženách.

Celá tisková zpráva je zde.


 

 

Ministryně Jana Maláčová na výročním ÚS ČSŽ 24.11.2019 14:05:32

Na 3. ústředním shromáždění ČSŽ konaném 23.11.2019 v Praze jsme měly to potěšení mezi námi přivítat ministryni práce a sociálních věcí, Janu Maláčovou. Hodinová diskuse byla věnována především důchodové reformě a dalším sociálním tématům, které (nejen) ženy opravdu zajímají a často i tíží. Děkujeme!

 

Děkujeme naší Kačce Kupčíkové ze Zlínského kraje za tuto momentku :-)


 

 

Pozvánka: konference pro odbornou veřejnost 22.10.2019 10:46:37

Konference Společně bez násilí proběhne 25. listopadu 2019 a je určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy a sociálně zaměřených neziskových organizací.

Záštitu nad konferencí převzali Magistrát hlavního města Prahy a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

V případě zájmu je možné se registrovat zde.

Program konference.


 

 

Women Academy 2019 Brno 15.09.2019 13:16:13

 

 Ve dnech 13. - 14.9. 2019 jsme se na pozvání Evropské unie žen s  potěšením zúčastnily mezinárodní Women Academy, kterou EUŽ za podpory Nadace Hannse Seidela uspořádala tentokrát v Brně. Vedle tématu udržiteného rozvoje (17 cílů OSN) se velmi živé prezentace a  hlavně diskuze točily kolem občanské angažovanosti v sociální oblasti, což je pro nás velmi aktuální téma. Více informací přineseme v nejbližším vydání našeho zpravodaje. Těšíme se na další ročník a spolupráci.

Program ke stažení

 

 

 

 

Úřad vlády spustil info sekci k tzv. Istanbulské úmluvě 30.06.2019 13:57:24

Úřad vlády ČR spustil na webu tojerovnost.cz samostatnou informační sekci k tzv. Istanbulské úmluvě, kde je možné mimo jiné stáhnout i související informační materiály v češtině.

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, je jedna z mnoha lidskoprávních mezinárodních smluv Rady Evropy. Jejím cílem je především důsledná prevence násilí na ženách a domácího násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů. Istanbulská úmluva vyvolala u části veřejnosti spoustu otázek o obsahu, dopadech a významu ratifikace této úmluvy.

Na této stránce naleznete informace, jak hodnotí veřejnou diskuzi o Istanbulské úmluvě odborná veřejnost, co pro Českou republiku znamená její ratifikace, odpovědi na nejčastější otázky k úmluvě a seznam důležitých dokumentů týkajících se úmluvy.
 

 

Více zde:  www.tojerovnost.cz/cs/istanbulska-umluva-domaci-nasili-v-cr 

Facebook: www.facebook.com/istanbulskaumluva/


 

 

Informace pro delegátky ÚS 15.05.2019 11:19:03

POZOR:  Ústřední shromáždění v roce 2019 bude pouze v tomto termínu:  23.11.2019 

Pozvánky s programem půjdou v dostatečném předstihu.


 

Aktualizace na webu - přehledy 15.04.2019 17:05:00

Na webu proběhla aktualizace základních informací o ČSŽ na regionální úrovni (viz záložka KRAJE): Krajské organizace, kontakty, odkazy na rejstřík (pobočné spolky), počty základních organizací a členek v jednotlivých krajích; dále přehledy našich základních organizací v jednotlivých okresech (jejich interní evidenční čísla, případně IČ).


 

Krajské středisko ČSŽ Jihočeského kraje se stěhuje 10.01.2019 15:43:08

Upozorňujeme, že od 1. února 2019 je Krajské středisko ČSŽ Jihočeského kraje na nové adrese, a sice: 

Žižkova ul. 309/12
370 01 České Budějovice

Ostatní kontakty zůstávají beze změny.


 

 

70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 10.12.2018 14:18:24

 "Lidská práva jsou všude na světě pod tlakem. Univerzální hodnoty erodují a právní řád je oslabován. Proto se musíme postavit za lidská práva! Pro každého a všude na světě." -- šéf OSN António Guterres ke dni lidských práv.

 

K celosvětovému dni za odstranění násilí na ženách 26.11.2018 14:06:42

Tisková zpráva České ženské lobby: I v České republice jsou ženy ve 21. století mnohdy vystavovány násilí  (26. 11. 2018)
 
„Staňte se respektujícími lékaři, kteří ctí tělo, zkušenosti, historii druhých lidí. Jednejte s rodícími ženami s úctou a respektem," i taková přání mají ženy na české porodníky.
 
V neděli 25. listopadu 2018, který je celosvětovým dnem za odstranění násilí na ženách, vyjádřila zástupkyně pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby růží položenou před Ministerstvo zdravotnictví solidaritu se ženami, které se ve svých životech setkaly s násilím u porodu. Česká ženská lobby se tím připojila k celosvětovému hnutí The Roses Revolution.
 
Celá TZ zde.

 

Předání petice za přijetí IÚ 06.11.2018 15:18:51

Praha 6.11.2018:  Lidskoprávní hnutí Amnesty International ČR a síť organizací hájících práva žen v ČR Česká ženská lobby dnes předají předsedkyni Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Heleně Válkové cca 10 500 podpisů pod peticí apelující na poslance a poslankyně, aby bezodkladně přijali Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulskou úmluvu. V následném veřejném slyšení budou zástupci a zástupkyně organizací argumentovat, proč právě Istanbulskou úmluvu Česká republika potřebuje.

Celý text tiskové zprávy zde.


 

ČŽL se přidala k mezinárodnímu manifestu 20.10.2018 14:10:44

Česká ženská lobby se přidala k mezinárodnímu Manifestu „My body, My Rights“, který apeluje na zachování možnosti svobodně se rozhodovat o svém těle a zachování práv na potraty.

Celé znění manifestu v angličtině:


 

Česká ženská lobby podává trestní oznámení 10.10.2018 19:40:28

10.10.2018:  Česká ženská lobby podává trestní oznámení na katolického kněze a bývalého ministra školství Petra Piťhu. Monsignor Piťha se dle přesvědčení právniček České ženské lobby mohl dopustit úmyslného šíření poplašné zprávy, když 28. září v kostele sv. Víta mystifikoval veřejnost a věřící ve snaze přesvědčit je, že Istanbulská úmluva, mimo jiné, rozvrací rodiny a povede k deportaci občanů do výchovných táborů. 

Celá tisková zpráva zde.


 

Istanbulská úmluva: mýty a fakta 19.09.2018 11:48:07

Úřad vlády ČR vydal v září tohoto roku brožuru s názvem „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta".  ⇒ V PDF verzi ke stažení

Více o Úmluvě:  www.rovnesance.cz


 

Ministryně Maláčová zavítala na výročním setkání ČSŽ Kraje Vysočina 16.09.2018 13:04:27

       ....

Krajská organizace ČSŽ Kraje Vysočina uspořádala v Přibyslavi výroční setkání. Přijela i paní ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová.

 

Mezi probíranými tématy bylo zálohované výživné, střídavá péče o děti a postavení seniorů a péče o ně.

 

Tisková zpráva MPSV ke stažení zde.


 

Petice za ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy 30.07.2018 15:31:39

Tzv. Istanbulská úmluva měla být v tomto roce Českou republikou ratifikována. Zatím nebyla. Je naopak předmětem bezprecedentního napadání, znevažování a neuvěřittelné lobby za její odmítnutí. To opravdu považujeme domácí násilí a genderově podmíněné násilí za přijatelné a za součást "tradic", které je dobré v naší zemi udržovat? Prosíme, připojte se k petici adresované Poslanecké sněmovně ČR. Děkujeme.

Odkaz na podpis petice on-line 

Více o Istanbulské úmluvě a problémech, která řeší, se dozvíte na našich stránkách www.rovnesance.cz.


 

Nové stanovy ČSŽ rozšířené o nový typ členství 09.07.2018 12:53:31

 

Sjezd ČSŽ konaný v listopadu 2017 schválil záměr rozšířit možnosti členství v naší organizaci o individuální členství v tzv. tematických / zájmových „klubech“, které bude možné vytvářet celorepublikově i regionálně.

Tento záměr je nyní již zakotven v revidovaných stanovách ČSŽ přijatých na 1. ústředním shromáždění v červnu letošního roku. Plnou verzi revidovaných stanov si můžete stáhnout zde.  

Základní informace k novému typu členství jsou popsané v posjezdovím zpravodají Žena třetího tisíciletí 1/2018 (str. 29 - 30). Více informací uvedeme koncem léta.


 

 

 

 

 

Program síťovacích setkání - Zapojte se! 23.05.2018 10:25:08

Od května 2018 spouštíme v rámci partnerského projektu Zapojte se! sérii síťovacích setkání, která budou běžet až do konce roku. Více informací zde: Případně sledujte kalendář akcí vedoucího projektu, Fóra 50%.


 

Zpravodaj ŽTT 1/2018 21.03.2018 17:34:14

Právě vydáváme nové číslo členského zpravodaje Žena třetího tisíciletí. Je věnován převážně sjezdovým dokumentům (m.j. aktualizované stanovy ČSŽ v plném znění, nová Programová orientace pro období 2018 - 2022) a také přípravě na komunální volby 2018.

Zpravodaj je možné stáhnout v elektronické podobě zde.

A zejména zájemkyně o aktivnější účast v komunálnéch volbách upozorňujeme, že (doufejme) užitečné informace najdou i na nawem webu www.rovnesance.cz.


 

Sborník #ZaIstanbul 2 v e-formatu 05.12.2017 22:05:35

Druhý svazek sborníku věnovaného vybraným tématům z Istanbulské úmluvy (#ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí) je nyní možné si stáhnout i v elektronické podobě v pdf (cca 8 MB). Pokud máte zájem o tištěnou verzi, napište nám na e-mail reditelka@csz.cz


 

 

Videozáznam debaty ČŽL 03.12.2017 21:07:46

Podívejte se na videozáznam veřejné debaty, kterou uspořádala Česká ženská lobby 30.11.2017 v Americkém centru. V závěru jsme pokřtily 2. díl sborníku #ZaIstanbul, který právě začínáme distribuovat. 


 

 

Vyšel 2. díl sborníku #ZaIstanbul 01.12.2017 22:02:12

 
Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku pod názvem:  #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí.
 
Podrobnosti naleznete na webu www.rovnesance.cz.

 

 

Veřejná výzva sjezdu ČSŽ 26.11.2017 22:37:16

Praha 25.11.2017:  U příležitosti sjezdu Českého svazu žen z.s. a Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách byla členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR zaslána výzva k podpoře urychlené ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Celý text výzvy naleznete zde.


 

 

Sjezd ČSŽ 2017 - členky ÚRŽ, nově přijaté dokumenty 25.11.2017 23:11:30

Na sjezdu ČSŽ dne 25.11.2017 v Praze proběhly volby do orgánů hlavního spolku.

Předsedkyní Českého svazu žen z.s. byla opětovně zvolena Mgr. Jana Chržová.

Ústřední radu žen dále tvoří zástupkyně jednotlivých krajských organizací a předsedkyně správní rady Nadace Žena: 

Dagmar Wagnerová, Mgr. (Praha), Alena Ortová, Ing. (Středočeský kraj), Alena Vránová (Jihočeský kraj), Alexandra Nágrová (Plzeňský kraj), Květa Rybárová (Ústecký kraj), Božena Vávrová, Bc. (Karlovarský kraj),  Jana Kvochová, Mgr. (Liberecký kraj), Valerie Lukášová (Královéhradecký kraj), Ivana Modráčková, Mgr. (Pardubický kraj), Ivana Štrossová, PhDr. (Vysočina), Margita Březnová, Mgr. (Jihomoravský kraj, místopředsedkyně ČSŽ),  Miroslava Olšáková (Moravskoslezský kraj), Jana Hoffmannová, Mgr. (Olomoucký kraj), Jarmila Netopilová (Zlínský kraj); Jiřina Radová, PhDr. (Nadace Žena).

 

Na sjezdu byla mezi klíčovými dokumenty přijata nová Programová orientace na léta 2018 - 2022.

Další přijaté dokumenty budou zveřejněny postupně.


 

 

16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách 22.11.2017 0:18:31

Tisková zpráva České ženské lobby k celosvětové kampani 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách: 
 
Česká ženská lobby se připojuje k letošní celosvětové kampani 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Od 25. listopadu (Mezinárodního dne pro odstranění násilí na ženách) do 10. prosince (Dne lidských práv) nás spojuje mezinárodní solidarita vedoucí k zintenzívnění kroků za ukončení násilí páchaného na ženách i dívkách a slabších na celém světě, k dosažení budoucnosti, kdy násilí nebude tolerováno. 
 
 
Na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách 25. listopadu se Česká ženská lobby přidá k celosvětové kampani Orange the world zaoranžověním profilových fotek na Facebooku a spustí vzdělávací kvíz Jaké je vaše povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách?

Jaké akce chystají naše členské organizace?

Kompletní přehled naleznete v tiskové zprávě ČŽL zde.  Jsou mezi nimi i chystané aktivity ČSŽ  ;)


 

 

Ženy tváří tvář násilí - veřejná debata 20.11.2017 0:25:23

Ve spolupráci s Americkým centrem organizuje Česká ženská lobby 30. listopadu česko-anglickou veřejnou debatu Ženy tváří tvář násilí.

Debatující Ivana Antalová z České ženské lobby, Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ, Jitka Poláková z ProFem a Gail Whitmore z Ozvi se!/HollaBack! Czech budou hledat odpovědi na otázky: Je pomoc ženám dostatečná? Jak souvisí genderově podmíněné násilí s muži? Cítí se ženy cizinky v ČR bezpečně? Jak mohou ženy rozhodovat o svém těle při porodu?

Součástí veřejné debaty bude i křest pokračování sborníku #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí, který připravuje Český svaz žen ve spolupráci s dalšími organizacemi hájícími práva žen.

 

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 13, 11800 Praha
Čas: 18:00 - 19:30

 

Sjezd ČSŽ 2017 19.11.2017 0:33:14

Sjezd Českého svazu žen z.s. se tradičně koná vždy jednou za pět let a při této příležitosti delegátky zastupující členky z celé republiky společně vyhodnocují uplynulé období a zároveň stanoví priority organizace na období nadcházející - základní teze jsou obsaženy v návrhu nové Programové orientace na období 2018 - 2022, která bude na sjezdu také projednávána.

Letos připadl sjezd na rok padesátého výročí od založení naší organizace v roce 1967 a ne náhodou i na den, který mezinárodní společenství již přes 30 let slaví jako Mezinárodní den proti násilí na ženách - 25.listopadu. Tímto dnem také startuje celosvětová kampaň 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Je samozřejmé, že se Český svaz žen ke kampani připojuje a část jednání sjezdu bude tématu násilí na ženách a dívkách (dětech i seniorech) věnována.


 

Přihlaste se do mentoringového programu "Spoluprací k úspěchu" 07.11.2017 10:55:08

Fórum 50 % spouští v rámci partnerského projektu Zapojte se! unikátní mentoringový program pro zájemkyně o práci v neziskovém sektoru nebo v politice. Využijte jedinečné možnosti sdílet vzájemně své zkušenosti a přihlaste se do tohoto programu.

Informační leták ke stažení v pdf.

Přihlášky podávejte zde.


 

Kongres žen 2017 - registrace 23.08.2017 15:50:46

Kongres žen letos nakonec bude, i když oproti předchozím ročníkům v omezeném rozsahu. S ohledem na výrazně nižší kapacitu prostor je nutná řegistrace. Víc informací a registrační formulář naleznete zde: kongreszen.cz/kongres-zen-2017/

Termín: 23.9.2017

Téma: „Ženy a veřejný prostor“

 

Kde: Institut plánování a rozvoje Praha, Vyšehradská 2077/57 a benediktinský klášter v Emauzích, Vyšehradská 49/320 (Praha).


 

 

Vzdělávací programy - podzim 2017 10.08.2017 13:58:23

V rámci partnerského projektu Zapojte se! je nově otevřena možnost přihlásit se do vzdělávacích programů v těchto podzimních termínech:

 

Sebejistě v neziskovce i v politice – Ostrava
14. – 15. září, 18. – 20. října 2017.    Podrobnosti.
 
Sebejistě v neziskovce i v politice – Mníšek
1. – 3. listopadu, 23. – 24. listopadu 2017. Podrobnosti.

 

 

Pozvánka: Promítání filmu Sonita 16.06.2017 15:09:53

U příležitosti Světového dne uprchlíků a Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů pořádáme 20.6. v Praze spolu se Sdružením pro integraci a migraci promítání dokumentárního filmu Sonita s doprovodnou debatou. Kapacita omezena a potvrzení účasti proto nutné (e-mail: reditelka@csz.cz).

Pozvánka ke stažení zde.


 

21.6. vzlétnou balonky ... 15.06.2017 16:15:57

Český svaz žen oslavuje v letošním roce 50 let své nepřetržité existence. I když navazujeme na předchozí ženské organizace, svůj vznik datujeme ustanovujícím sjezdem Československého svazu žen v létě 1967, protože právě v tomto roce byl v organizaci poprvé zaveden princip individuálního členství a bylo rozhodnuto o zakládání místních, tzv. základních organizací. Od té doby naše organizace prošla mnoha změnami odrážejícími vývoj ve společnosti, členský princip a zaměření na postavení žen ve společnosti, sociální oblast, aktivní participaci žen na všech úrovních a komunitní rozvoj ale zůstává zachován dodnes.
 
V průběhu roku chystáme řadu aktivit, a to jak na centrální, tak na místní úrovni, přičemž jedním z vrcholů letošního roku bude výroční sjezd organizace, který se bude konat 25. listopadu 2017 v Praze. 
 
A protože je vhodné si uprostřed celkově překotného a náročného roku dopřát pauzu a společně si výročí připomenout i hravou formou, ve středu 21. června v odpoledních hodinách na řadě míst České republiky vzlétnou k obloze balonky. 
 
Tím to ale nekončí, další aktivity chystáme. V regionech je možné se obrátit s žádostí o konkrétní informace na vedoucí našich krajských středisek, některé akce budeme také inzerovat na našich stránkách www.csz.cz i přímo na blogu věnovaném historii organizace.
 
Telefonní kontakt na ústředí Českého svazu žen:  257 003 283

 

Registrace do aktivit projektu "Zapojte se!" otevřena 13.05.2017 13:34:42

Registrace do našeho bezplatného programu pro ženy v rámci projektu Zapojte se! je otevřena. 

První série aktivit: Motivační setkání s aktivními ženami z politiky a neziskových organizací.

 

Místa a termíny konání:

 
OSTRAVA, 24. 5. 2017, 16 – 19 hod.
MNÍŠEK POD BRDY, 19. 6. 2017, 15:30 – 18:30 hod.
KARLOVY VARY, 25. 9. 2017, 16 – 19 hod.
CHRUDIM, 11. 10. 2017, 16 – 19 hod.
 
Podrobné informace a registrační formuláře jsou přístupné z webu předkladatele projektu.

 

MDŽ se blíží - pozvánka 02.03.2017 15:19:39

Česká koalice Social Watch ve spolupráci s Českou ženskou lobby a Českým svazem žen pořádá kulatý stůl Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách. Uskuteční se v úterý 7. března od 11:00 v Kaunickém paláci (Panská 7, Praha 1-Nové Město) a jsou na něj zvány/i zástupkyně a zástupci z členských organizací ČŽL a dalších platforem. 

Na kulatém stolu bude představena monitorovací zpráva české koalice Social Watch k genderové rovnosti v ČR a ve světě.

Monitorovací zpráva k genderové rovnosti se věnuje tématu feminizace chudoby, konkrétně postavení samoživitelek a chudobě seniorek. Druhým hlavním tématem je násilí na ženách a migrantkách. Autorkami zprávy jsou Eliška Kodyšová (Aperio), Petra Hokr Miholová (proFem), Markéta Mottlová (Fórum 50 %) a Romana Marková Volejníčková (Gender & sociologie SOÚ AV ČR). Po krátkých příspěvcích autorek bude následovat moderovaná diskuze. 

Pro účast je nutná registrace na emailu mottlova@padesatprocent.cz


 

Kalendář akcí ČSŽ 01.03.2017 15:25:08

K 50. výročí od založení organizace v roce 1967 spouštíme nový web na adrese blog.csz.cz - jeho součástí je i kalendář akcí, pozvánky - a to i v regionech.


 

(Nejen) tancem proti násilí na ženách 27.01.2017 18:09:26

Česká ženská lobby 2017:  Přidejte se 14. února k nám a pojďte tančit proti násilí na ženách. Setkáme se společně s Hankou Kynychovou v 15 hod na Palackého náměstí v Praze. 
 
Akcí Tancem proti násilí se připojujeme k celosvětové kampani One Billion Rising, která je největší akcí upozorňující na závažnost problému násilí na ženách. Každým rokem na Valentýna tančí milióny lidí stejný tanec všude po celém světě, aby upozornili na ohromující statistiku podle které 1 ze 3 žen na této planetě ve svém životě čelí nějakému druhu násilí ze strany mužů. Přidejte se k nám a vyjádřete solidaritu se ženami, které zažily či jsou ohroženy násilím.
 
Navíc i letos je možné se připojit k fotokampani. Podrobnosti zde.

 
 

Projekt Zapojte se! 24.01.2017 13:28:26

V lednu zahajujeme dvouletý partnerský projekt "Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce", jehož hlavním koordinátorem je Fórum 50% a partnery Český svaz žen z.s. a Asociace Montessori ČR. Projekt poběží ve 4 krajích (Středočeský, Karlovarský, Jihomorovaský a Moravskoslezský), v současnosti připravujeme aktivity na nejbližší období a podrobnosti budeme postupně zveřejňovat v sekci Projekty


 

16 dnů aktivismu proti násilí na ženách 09.12.2016 20:09:39

Praha 9.12.2016
 
U příležitosti zakončení 16 dnů aktivismu proti násilí na ženách Česká ženská lobby vydává tiskovou zprávu
 
Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv upozorňujeme na urgentní potřebu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy), a to jak na národní, tak na úrovni Evropské unie.
 
Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat.
 
Úmluva mimo jiné zavádí soubor průlomových definic trestných činů, zahrnující například mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat či vynucenou sterilizaci. Zároveň její aplikace výrazným způsobem přispěje k většímu bezpečí všech žen, které žijí či pobývají na území států, jež k Úmluvě přistoupily – tedy rovněž migrantek, které představují tu nejohroženější skupinu, na níž je genderově podmíněné násilí pácháno.
 
Zeptali jsme se eurokomisařky Věry Jourové na její návrh přijmout Istanbulskou úmluvu Evropskou unií a položili jí otázky týkající se násilí na ženách:
 
Jaká je šance, že se podaří prosadit Váš návrh, aby k Istanbulské úmluvě přistoupila Evropská unie jako celek?
 
"Jsem si jistá, že EU k úmluvě přistoupí. Slovenské předsednictví se snaží, aby členské státy podepsaly rozhodnutí o přistoupení ještě do konce tohoto roku, následně rozhodne Evropský parlament, který přistoupení podporuje, například 23/11 přijal v tomto smyslu důležitou rezoluci."
 
Jedním z faktorů, které přispívají k výskytu násilí na ženách, je i sexistické zobrazování žen. Česká společnost je vůči sexismu velmi shovívavá. Je situace v Belgii podobná jako u nás?
 
"Z mých zkušeností s belgickým prostředím se zde sexismus toleruje daleko méně než v České republice."
 
Vnímáte současnou úroveň ochrany obětí násilí jako dostatečnou? Plánuje Evropská komise harmonizovat ochranu obětí ve všech členských státech?
 
"Evropská Směrnice na ochranu obětí násilí již existuje. Je to velmi komplexní předpis, který se mimo jiné zvlášť věnuje i obětem genderového násilí. V listopadu minulého roku vypršela lhůta pro členské státy pro zapracování směrnice do národní legislativy. Mimochodem Česká republika byla jedna z prvních, která tuto povinnost splnila. Součástí mé práce je také dohlížení na to, jak se principy směrnice naplňují v praxi a případě že nedostatečně, mohu vyzvat členské státy, aby situaci napravily. Setkávám se s neziskovými organizacemi, které pomáhají obětem genderového násilí napříč Evropou, a ptám se jich, co dalšího by potřebovaly ze strany Evropské Unie jako zákonodárce. Ve většině případů se dozvím, že legislativa je dostatečná, ale potřebují, aby byla skutečně řádně dodržovaná."
 
Plánuje Evropská komise do řešení problému násilí na ženách více zapojit i muže?
 
"Ano, to je jedním z cílů kampaně, kterou jsme právě spustili na evropské úrovni, se zapojením členských států a dalších institucí. Bez aktivního zapojení mužů do řešení problému to nepůjde. 25. listopadu jsme také vyhlásili nové grantové řízení pro neziskové organizace, věřím, že toto bude jedno z témat, které se v návrzích projektů objeví."
 
Myslíte si, že nedávné zvolení Donalda Trumpa, který je známý svými dehonestujícími výroky na adresu žen, může posílit podobné trendy i v Evropě?
 
"Pevně doufám, že Donald Trump se bude ve své funkci prezidenta USA chovat důstojně a zdrží se sexistického chovaní a výroků. Ale žijeme v nedokonalém světě…"
 
Celý text  ke stažení

 

Pozvánka na veřejnou debatu 24.11. 04.11.2016 21:14:13

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách srdečně zveme na veřejnou debatu s názvem Násilí na ženách ve společnosti. Budeme diskutovat o tom, jakou roli sehrává okolí v podpoře a pomoci ženám, které jsou obětmi násilí.
 
24. listopadu od 17.00h. v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha1).
 
Po debatě bude připraveno malé občerstvení. 
Kapacita je omezena, proto prosíme potvrďte svou účast na e-mail: hana.stelzerova@czlobby.cz
Těšíme se na viděnou! 
 
Program ke stažení zde.

 

купить постельное белье киев

Informace z Nadace Žena pro rok 2017 01.10.2016 10:45:02

Pro rok 2017 Nadace Žena nevyhlašuje žádná grantová témata.

TZ: Zakončily jsme dvouletý projekt, kampaň #ZaIstanbul ale trvá! 29.07.2016 14:52:27

Praha 29. července 2016 (aktualizace 24.8.2016):   V červenci 2016 zakončujeme náš dvouletý celorepublikový projekt realizovaný pod názvem „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ za finanční podpory Fondu pro NNO, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

V průběhu uplynulých 24 měsíců jsme například: 

  • uspořádaly 35 debatních, informačních i vzdělávacích převážně celodenních akcí pro více než tisícovku účastnic a účastníků;
  • vydaly tiskem Informační listy k Istanbulské úmluvě a sborník odborných textů #ZaIstanbul : Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí;
  • vydaly 4 rozšířená vydání našeho zpravodaje Žena třetího tisíciletí;
  • obnovily blog www.rovnesance.cz, jehož podstatná část je věnována Istanbulské úmluvě.

 

Celá tiksová zpráva zde.


 

Všechny státy EU podepsaly Istanbulskou úmluvu 18.05.2016 13:36:52

18.5.2016: Přes všechny předchozí pochybnosti dnes Lotyšsko Istanbulskou úmluvu přeci jen podepsalo a stává se tak posledním státem Evropské unie, jenž k Úmluvě přistupuje!
 
Všech 28 států EU tedy učinilo významný politický krok směrem k závazku bojovat proti všem projevům a formám násilí (nejen) na ženách. Lze jen doufat, že všechny státy EU (tedy ty, které tak dosud neučinily) rychle přikročí k následnému a nezbytnému kroku: k ratifikaci. Zatím Úmluvu celkově ratifikovalo 21 členských států Rady Evropy.
 
Členské státy EU, které Úmluvu již i ratifikovaly: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 
Vše o Istanbulské úmluvě najdete na našem webu www.rovnesance.cz.
 

 

ČR podepsala Istanbulskou úmluvu. Konečně. 04.05.2016 14:32:31

Zní to skoro neuvěřitelně, ale Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu. Přišlo to nakonec rychleji, než se čekalo, nicméně nelze se zbavit dojmu, že k urychlení došlo jen proto, aby ČR nebyla posledním státem EU, který k úmluvě přistupuje. Zůstali jsme i tak na chvostě a v současnosti je za námi ze zemí EU už jen Lotyšsko. I tak je to úspěch. Teď už "jen" ratifikace a důsledné naplňování této  úmluvy ...

 

Celý článek zde.


 

Česká ženská lobby - tisková konference 10.03.2016 14:04:43

Česká ženská lobby zve na tiskovou konferenci, na které budeme prezentovat doporučení adresovaná České republice komisí OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Doporučení byla vydána 7. 3. 2016, naleznete je v příloze v angličtině (český překlad připravujeme).

 

Tisková konference se uskuteční dne 14. 3. 2016 od 13 hod v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Na tiskové konferenci vystoupí zástupkyně NNO (Eva Kavková za Českou ženskou lobby, Šárka Dušková z Ligy lidských práva a Jitka Poláková z proFem), které se aktivně podílely jako opoziční hlas na zasedání komise CEDAW a které vás provedou hlavními doporučeními komise.

 

Hana Stelzerová

Projektová manažerka a koordinátorka České ženské lobby 

Tel: +420 725 820 266

Email: hana.stelzerova@czlobby.cz

Email: info@czlobby.cz

 


 

Sborník #ZaIstanbul 10.03.2016 13:46:01

Při příležitosti Mezinárodního dne žen 8.března 2016 a v rámci partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme v Praze v Kaunickém paláci pokřtily čerstvě vydaný sborník zaměřený na Istanbulskou úmluvu a vybraná témata ke genderově podmíněnému násilí. Křtu předcházela beseda s autorkami vybraných kapitol a něco málo mobilních fotografií z této akce je na našich FB stránkách.
 
Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese:
 
Český svaz žen,  Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
 
Zároveň je možné si sborník stáhnout i v elektronické podobě. Více informací zde.
Děkujeme všem, kdo se na sborníku a besedě podíleli!
 

 

TZ: Pozvánka 8.3. - beseda a křest sborníku 05.03.2016 15:49:24

Ke stažení:  Celá tisková zpráva / Pozvánka

 

Sborník, který jsme v rámci projektových aktivit a partnerské kampaně #ZaIstanbul připravili, rozhodně nemá ambici přinést vyčerpávající přehled všech forem a aspektů genderově podmíněného násilí. Byl by to svazek úplně jiného rozsahu. Věříme ale, že alespoň na některé z často se objevujících otázek typu: Potřebujeme další mezinárodní úmluvu? Je genderově podmíněné násilí opravdu až takový problém? Existuje vůbec něco takového, jako je genderově podmíněné násilí (o genderu nemluvě)? Nevymýšlejí si to celé feministky? ad., odpovědi přinese.

 

Beseda (8.3. v Praze od 14:00) spojená se „křtem“ sborníku se výše uvedených otázek jistě dotkne, přinese ale hlavně možnost se setkat alespoň s částí autorského týmu a položit otázky lidem, kteří se ve svých oblastech působení vybraným tématům dlouhodobě profesně věnují. A některé z přítomných autorek si navíc své prožily i na vlastní kůži.

 

Podrobnosti: Celá tisková zpráva


 

Vítáme rozhodnutí vlády ČR ... 29.02.2016 11:28:58

Náš projekt podpořený z Fondu pro NNO (NROS) ještě úplně nekončí, ale stručnou rekapitulaci si můžete přečíst již nyní na stránkách Fondu, kde minulý týden vyšel článek pod názvem: "Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě":   Fond pro NNO / novinky.


 

MDŽ v Praze 18.02.2016 16:07:49

 A máme pro vás hned 2 pozvánky: ta první je od České ženské lobby na 7.3.2016 a ta druhá od Českého svazu žen na 8.3.2016. Podrobnosti zde


 

Kolín nad Rýnem ještě jednou 20.01.2016 20:30:34

V posledních dnech je nám různými neinformovanými jedinci zejména novinářského stavu podsouváno, že nás (rozuměj feministky a (pro)ženské organizace) události silvestrovské noci v německých městech nechávají v klidu a že se od samého začátku k nim nevyjadřujeme. Opak je pravdou. Stačí projít veřejně dostupné zdroje.
 
K genderově podmíněnému násilí, sexismu, související diskriminaci se vyjadřujeme léta, stále a pořád dokola. Co se týká událostí v jiných zemích či koutech světa, i tomu věnujeme náležitou pozornost třeba tím, že informace sdílíme, zasazujeme do širšího kontextu a případně společnými silami napříč zeměmi usilujeme o potřebné změny. Že téma začne některá média zajímat až když sexualizované násilí páchají příslušníci jiného etnika na „bílých“ ženách problém ale je, protože to dokládá jejich skutečný zájem – o problém násilí na ženách jde až v x-té řadě (pokud vůbec), na prvním místě je xenofobní agenda.
 
Celý text je k dispozici na stránkách www.rovnesance.cz
 

 

Stanovisko k článku v deníku Právo 18.01.2016 13:56:53

Deník Právo v pátečním vydání (15.1.2016) lživě dezinterpretoval výroky kolegyň z České ženské lobby o událostech v Kolíně nad Rýnem, přičemž písemné vyjádření předsedkyně ČSŽ k zaslaným dotazům deník neotiskl - zřejmě vyjádření nezapadalo do předem připraveného konceptu, s nímž se paní redaktorka na zástupkyně ženských organizací obrátila. Článek vyšel pod bulvárně laděným titulkem "České bojovnice za práva žen útoky v Kolíně nad Rýnem nechávají v klidu". Stanovisko České ženské lobby vydané 18.1.2016 je možné stáhnout v pdf zde

 


 

Předání petice k Istanbulské úmluvě 14.01.2016 14:50:35

12. ledna 2016 jsme společně s kolegyněmi z Amnesty International a České ženské lobby předaly petici za příjetí Istanbulské úmluvy. Slib vlády České republiky zní takto: do poloviny roku 2016 podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Pozdní termín ratifikace sice není zase až tak dobrá zpráva, ale jeho dodržení samozřejmě budeme sledovat. Více zde.


 

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 11.12.2015 14:20:19

11.12. 2015: Česká ženská lobby dnes zveřejnila Stínovou zprávu, která analyzuje vývoj společnosti z pohledu rovnosti žen a mužů od roku 2008. Postavení žen v české společnosti se lepší, přesto není důvod k přílišnému optimismu. Celá tisková zpráva je na stránkách ČŽL zde.


 

15 let Nadace Žena 22.11.2015 13:22:44

Letos slaví Nadace Žena 15 let od svého založení. Podívejte se, co všechno jsme spolu za těch 15 let dokázali: prezentace v pdf ke stažení zde. Další informace na www.nadacezena.cz

 


 

Pozvánka na debatu 25.11.2015 16.11.2015 22:24:22

25.11. je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, v tento den také startuje celosvětová kampaň 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí. Přijměte na tento den naše pozvání na debatu zaměřenou na boj proti násilí na ženách (nejen) z hlediska Istanbulské úmluvy.
 
Debata se koná 25.11.2015 na Právnické fakultě UK v Praze od 18 hodin. Pozvání přijali:
 
Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie
Daniel Lipšic, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti SR
Pavla Beloňová, ředitelka odb.legislativy MSp,
Lucia Zachariášová, vedoucí odd. rovnosti žen a mužů (Úřad vlády)
Jitka Poláková, ředitelka proFem
Jindřiška Krpálková, předsedkyně Výboru pro prevenci DN a násilí na ženách při Radě vlády
 
Pozvánka ke stažení.

 

Paris: nous sommes de tout coeur avec vous 13.11.2015 23:29:11

Hluboce soucítíme s blízkými obětí dnešního teroristického a strašlivě podlého útoku ... cítíme s Paříží i Francií. A cítíme s oběťmi všech takových útoků, které se odehrávají v dalších částech světa i mimo Evropu. Všechny mají stejného jmenovatele i cíl. Je to strach a chaos, které se snaží teroristé šířit a přesně v tomto nesmějí uspět. Jsme s vámi.


 

Fotografická výstava Můj svět bez domova 12.11.2015 16:40:49

Organizace pracující s ženami bez domova (Jako Doma) plánuje v březnu 2016 uspořádat výstavu momentkových fotografií pořízených ženami bez domova, která přiblíží svět jejich vlastníma očima. Výstavu doprovodí kniha, která spojuje fotografie a příběhy těchto žen. Nyní na její realizaci sbírají peníze. Více informací na portálu Hithit a ve videu, které kolegyně k výstavě natočily (přístupné tamtéž).


 

Konference o domácím násilí - Praha 10.11.2015 14:02:56

Mezinárodní konferenci s názvem „Domácí násilí: co zůstává za dveřmi?“ pořádá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier dne 30. listopadu 2015 v Praze. Pozvánka a program konference naleznete v pdf zde. Konference je určena všem subjektům působícím v oblasti prevence domácího násilí a pomoci jeho obětem.

 
Pozn.: Potvrzení účasti adresujte na Michala Pavlíčka (pavlicek.michal@vlada.cz). Společně s potvrzením účasti zašlete také téma preferovaného odpoledního workshopu (na výběr je ze 4 workshopů, které probíhají paralelně).
 

 

Sexistické prasátečko 20.10.2015 14:26:21

Do 31.října 2015 je možné hlasovat v soutěži o nejsexističtější reklamu roku 2015. Kandidáty a hlasovací prostor naleznete na stránkách: prasatecko.cz .

O soutěži: Soutěž "Sexistické prasátečko" má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v České republice můžeme setkat. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých lidí či může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu potravy, což si řada firem často vůbec neuvědomuje. Pořadatel soutěže: nesehnuti.cz


 

Petice za přijetí Istanbulské úmluvy 15.10.2015 14:21:49

Stále je možné podpořit podpisem petici za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, tzv. Istanbulské úmluvy. Petici uzavřeme 20.listopadu 2015 a předáme předsedovi vlády ČR a relevantním ministrům. Petici najdete na adrese: www.stop.cz. Děkujeme!


 

Otevřený dopis vládě ČR: Koncepce sociálního bydlení 29.09.2015 11:37:38

Skupina organizací zabývajících se sociálními právy / právy ohrožených skupin obyvatel (Alternativa 50+, o.p.s., proFem, o.p.s., Česká ženská lobby, Český svaz žen, z.s., ŽIVOT 90, z.s., Český helsinský výbor, Vteřinu poté, z.s., Platforma pro sociální bydlení) oslovila vládu ČR otevřeným dopisem ohledně přijetí Koncepce sociálního bydlení České republiky a následně zákona o sociálním bydlení.
 
"Právo na bydlení obsahuje řada mezinárodních úmluv. Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb.“ Veřejný ochránce práv v České republice již několik let pravidelně upozorňuje na absenci systémového řešení dostupnosti bydlení a doporučuje přijetí zákona o sociálním bydlení jako jeden z kroků prevence sociálního vyloučení a nárůstu chudoby v České republice. Systém dostupného a sociálního bydlení by také mohl efektivně bojovat s diskriminací na trhu s bydlením, která je často spojená  nejen s etnicitou a národností, ale také s rodinným stavem (např. diskriminace matek samoživitelek a to i například v přístupu k obecním bytům)."
 
Celé znění otevřeného dopisu ke stažení zde.
 

 

Témata Nadace Žena 2016 29.09.2015 10:45:14

Nadace Žena vyhlašuje pro rok 2016 tato grantová témata:
 
1. Preventivní prohlídky - základ péče o zdraví.
2. České potraviny na náš stůl.
3. Jak se žije seniorům v Česku.
4. Ženy a jejich zapojení do občanské společnost
 
Termín pro předložení žádosti - do 10. prosince 2015. Podmínky pro žadatele najdete zde.
 

 

Tisková zpráva - znásilnění v ČR 24.09.2015 21:49:20

Češi nemají ani přibližnou představu o tom, jak často u nás dochází ke znásilnění nebo kdo ho páchá. Mnoho z nich je navíc přesvědčeno, že vina je často také na straně ženy - když se například vyzývavě obléká, flirtuje, nebo je opilá. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro Amnesty International a Českou ženskou lobby.

 

Výsledky mimo jiné ukazují, že většina obyvatel má o znásilnění zcela zkreslené představy. "9 z 10 případů znásilnění žena, která ho prodělala, vůbec nenahlásí. Do značné míry za to mohou právě předsudky - ženy mají dojem, že pokud je znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat. Často mají také obavu, že se na ně okolí bude dívat jako na spoluviníky, a že si za znásilnění vlastně můžou samy. Raději tak s tímto traumatem žijí bez toho, aby kontaktovaly policii, nebo alespoň odborníky, kteří nabízejí pomoc," vysvětluje Gabriela Bártová z Amnesty International ČR.

 

"Tato zpráva, která vyplývá z průzkumu, je pro naši společnost alarmující. Lidé nemají skutečný pojem o problematice násilí na ženách a nevnímají ženu jako oběť násilí, ale jako spoluviníka," dodává socioložka Hana Stelzerová z České ženské lobby.

Více se dočtete zde:

Celá tisková zpráva ke stažení v pdf.


 

Plán aktivit na podzim 2015 01.09.2015 16:59:21

V současnosti zpřesňujeme plán projektových aktivit do konce tohoto roku. Aktualizovaný přehled naleznete v záložce Projekty, konkrétně pak např. zde.

 

Připomínáme také, že informace o Istanbulské úmluvě naleznete na samostatném webu www.rovnesance.cz a dále připomínáme, že se stále můžete na stránkách www.stop.cz připojit k petici za její přijetí Českou republikou!  Více o společné kampani s Amnesty International a dalšími organizacemi naleznete zde.


 

Pozvánka na panelovou diskusi 31.08.2015 17:55:30

V rámci druhého ročníku cyklu panelových diskuzí Dialogue Talks pořádá Mozaiky o.s. Platform Dialog panelovou diskusi na téma Ženy v moderní společnosti. Rovnost?
 
Letos je to 20 let od přijetí Pekingské akční platformy, která je zaměřená na odstranění překážek účasti žen ve všech sférách veřejného i soukromého života.  Jedná se o významný mezinárodní standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti. 
 
Jak si po těchto dvaceti letech stojí Česká republika? Máme dostatečné zastoupení žen v politice, veřejných funkcích, médiích nebo ve vedení firem? Podle hodnocení Světového ekonomického fóra jsme spolu s Ázerbájdžánem skončili na 96. místě žebříčku hodnotícím míru nerovnosti můžu a žen. Jak je to možné a mohou na tom něco změnit kvóty pro poměr zastoupení pohlaví ve vedení firem, které se snaží prosadit eurokomisařka Věra Jourová?
 
Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby a Radan Šafařík z Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Diskusi bude moderovat Veronika Sedláčková, redaktorka Českého rozhlasu.
 
Datum a místo konání:  středa 16. 9. 2015 v 17:00 v Café Louvre (Národní třída 22, Praha 1)
 
Pro účast se prosím registrujte na e-mailu: rsvp@platformdialog.cz
 

 

Stránky na pomoc obětem znásilnění 12.08.2015 14:19:16

proFem spouští nové internetové stránky a služby na pomoc obětem znásilnění. Více na: znasilneni-pomoc.cz


 

TZ k petici za přijetí Istanbulské úmluvy 01.07.2015 15:26:47

Tisková zpráva Amnesty International a partnerský organizací:

Násilí na ženách se v Česku týká každé druhé ženy. 

Vláda ho ale dlouhodobě odmítá řešit.

 

Česká republika je mezi posledními 5 státy EU, které zatím nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Ta ukládá státům minimální standard v boji proti násilí na ženách - například zřizování center odborné pomoci nebo vzdělávání státních úředníků, kteří s oběťmi a pachateli násilí přicházejí do styku. Násilí na ženách je přitom v Česku velmi rozšířené.

 

Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, zahajuje kampaň „Stop násilí na ženách“.

 

Podle Agentury Evropské unie pro základní práva  má každá třetí žena v Česku má osobní zkušenost se sexuálním nebo fyzickým násilím. Každá druhá byla vystavena sexuálnímu obtěžování. Téměř polovina žen zažila psychické násilí ze strany partnera. Není pochyb, že násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, ke kterým v naší zemi dochází. 

 

Přesto česká vláda nepřikládá řešení této situace příliš pozornosti. „Už 4 roky jí totiž leží na stole úmluva Rady Evropy, která vyzývá členské státy k přijetí základních opatření v boji proti násilí na ženách. Česká republika řadu z nich neaplikuje a podpis úmluvy odkládá. Vedle Bulharska, Lotyšska a Irska jsme tak jedním z posledních států EU, které se k problému staví pasivně,“ vysvětluje koordinátorka kampaně Gabriela Bártová. Ministerstvo spravedlnosti mělo do konce loňského roku předložit analýzu legislativy, která má podpisu úmluvy předcházet - termín však odložilo. 

 

Společná kampaň sedmi organizací hájících práva žen (Amnesty International, Česká ženská lobby, Český svaz žen, Profem, Rosa, EAPN a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR) má jasný cíl: Žádáme českou vládu prostřednictvím jejího předsedy o bezodkladné přijetí úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou ochránit oběti násilí.

 

K petici je možné se připojit online na webových stránkách kampaně www.stop.cz, ale také na desítkách akcí po celé ČR, kde budou iniciující organizace kampaň prezentovat. Nejbližší bude festival Mighty sounds v Táboře.

Tiskovou zprávu je možné si stáhnout zde:


 

Zpráva o činnosti 2013 - 2014 30.06.2015 14:36:54

Výroční zprávu o činnosti Českého svazu žen z.s., tentokrát za dvouleté období 2013 - 2014, si můžete v pdf stáhnout zde (4 MB).


 

TZ Ligy proti rakovině 26.06.2015 12:42:08

Praha 26.6. 2015:  Všechna očekávání překonávají výsledky letošní sbírky Český den proti rakovině, která se konala 13. května. V současné době je na kontě už 17 453 341 Kč! Je to zhruba o 3 miliony více, než bývalo v posledních letech zvykem. 

Celé znění tiskové zprávy, včetně poděkování partnerům zde.


 

Kongres žen: Desatero a rezoluce 22.06.2015 17:53:20

1. JAZYK JE MOCNÝ, MLUVME SPRÁVNĚ

Studenti, právníci, sportovci… proč, když mluvíme i o ženách?

2. BRAŇME SE STEREOTYPŮM

Je to jednoduché: A kdybych byla muž, zeptal byste se taky tak? Zkuste to jinak!

3.   VYŽADUJME ROVNÉ ZASTOUPENÍ ŽEN V DISKUZNÍCH POŘADECH

Pořádáte debatu, píšete článek, zvete hosty do pořadu? Vyváženost = pestrost.

4. TRVEJME NA GENDEROVÉ VYVÁŽENOSTI V REGULATORNÍCH ORGÁNECH 

Kvóty, kvóty, kvóty… fungují.

5. ZÍSKEJTE VÍCE ŽEN DO VEDOUCÍCH POZIC V MÉDIÍCH

Společnost tvoří 50 % mužů a 50 % žen, proč tedy nejsou ve vedení médií téměř žádné ženy?

6. VYTVÁŘEJTE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PŘÁTELSKÉ RODINĚ

Sdílené pracovní místo, částečné úvazky, práce z domova… proč ne v médiích?

7. ŘEKNĚTE NE PRODUKTŮM, KTERÉ PRODÁVÁ SEXISTICKÁ REKLAMA

Sexistická reklama? Ne, děkuji.

8. PODPORUJME RŮZNOST NA OBRAZOVKÁCH A V ÉTERU

Věk, pohlaví, orientace, etnicita, rasa… na obrazovky patří vše, stejně jako do každodenního života.

9. NEROZDĚLUJME SVĚT NA MUŽSKÝ A ŽENSKÝ, JE JEN JEDEN

Svět je jen jeden, náš společný. Pojďme se tak chovat.

10. ŽENY, SPOLUPRACUJME!

Feminismus není nadávka!

Celá verze rezoluce ke stažení v pdf.


 

Kongres žen - 2 tiskové zprávy 18.06.2015 22:19:05

Kongres žen o.s. vydal dvě tiskové zprávy, které se týkají zobrazování žen v médiích a programu blížícího se druhého ročníku Kongresu žen. Již tuto sobotu!

 

TZ: JAK MÉDIA VEDENÁ MUŽI OVLIVŇUJÍ REALITU

TZ: Druhý ročník Kongresu žen: „ŽENY A MÉDIA“ - Program

 


 

7. Sympozium České prezidentky 17.06.2015 19:36:29

Na závěr Kongresu žen 2015  si nenechte ujít již 7. Sympozium České prezidentky. Již tuto sobotu 20.6. od 19:00 v Národním domě na Vinohradech. Podrobnosti zde.


 

Kongres žen 20.6.2015 01.06.2015 20:11:39

Přijďte za námi na Kongres žen, který se koná 20. 6. 2015 na Náměstí Míru v Praze. Kongres žen se letos věnuje ženám a médiím a Český svaz žen i Česká ženská lobby se budou prezentovat na trhu neziskových organizací, který je součástí programu.

Program:

Program Kongresu žen  - 9:00 - 19:00
Open Café  - 12:00 - 17:45 

 

Registrace (registrační formulář je pod programem, trochu rolujte):


www.kongreszen.cz


 

Kongres žen startuje mediální kampaň 19.05.2015 10:55:24

Kongres žen startuje svou mediální kampaň a vyhlašuje „Měsíc žen v médiích“. Jejím cílem je vyvolat veřejnou diskusi o postavení žen v českém mediálním prostoru. Kampaň vyvrcholí 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech, kde v rámci druhého ročníku Kongresu žen vystoupí nejen zástupkyně a zástupci médií z České republiky, Evropy a Spojených států.
Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.
 

 

Rada České televize bude bez žen kulhat na obě nohy 28.04.2015 13:23:27

Kongres žen ve spolupráci s Českou ženskou lobby vydává tiskovou zprávu týkající se malého zastoupení žen v Radě České televize. Celou tiskovou zprávu naleznete na stránkách ČŽL zde.


 

Analýza hrozeb ženských práv v regionu 01.04.2015 11:29:25

Evropská ženská lobby (EWL) v lednu zveřejnila analýzu v rámci  inicitativy Task Force, na které se podílí rovněž Česká ženská lobby.
 
Analýza na základě informací od členských zemí EWL hodnotí současný stav rovných práv žen a mužů ve Východní Evropě, Pobaltských státech a na Balkáně a odpovídá na 5 hlavních otázek, které stanovila jako klíčové. 
 
Zde najdete hlavní závěry analýzy v angličtině.
 

 

Otevřený dopis kancléřce Angele Merkelové 30.03.2015 0:00:00

Český svaz žen spolu s Českou ženskou lobby přidal svůj podpis k otevřenému dopisu německé kancléřce Angele Merkelové společně s Evropskou ženskou lobby a dalšími organizacemi, které se zabývají ženskými právy. Cílem je vyzvat Německo, aby ratifikovalo Úmluvu OSN o lidských právech o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, kterou doposud nepodepsalo.
 
Celé znění dopisu v angličtině zde.
 

 

Jana Chržová se zúčastnila 59. zasedání Komise OSN v NY 19.03.2015 11:16:08

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden.

Celý text na www.rovnesance.cz

 


 

MDŽ jinak - akce (nejen) v Praze 27.02.2015 18:04:24

MDŽ se kvapem blíží a nejen naše organizace, ale i partnerské organizace a Česká ženská lobby připravují velké množství akcí. Plakát s akcemi pořádanými Českou ženskou lobby si můžete stáhnout zde

Zároveň při této příležitosti zveme redaktorky / novinářky na snídani spojenou s besedou k Istanbulské úmluvě v kavárně Adria. Podrobnosti v pozvánce. (změna místa)

 Aktualizovaný přehled dalších akcí naleznete zde.


 

Tisková zpráva z besedy k Istanbulské úmluvě 13.02.2015 16:02:58

13.2.2016 Praha:  Česká ženská lobby a Český svaz žen dne 13. 2. 2015 vydaly tiskovou zprávu k besedě o (ne)přijetí Istanbulské úmluvy u příležitosti mezinárodní kampaně One Billion Rising. Zpráva ke ztažení zde.


 

Nová publikace - info listy 12.02.2015 20:44:39

U příležitosti spuštění informační kampaně jsme sestavili a vydali tiskem základní sadu  informačních listů, které vás v krátkosti provedou Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a zároveň i některými stěžejními tématy, které úmluva  pokrývá. Více informací a listy ke stažení na adrese: www.rovnesance.cz

 

Pozn.: Přehled našich publikací naleznete v samostatné sekci zde.


 

Pozvánka na tiskovou besedu 04.02.2015 17:14:43

Dne 13. února 2015 v Praze od 10 hod Česká ženská lobby a Český svaz žen pořádá tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising a zahájení kampaně #ZaIstanbul. 

Přijďte, srdečně vás zveme!  Pozvánka ke stažení.


 

Nous sommes tous Charlie 08.01.2015 17:05:11

K masakru v redakci časopisu Charlie Hebdo je a bude řečeno ještě hodně. V této fázi nelze než vyjádřit svou účast (nejen) Francii, přidáváme se ke kondolencím a dodáváme:

 


 

Pro začínající političky 06.01.2015 14:57:35

Forum 50% spouští nový běh vzdělávacího a mentoringového programu pro začínající političky na všech úrovních politiky. Program je určen i ženám, které by do politiky rády vstoupily. Uzávěrka pro přihlášky je 16. ledna 2015.
 
Všechny potřebné informace i přihlášky naleznete zde.
 

 
 

Plavba za normálním porodnictvím - pozvánka 06.12.2014 19:24:50

Česká ženská lobby zve na happening splupořádaný s Ligou lidských práv na podporu změn v porodnictví v České republice.
 
Kdy: pátek 12. 12. 2014 od 12 do 18 (resp. 24 hod.), sejdeme se za každého počasí
Kde: (A)VOID Floating Gallery, Rašínovo nábřeží (Náplavka pod železničním mostem), Praha 2
 
Program zde | Tisková zpráva zde.
 

 

Aktualizace údajů ČSŽ ve spolkovém rejstříku 08.11.2014 20:30:34

Vedle úpravy názvu ČSŽ podle nového občanského zákoníku (Český svaz žen, z.s.) a změny sídla ČSŽ dochází postupně k dalším zápisům ve veřejném / spolkovém rejstříku (zejm. zápisy pobočných spolků).

 

Od konce října 2014 jsou ve spolkovém rejstříku k dispozici nové stanovy ČSŽ, přijaté na ústředním shromáždění ČSŽ dne 7.6.2014. Ke stažení jsou k dispozici i na našich stránkách v sekci Dokumenty ČSŽ.


 

Změna sídla Českého svazu žen 29.10.2014 11:37:10

Zápisem do spolkového rejstříku došlo ke změně sídla organizace:  

Český svaz žen, z.s.,   Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5 - Smíchov.

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku oddíl L vložka 544 vedená u Městského soudu v Praze.


 

Nadace Žena vyhlašuje pro rok 2015 grantová témata 29.09.2014 13:11:38

Nadace Žena vyhlašuje pro rok 2015 tato grantová témata:
 
1. Domácí násilí (děti, senioři, ženy, muži).
2. Naplňování rovných příležitostí žen a mužů.
3. Záchrana pro život (základy první pomoci).
4. Jak správně užívat léčivé přípravky.
 
Termín pro předložení žádosti - do 10. prosince 2014. Informace pro žadatele na stránkách Nadace.
 

 

ČSŽ získal podporu z EHP fondů 28.08.2014 17:02:47

Český svaz žen získal podporu z EHP fondů v rámci 1. výzvy v programu Fond pro NNO na realizaci projektu Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (reg. č. 3620005).

 

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech České republiky prostřednictvím sítě základních organizací a členek Českého svazu žen. Zvláštní pozornost projekt věnuje tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (formou kampaně). Dále je projekt zaměřen na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat,  angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

 

V samostatné sekci postupně přineseme podrobné informace o projektu a především pak průběžně informace o jednotlivých fázích realizace, včetně pozvánek na akce v regionech a výstupy v elektronické podobě.

 


 

Info z Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 28.08.2014 15:52:27

V úterý 26. srpna 2014 se na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii konalo první zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů po přesunu této agendy z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR. Předsedou Rady je nyní ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který zasedání řídil. Rada na svém zasedání mj. projednala návrh Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020, která by se měla stát rámcovým strategickým dokumentem v oblasti politiky genderové rovnosti. Více v tiskové zprávě (pdf)


Česká ženská lobby získala klíčovou podporu z Norských fondů 26.08.2014 19:35:54

TZ: Realizace druhého ročníku úspěšného Kongresu žen, vytvoření profesní komory genderových expertů/tek a cílené prosazování respektu k reprodukčním právům žen včetně práva na svobodnou volbu podmínek porodu. To je pouze několik bodů z partnerského projektu České ženské lobby s názvem „Hájíme práva žen v České republice", který podpořila nadace Open Society Fund spravující Norské fondy – v současnosti jeden z nejvýznamnějších finančních zdrojů dotující český neziskový sektor.

Celý text zde.


 

Oslava Dne rovnosti žen a mužů 23.06.2014 13:34:31

TZ: S kočárkem i nákupními taškami oslavil ministr Jiří Dienstbier rovnost žen a mužů.  S cedulkou "žena" na klopě saka a velkým odhodláním se postavil na start závodu "Máme stejné šance?" ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. V roli muže mu solidárně sekundovala předsedkyně České ženské lobby Jana Chržová. Happening u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů upozorňoval kolemjdoucí na Karlově náměstí na stále přetrvávající překážky a rozdíly ve světech žen a mužů.
Více zde.
 

 

Ministr za lidská práva poběží za rovnost žen a mužů 16.06.2014 13:43:12

Tisková zpráva ČŽL: Česká ženská lobby pořádá ve čtvrtek 19. června tradiční happening “Máme stejné šance?”. Závodu rovnosti se na Karlově náměstí zúčastní i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Ve štafetovém závodu se připojí k předsedkyni České ženské lobby Janě Chržové. Stejně jako další osobnosti a kolemjdoucí budou muset „oběhnout“ připravená stanoviště a zdolat překážky, se kterými se ženy a muži potýkají.
 
Celá zpráva zde.
 

 

Stop útokům na maďarské neziskovky! 12.06.2014 8:33:26

Od svého znovuzvolení vede maďarská vláda štvavou kampaň proti maďarským neziskovým organizacím a usiluje o převzetí kontroly nad jejich financováním, které doposud probíhalo nezávisle. Věříme, že dynamická a nezávislá občanská společnost hraje zásadní roli v demokratickém systému a představuje jeden z klíčových nástrojů dozoru nad vládní mocí a je její protiváhou. Jak se ukazuje v Putinově Rusku, útoky na občanský sektor mohou velmi lehce vést k jeho kriminalizaci a tím velmi efektivně zabraňovat jeho fungování. Česká ženská lobby tímto prohlášením vyjadřuje solidaritu s maďarskými neziskovými organizacemi a vyzývá maďarskou vládu a vlády všech ostatních zemí, aby se zdržely jakýchkoliv útoků na občanskou společnost.
 

 

Přijďte podpořit letošní "Běh rovnosti" 11.06.2014 16:43:48

TZ České ženské lobby:   Pražské Karlovo náměstí ožije ve čtvrtek 19. června oslavami mezinárodního Dne rovnosti žen a mužů. Od půl čtvrté se na největším náměstí v České republice uskuteční happening České ženské lobby "Běh rovnosti", kde si můžete vyzkoušet, zda mají ženy a muži opravdu stejné šance. Této osvětově-zábavné akce se zúčastní i ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier a symbolicky tak převezme agendu rovných příležitostí pod gesci svého úřadu. Těšíme se i na vás!

Ve čtvrtek 19. června zahájí v 15:30 "Běh rovnosti" duo Jiří Dientsbier a Jana Chržová, ministra pro lidská práva vyzve k závodu rovných šancí předsedkyně České ženské lobby a Českého svazu žen. Stejně jako další osobnosti a kolemjdoucí bude jejich úkolem "oběhnout" připravená stanovišťě a především zdolat genderové překážky, se kterými se ženy a muži potýkají. 

Těšíme se na společné setkání při oslavě mezinárodního Dne rovnosti žen a mužů a především vaši účast při "Běhu rovnosti".


 

Aktuality z projektu MPSV 25.05.2014 21:35:05

Stručné informace z proběhlých seminářů v březnu a v květnu naleznete zde. Další semináře chystáme na červen.

 


 

ČŽL: Nastupující předsedkyně ČŽL o prioritách a očekáváních 13.05.2014 16:21:52

Česká ženská lobby: Jana Chržová přebírá vedení České ženské lobby jako předsedkyně Českého svazu žen. V českém neziskovém sektoru se pohybuje už od 70. let a její jméno je spojené s předrevolučními začátky Českého helsinského výboru, který vedla jako jeho výkonná ředitelka v letech 1997 až 2006. Jaká jsou její očekávání v roli předsedkyně České ženské lobby a na co se nejvíc těší?

Celý článek zde.


 

ČŽL: Jana S. Kavková o 4 letech vedení České ženské lobby 12.05.2014 16:24:33

Česká ženská lobby: Jana Smiggels Kavková jako předsedkyně České ženské lobby reprezentovala tuto největší českou síť ženských organizací na evropské úrovni a cíleně se snažila na domácí půdě politicky prosazovat témata, která byla pro Českou ženskou lobby a její členky důležitá. Přečtěte si, na co nejraději vzpomíná a jaká témata vnímá jako stále velmi aktuální.

Celý článek zde.


 

ČSŽ se stává předsednickou organizací ČŽL 22.04.2014 11:59:45

Předsednictví České ženské lobby přebírá na další 2 roky Český svaz žen. Členské organizace zvolily na pravidelné valné hromadě novou předsedkyní Janu Chržovou, která ve funkci vystřídá ředitelku Fóra 50% Janu Smiggels Kavkovou. Místopředsedkyní byla zvolena Eva Kavková z Evropské kontaktní skupiny. Členskou základnu ČZL posílily tři nové organizace.
 
Valná hromada České ženské lobby rozhodla o tom, že síť organizací hájících práva žen povede v dalším funkčním období Jana Chržová. Současná předsedkyně Českého svazu žen se v českém neziskovém (resp. nezávislém) sektoru pohybuje už od 70. let a její jméno je spojené s předrevolučními začátky Českého helsinského výboru, který vedla jako jeho výkonná ředitelka v letech 1997 až 2006. Jana Chržová přebírá Českou ženskou lobby jako dynamickou organizaci, která má 28 členských organizací a aktivně se zasazuje o podporu ženských práv a rovných příležitostí mezi ženami a muži. Velkou zásluhu na dosavadním fungování České ženské lobby má podle Jany Chržové její dosavadní předsedkyně Jana Smiggels Kavková, která Českou ženskou lobby vedla 4 roky. „Nevím, jak Janě za její neskutečnou práci v této pozici poděkovat. Jsou mezi námi jednoduše předsedkyně, na jejichž práci navazovat je pravá výzva,“ zhodnotila působení své předchůdkyně Jana Chržová. 
 
Jana Smiggels Kavková zůstává ve Výkonném výboru České ženské lobby a ponechává si agendu související s členstvím v Evropské ženské lobby a Radě vlády pro rovné příležitosti. Ve výkonném výboru pak spolu s ní zasednou Helena Skálová (Gender Studies, o.p.s.), Zuzana Uhde (Gender&Sociologie, SoÚ AV ČR), Petra Havlívková (Nesehnutí Brno).
 
Česká ženská lobby získala i další posily. Novými členskými organizacemi se staly Genderové oddělení Masarykovy univerzity v Brně, Genderové informační centrum Nora a Moravská unie žen.
 

 

Obnovena Okresní organizace ČSŽ - Benešov 28.03.2014 16:00:59

Dne 26.3.2014 se k ČSŽ oficiálně znovu připojil Okres Benešov. Jednání proběhlo ve Vrchotových Janovicích. Srdečně vítáme v našich řadách nové členky a těšíme se na spolupráci s nimi. 
 
Milena Tenczová vedoucí KS ČSŽ Kraj Středočeský
 

 

MDŽ 2014 - Tisková zpráva České ženské lobby 07.03.2014 17:31:08

Přečtěte si tiskovou zprávu k diskuzi, kterou dnes pořádala u příležitosti Mezinárodního dne žen Česká ženská lobby.
 
Mezinárodní den žen je příležitost připomenout si, s jakými vážnými problémy se ženy v ČR stále potýkají. Pryč je doba karafiátů a bonboniér a zlehčování situace. Na dnešní diskuzi, kterou pořádala Česká ženská lobby na Francouzském velvyslanectví, zazněla některá důležitá témata: násilí na ženách, nesvoboda volby místa a způsobu porodu, nedostatek zařízení péče o děti nebo nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, tedy mj. témata z rezolucí historicky prvního Kongresu žen. Ten se konal v červnu loňského roku a vyzýval odpovědné činitele a činitelky ke zlepšení situace. Do dnešního dne se z nich nepodařilo téměř nic prosadit. 
 
Celá tisková zpráva je zde.
 

 

MDŽ 2014 - Výzva ČSŽ adresovaná členům a členkám Parlamentu ČR 07.03.2014 10:07:01

Při příležitosti Mezinárodního dne žen zasíláme členům a členkám obou komor Parlamentu České republiky výzvu zaměřenou mimo jiné na přijetí tzv. Istanbulské úmluvy. Celý text výzvy je k dispozici na našich stránkách zde, včetně možnosti stažení v pdf.

 


 

MDŽ 2014 - přehled akcí 06.03.2014 17:52:41

Přehled akcí pořádaných členskými organizacemi České ženské lobby i jednotlivými organizačními jednotkami ČSŽ naleznete na našich stránkách zde.

 


 

Projekt podpořený MPSV 13.02.2014 14:30:34

Od ledna 2014 se rozbíhá dvouletý celorepublikový projekt zaměření na vzdělávání členek Českého svazu žen. Projekt získal podporu z dotačního programu MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Informace o projektu budeme průběžně zveřejňovat zde.

 


 

One Billion Rising 14.02.2014 10.02.2014 12:56:06

POVSTAŇTE s námi 14. února 2014 v 16:00 na NÁMĚSTÍ KINSKÝCH v Praze, abychom společně vyjádřili nesouhlas s kybernásilím na ženách a pomáhajících profesionálkách/-lech.

* Útok ve virtuálním světě bolí stejně jako v reálném.

* Virtuální trauma neexistuje, traumatizace je vždy reálným prožitkem.

Přidejte se 14. února 2014 k miliardě lidí po celém světě, kteří povstanou za spravedlnost. Podpořte boj proti kybernásilí. Nebuďte lhostejní.

Více na stránkách České ženské lobby. 


 

Nové telefonní číslo - ústředí ČSŽ 07.01.2014 10:57:33

Od dnešního dne máme v provozu novou telefonní linku na ústředí Českého svazu žen v Praze: (+420) 257 003 283.


 

Anketa Osobnost Karlovarského kraje 11.12.2013 22:59:15

Anketa Osobnost Karlovarského kraje pro rok 2013

V 9. ročníku ankety "Osobnost Karlovarského kraje" zástupci regionu ocenili zásluhy lidí v oblasti kultury a služeb veřejnosti, podnikání i za mimořádný přínos kraji. Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji připadla - k naší velké radosti - kolegyni, vedoucí krajského střediska ČSŽ, paní Jaroslavě Hernadyové.

Více zde.


 

Vyjádření předsedy KDU-ČSL k rezolucím Kongresu žen 04.12.2013 18:55:42

Kongres žen poslal dopis předsedům vyjednávajících politických stran, tedy ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL, aby při sestavování vládního programu vzali v potaz rezoluce Kongresu žen. Zatím přišla jen reakce od předsedy KDU-ČSL, Pavla Bělobrádka.


Rezoluce Kongresu žen si můžete přečíst zde.


 

Výzva k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti 29.11.2013 18:59:12

Čtyřicet neziskových organizací vyzvalo předsedy stran jednajících o koalici k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti.
 
V otevřeném dopise vyzvali zástupci a zástupkyně neziskových organizací předsedy jednajících stran k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Iniciativu tvoří čtyři desítky nestátních neziskových organizací a veřejně činné osobnosti. Výzva zůstává otevřena pro další aktéry a aktérky, kteří chtějí záměr podpořit. Veškeré informace naleznete na stránkách České ženské lobby.
 

 

Otevřený dopis odmítající pořádání Miss UK 07.11.2013 10:26:12

Česká ženská lobby podporuje otevřený dopis iniciativy Za Karlovku bez sexismu, který je směřován rektorovi Univerzity Karlovy ve věci odmítnutí pořádání soutěžě Miss na univerzitní půdě.
 
Plné znění otevřeného dopisu zde.
 
Svou podporu iniciativě Za Karlovku bez sexismu a otevřenému dopisu můžete vyjádřit zde.
 

 

Další stránky některých našich krajů na Facebooku 24.10.2013 12:20:31

Od října nově spouštějí své FB stránky krajské organizace ČSŽ - konkrétně Středočešky a Jihočešky. Nově také kraj Vysočina.


 

Civex Moldova - seminář v Tiraspolu 02.10.2013 16:04:47

 

Ve dnech 26. - 27.9.2013 proběhl v rámci mezinárodního projektu Civex Moldova v podněsterském Tiraspolu 2. společný seminář pro ženské organizace v Moldávii, především pak v Ponděstří. Seminář byl zaměřen na budování koalic (ČSŽ), domácí násilí (eFka) a genderový seminář prof. A. PETŐ ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Vedoucím projektu je ICDT (Madarsko), partnery pak ČSŽ, eFka (Polsko) a moldavské NNO.

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout na našem FB


 

Nadace Žena vyhlásila témata pro rok 2014 01.10.2013 14:49:37

Grantová témata Nadace Žena pro rok 2014:

1. Volby a rovné šance
2. Co přináší občanský zákoník
3. Znáte možnosti poradenských služeb?

Termín pro předložení žádosti - do 10. prosince 2013. Více zde.


 

Pozvánka na prezentaci knihy: VÝJIMEČNÉ ŽENY Úspěch s noblesou 18.09.2013 15:28:58

17. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA
výstavní centru IDEON v Pardubicích
 dne  3. října 2013 v 10.00 hod.
v salonku registrace (u hlavního sálu).

Při příležitosti výstavy proběhne dne 3.října 2013 v 10.00 hod. v salonku registrace prezentace knihy: „VÝJIMEČNÉ ŽENY / Úspěch s noblesou“, kdy bude přítomna sama spisovatelka a redaktorka Mgr. Stanislava Šveňková. Distribuce knihy vyvrcholí na Světovém kongresu žen v Brazílii v červnu 2014 a kniha bude vydána i v anglickém jazyce.

Vstupenku lze vytisknout na stránkách: www.rti.cz


Rezoluce Kongresu žen 20.06.2013 16:57:33

Při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června 2013 byly předány výstupy Kongresu žen, jež jsou směřovány na odpovědné politické činitele a činitelky, politické strany, zaměstnavatelské subjekty, média a jednotlivé ženy a muže.

Rezoluce Kongresu žen včetně petic byla předána Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně a Senátu. Text rezoluce byl rovněž zaslán všem předsedům a předsedkyni politických stran zastoupených v Parlamentu ČR.

Váš podpis vyjadřující podporu rezoluci Kongresu žen 2013 je možné i nadále umístit pod petici a to elektronicky zde.


 

Kongres žen je za námi 16.06.2013 13:26:21

 

Tato úžasná celodenní akce je za námi. Velký dík patří všem pořadatelkám za neuvěřitelný objem práce, který do celé akce řadu měsíců vkládaly. Výstupy i fotografie z Kongresu budou zveřejněny již brzy, zatím alespoň odkaz na dva živé vstupy z Kongresu žen, které odvysílala Česká televize v pořadu Studio 6. První je na minutě 142:26, druhý 201:46.

Česká televize

A z 15.6. ještě záběry ve zprávách TV Barrandov (komentáře redaktorů ponecháváme bez komentáře. :) Vstup je na cca 11.minutě.

TV Barrandov


 

1. ÚS zrušeno ! (interní oznámení) 04.06.2013 11:50:41

Z důvodu povodní / komplikované dopravy z řady regionů rušíme 1. ÚS. Členky obdrží materiály písemně po ÚRŽ v průběhu června s případně i novým podzimním termínem (zvažujeme konání 2. ÚS v průběhu října). V průběhu léta připravujeme i rozšířený zpravodaj s informacemi do ZO.


Povodně 2013 - sbírky 02.06.2013 21:53:59

ADRA právě otevřela veřejnou sbírku na pomoc lidem z oblastí zasažených povodní. Číslo účtu je 34983498/0300, variabilní symbol 391. Můžete pomoci také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777.

Další:

Diakonie Českobratrské církve evangelické spravuje sbírkové konto 3596666359/0800 s variabilním symbolem 2013.  

Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem povodní na sbírkovém kontu 11998822/0800 s variabilním symbolem 906.  

Charitě ČR lze přispět také dárcovskou zprávou s textem DMS CHARITAPOMOC na číslo 87777. Cena jedné zprávy je 30 korun.  

Od pondělí 3. červa mohou lidé pomocí esemesky posílat peníze také diakonii, a to ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777.

Člověk v tísni - informace zde.

Zdroj: ČT, ADRA a Člověk v tísni.


 

Reakce z Českého rozhlasu na dopis ČŽL 04.05.2013 23:38:33

Na adresu České ženské lobby (ČŽL) dorazila z Českého rozhlasu odpověď na dotaz ČŽL týkající se zastoupení tématu rovnosti žen a mužů ve vysílání ČRo po zrušení pořadu Hovory na bělidle. Z poněkud dadaistické odpovědi René Zaorala vyplývá, že bude téma rozmělněno do life-stylových bloků a je tak otázkou, zda se na seriózně pojatou genderovou problematiku vůbec dostane.

Oba dopisy naleznete na stránkách ČŽL zde.


Seminář v Tiraspolu (Civex Moldova) 26.04.2013 14:47:10

Dne 22.4.2013 proběhl v Tiraspolu zahajovací seminář ročního pojektu Civex Moldova pro ženské nevládní organizace v Moldavsku (s důrazem na Podněstří). Fotografie ze semináře jsou již na našem FB. Více o projektu zde.

Souhrnné informace ze semináře jsou také k dispozici na webu koordinátora projektu, International Centre for Democratic Transition (ICDT).


 

Tisková zpráva ČŽL k situaci v porodnictví 24.04.2013 19:48:16

Z pracovní skupiny, která měla nastartovat koncepční změny v současném nevyhovujícím systému porodní péče, vyloučili úředníci ministerstva zástupkyně rodiček, porodních asistentek a zmocněnkyni pro lidská práva. Bývalé členky skupiny, Česká ženská lobby a Liga lidských práv proto posílají ministrovi Hegerovi protestní otevřený dopis. „Současně vyzýváme ženy se špatnou zkušeností z porodnic, aby nám zaslaly svůj příběh – pomůže při jednání před Evropským soudem pro lidská práva, kde se Česká republika zodpovídá z porušování práv rodiček,“ říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Celý text zde.


 

Civex Moldova - web projektu spuštěn 07.04.2013 17:38:48

V těchto dnech byl spuštěn web partnerského projektu Civex Moldova. První společný seminář všech partnerů se uskuteční 22.4. v podněsterském Tiraspolu.

Web projektu: civexmoldova.net , facebook, informace na webu ČSŽ.

 


 

Průzkum OSN - My World 2015 17.03.2013 13:22:09

Celosvětový průzkum OSN My World 2015 právě probíhá: vyberte až 6 prioritních oblastí (můžete navrhnout i svou vlastní), které jsou podle vás důležité k tomu, aby se svět stal lepším místem k životu.

Dotazník je k dispozici v několika jazycích. Kromě angličtiny lze vybrat např. ruštinu, španělštinu, francouzštinu ad.

Dotazník naleznete na adrese: http://www.myworld2015.org/


Výzva k přijetí Úmluvy - bezprostřední reakce 08.03.2013 21:10:46

V předvečer Mezinárodního dne žen jsme rozeslaly Výzvu k přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí všem členům a členkám obou komor Parlamentu České republiky i českým poslancům Evropského parlamentu. I když je tento týden ve znamení odstupujícího a nastupujícího prezidenta ČR,někteří oslovení poslanci/poslankyně a senátoři/senátorky obratem reagovali. K výzvě se výslovně připojuje například poslankyně EP MUDr. Olga Sehnalová. V následujících dnech přineseme souhrnnější zprávu o "zpětné vazbě".

Text výzvy.


Kongres žen - web spuštěn 08.03.2013 0:43:54

První český Kongres žen se uskuteční 15. června 2013 v Praze. Rozmanitý program Kongresu žen bude rozložen do seminářů k tématu ženy a trh práce (ženy ve finančním sektoru, opatření pro zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, slaďování rodinného a pracovního života) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností (soft-skills) žen (např. mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, time-management). Ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR vyjednáváme podporu místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařky Viviane Reding. Nedílnou součástí Kongresu žen bude i veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen na trhu práce. Výstupy prvního setkání Kongresu žen budou předány premiérovi či premiérce ČR při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června 2013. V tento den bude zároveň v rámci prvního českého Kongresu žen pořádán bohatý kulturní program (např. promítání úspěšného amerického filmu MissRepresentation v Bio Oko a diskuse o odborníky a novinářkami na téma zobrazování žen v médiích). Doprovodné akce Kongresu žen se budou konat také v dalších městech České republiky.

Téma prvního Kongresu žen

Postavení žen na pracovním trhu je zásadním tématem. Ekonomická činnost žen je základem ženské nezávislosti, sebevědomí a plnohodnotného uplatnění ve společnosti. Není důležité, zda chce žena pracovat nebo se věnovat výchově dětí, rodině, případně obojí současně. Důležité je, aby společnost i stát vytvořily ženám podmínky pro skutečně svobodnou volbu.

Proto si první Kongres žen zvolil za své téma právě postavení žen na trhu práce - téma, které se dotýká žen napříč věkovými skupinami, profesemi, sociálními a etnickými skupinami či představami o jejich sebeuplatnění.

Sledujte web Kongresu - dnes byl spuštěn na adrese www.kongreszen.cz.


 

OSN: Skoncování s násilím na ženách je věcí nás všech 07.03.2013 23:54:35

Mezinárodní den žen 2013

07.03.2013 - Téma letošního Mezinárodního dne žen - Sliby se mají plnit. Je čas učinit vše k ukončení násilí na ženách – sleduje jediný cíl: posílit závazek mezinárodního společenství ke společnému úsilí v této věci. Kampaň vedená šéfem OSN Pan Ki-munem zaměřená na tento problém proto vyzývá vlády, občanskou společnost, ženské organizace, muže, mladé lidi, privátní sektor, média a celý systém organizací OSN, aby se společně o eliminaci násilí na ženách zasadili.

Celý text zde.


 

Výzva ČSŽ adresovaná členům a členkám Parlamentu ČR 07.03.2013 14:52:17

Výzva Českého svazu žen adresovaná všem poslancům a poslankyním a senátorům a senátorkám k přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Výzva je adresována u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Ke stažení zde.


Tisková zpráva České ženské lobby k MDŽ 07.03.2013 14:49:56

Tisková zpráva ČŽL k Mezinárodnímu dni žen spolu s přehledem akcí pořádaných zejména ženskými organizacemi v ČR. Ke stažení zde.

 


 

CIVex Moldova - nový projekt 27.02.2013 15:07:02

Od 1.března se rozbíhá roční mezinárodní projekt zaměřený na posílení kapacit moldavského občanského / neziskového sektoru, zejména pak organizací zaměřených na genderová témata a působících v Podněstří. Projekt získal podporu z Mezinárodního visegrádského fondu a bude realizován v partnerství čtyř organizací: International Centre for Democratic Transition (Maďarsko, vedoucí projektu); Český svaz žen (Česká republika), Fundacja Kobieca (Polsko) a Asociatia obsteasca "lnteractiune" (Moldávie). Průběžné aktualizované informace naleznete zde.


 

Krajské středisko MSK ČSŽ se stěhuje 21.02.2013 19:11:39

Dne 26.2.2013 se KRŽ MSK stěhuje a proto asi týden nebude fungovat pevná linka.

Adresa:

Krajská rada žen MSK
Český svaz žen
ul. Astronautů 9
736 01 Havířov


 

Usnesení EP: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách 12.02.2013 16:47:50

V návaznosti na dopis rozeslaný europoslancům a europoslankyním z 28.11. (text v archivu novinek níže) ohledně podpory prohlášení o Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchaném na ženách a domácímu násilí a boji proti němu pro úplnost dodáváme, že 6. února 2013 bylo ve Štrasburku přijato Usnesení Evropského parlamentu o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách. Plné znění Usnesení je zde.


Projekt pro Jihočeský kraj 08.02.2013 14:53:46

V současné době se s podporou OP LZZ rozjíždí v Jihočeském kraji projekt s názvem "Práce – most k mým dětem" realizovaný v partnerství tří subjektů: Audit organizace s.r.o. , Český svaz žen (Jihočeský kraj) a Město Tábor. Projekt je zaměřen na aktivity podporující slaďování profesního a rodinného života.

Informace o projektu budeme průběžně zveřejňovat v sekci Projekty.


 

Kampaň proti násilí na ženách - 14.2. se rozrůstá 08.02.2013 12:40:43

Celosvětová kampaň proti násilí na ženách One Billion Rising se blíží! Tančit se bude nejen v Praze před Národním muzeem (od 16:30), ale také v Liberci a v Brně. Zároveň pokračuje "fotografický projekt".

Aktualizace: Dne 14.2.2013 proběhne happening od 16:00 do 16:30 na schodech Kulturního domu v Sokolově.

Těšíme se, že se k akcím připojíte! Více na facebooku akce v České republice


 

ČSŽ na sociálních sítích 04.02.2013 15:16:56

Dnešním dnem máme nově založené profily na sítích Facebook a Twitter. Připojte se k nám!


Ženy a Český svaz žen 04.02.2013 14:01:41

Koncem minulého roku ČSŽ vydal aktualizovanou reedici publikace "Ženy a Český svaz žen" mapující historii naší organizace i ženského hnutí zpětně až do předminulého století. (PhDr. Jiří Bartoň, 103 stran).


 

Volby: Vyjádření ČŽL k nulovému zastoupení žen ve volebním studiu ČT 21.01.2013 20:37:56

Česká ženská lobby vyjádřila znepokojení nad nulovým zastoupení žen-expertek ve volebním studiu ČT 12.1.2013 po prvním kole prezidentských voleb. Dopis, který Česká ženská lobby směřovala generálnímu řediteli České televize a řediteli zpravodajství ČT, si můžete přečíst na tomto odkazu.

 

ČŽL obdržela odpověď 22.1. - znění k dispozici zde. Obsah odpovědi ani míra ignorantství reagujícího šéfeditora nijak nepřekvapuje. 

Globální kampaň ONE BILLION RISING v Praze 21.01.2013 20:19:47

ČŽL:  Povstaňte s námi 14. února v 17:00 na schodech Národního muzea na Václavském náměstí, abychom vyjádřili nesouhlas s násilím na ženách.

One Billion Rising je celosvětové hnutí za ukončení násilí na ženách. 14. února budou lidé po celém světě vycházet do ulic, povstávat a tancovat, aby upozornili na násilí na ženách a dívkách.

Sledujte facebookové stránky. Podívejte se na oficiální video One Billion Rising zde.
Naučte se choreografii tance k písni Rise Up, Stand Up!

Dejte vědět o vlastních plánovaných aktivitách: facebook pražské akce nebo e-mailem predsedkyne@csz.cz


Přímá volba prezidenta / prezidentky 07.01.2013 11:24:57

Nemůžete se stále rozhodnout? Zkuste nástroj "volební kalkulačky": volebnikalkulacka.cz

Volební kalkulačka pro prezidentské volby 2013 je jednoduchý nástroj, který vám pomůže v rozhodnutí koho volit ve volbách v lednu 2013. Volební test napoví, koho zvolit z přihlášených kandidátů. Volební kalkulačka rozhoduje na základě matematické shody mezi názory kandidátů a vašimi osobními preferencemi. Test vám zabere přibližně pět minut.

Volební kalkulačku připravuje občanské sdružení KohoVolit.eu.

Pro inspiraci také můžete navštívit web iniciativy Česká prezidentka: ceska-prezidentka.webnode.cz.


 

Výzva proti rušení a oslabování lidskoprávní sekce 19.12.2012 11:16:40

Česká ženská lobby podpořila Prohlášení nevládních organizací proti rušení a oslabování Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády.

Celé znění zde.


 

ČŽL: Odpověď ministryně práce a sociálních věcí 11.12.2012 16:10:58

Odpověď Ludmily Müllerové, ministryně práce a sociálních věcí, na dopis České ženské lobby (směřovaný za celou Evropskou ženskou lobby), který se týkal závazků České republiky v oblasti násilí na ženách.

Dopis České ženské lobby 

 

Reakce ministryně práce a sociálních věcí


 

Kongres žen 2013 - posun termínu 08.12.2012 14:01:42

Kongres žen plánovaný původně na březen 2013 se uskuteční 15. června 2013 a 19. června u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů proběhne předání výsledků.

Aktuální informace můžete sledovat na FB stránkách kongresu.


 

Mezinárodní den ochránkyň lidských práv 29.11.2012 17:13:30

V roce 2005 se v Kolombu na Srí Lance uskutečnila z popudu řady nevládních lidskoprávních organizací První mezinárodní konzultace týkající se ochránkyň lidských práv a jejich specifického postavení. Z tohoto setkání vzešel podnět k vyhlášení 29. listopadu Mezinárodním dnem ochránkyň lidských práv, který se tak v lidskoprávní komunitě připomíná již sedmým rokem. 

V říjnu tohoto roku vydala Mezinárodní koalice ochránkyň lidských práv zprávu o situaci/postavení ochránkyň lidských práv ve světě, kterou je možné si ve formátu PDF stáhnout na stránkách asociace AWID - The Association for Women's Rights in Development  (v angličtině, resumé ve španělštině a francouzštině).


 

Dopis europoslancům a europoslankyním 28.11.2012 12:24:34

Dnes byla jednotlivým poslancům a poslankyním EP zaslána výzva následujícího znění:
 
Vážený pane poslanče / vážená paní poslankyně,
 
obracím se na Vás jménem největší české ženské organizace s žádostí, abyste podpořil/podpořila prohlášení o Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchaném na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, které předložili poslanci a poslankyně EP Mikael Gustafsson, Britta Thomsen, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda (text v příloze).
 
V Evropě umírá každý den v důsledku domácího násilí 7 žen, průměrně 25% žen se někdy v životě setkalo s násilím a odhaduje se, že pouze 4 až 10% znásilněných žen nahlásí, že byly zneužity. Úmluva Rady Evropy představuje zákonný rámec, který se zabývá různými formami násilí na ženách. Její ratifikací by Evropská unie dala jasný signál, že násilí na  ženách není v 21. století přijatelné. Ratifikace Evropskou unií by také znamenala závazek pro její členské státy, aby ji podepsaly, ratifikovaly a následně implementovaly, což považujeme za nesmírně důležité tím spíše, že Česká republika Úmluvu dosud ani nepodepsala. V současnosti ji podepsalo 24 členských zemí Rady Evropy (z toho 16 zemí EU), avšak pouze jediná země (Turecko) ji ratifikovala.
 
Děkujeme, že tomuto tématu budete věnovat náležitou pozornost.
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jana Chržová
předsedkyně ČSŽ

 

Evropský rok ukončení násilí na ženách 28.11.2012 10:25:09

Podpořte svým podpisem vyhlášení roku 2013 za Evropský rok ukončení násilí na ženách. 
 
Evropská ženská lobby chce  získat 10 000 podpisů pod elektronickou petici, která si klade za cíl vyvinout tlak na předsedu Evropské komise Barrosa, aby byl rok 2013 prohlášen Evropským rokem ukončení násilí na ženách. 
 
Znění petice naleznete zde.
 

 

Sjezd ČSŽ 2012: nové vedení organizace 27.11.2012 14:53:14

Ve dnech 24. a 25. listopadu se v pražském hotelu ILF konal výroční sjezd Českého svazu žen o.s., z něhož pro organizaci vyplynula řada programových i strategických rozhodnutí. O výstupech budeme postupně informovat.
 
Sjezdu se zúčastnilo 92 delegátek z 97 delegátek zvolených na okresních konferencích, které dostaly mandát vystoupit na sjezdu a jednat jménem svých okresních organizací. S hlasem poradním se zúčastnilo dalších 9 delegátek.
 
Nová ústřední rada žen zvolená pro nadcházející pětileté období:
 
Mgr. Jana Chržová (předsedkyně), Mgr. Margita Březnová (místopředsedkyně), Eva Drncová, Mgr. Jana Hoffmannová, Mgr. Jana Kvochová, Valerie Lukášová, Ing. Michaela Lysáková, Miroslava Olšáková, Ing. Alena Ortová, Květa Rybárová, Karla Skuhrová, Ing. Věra Slavíková, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Božena Vávrová, Alena Vránová.
 
Nově byla zvolena i ústřední revizní komise.

 


 

Veřejná výzva proFemu 26.11.2012 16:39:28

Podpořte svým podpisem veřejnou výzvu proFemu směřovanou Parlamentu ČR za přijetí Úmluvy Rady Evropy o násilí na ženách.

VEŘEJNÁ VÝZVA členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili o podepsání, ratifikování a provedení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí Českou republikou 

Výzva je pořádána u příležitosti 25. listopadu, Mezinárodního dne proti násilí na ženách, a je adresována poslancům/-kyním a dále senátorům/-kám, aby se jako osoby, které tvoří právní řád ČR, zasadili o podepsání této Úmluvy Českou republikou.

V roce 2011 přijala Rada Evropy Úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Jedná se o první mezinárodní právně závazný nástroj, jenž představuje globální právní rámec zaměřený na prevenci násilí, ochranu obětí a odsouzení agresorů. Úmluva je výzvou k větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí na ženách má hluboké kořeny v nerovnosti pohlaví a je živeno patriarchální kulturou a kulturou netečnosti k této situaci.

Uvedená Úmluva zahrnuje všechny druhy násilí (fyzické, psychické, sexuální obtěžování, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, obtěžování, nucené sterilizace či potraty), nezávisle na věku, etnickém původu či státní příslušnosti, náboženskému vyznání, sociálnímu původu, migračnímu statusu či sexuální orientaci oběti.

Tato Úmluva byla otevřena k podpisu v Istanbulu v červnu 2011. K dnešnímu dni Úmluvu podepsalo 25 států Rady Evropy. Mezi signatáři jsou například Rakousko, Německo i Slovensko. Bohužel Česká republika mezi signatáři není. Apelujeme na českou vládu, aby tuto Úmluvu podepsala.

Přestože naše vláda odmítá genederový rozměr této Úmluvy, statistiky ukazují, že ženy tvoří 95 % všech obětí domácího násilí a u žen ve věku 16 až 44 let je domácí násilí pokládáno za hlavní příčinu smrti a invalidity, a to před rakovinou, dopravními nehodami a dokonce před válečnými konflikty. Proto by se i domácí násilí mělo považovat za politický a veřejný problém a porušování lidských práv a mělo by se přistoupit k jeho systematickému řešení.

Výzva je vyhlašována 25. listopadu 2012 a je možné se k ní připojit v rámci 16 akčních dní proti násilí na ženách tedy až do 10. prosince 2012 na Den lidských práv, poté bude výzva s podpisy zaslána předsedovi vlády České republiky RNDr. Petru Nečasovi.

proFem, o.p.s. Vás vyzývá k podepsání této veřejné výzvy jako aktu vyjádření podpory přijetí Úmluvy o prevenci a boji proti násilí a domácímu násilí Českou republikou.

Zde můžete přidat svůj podpis pod výzvu.


 

Videozáznamy z 6. sympozia Česká prezidentka 14.11.2012 16:42:42

Videozáznamy z vystoupení jednotlivých kandidátek na 6. sympoziu můžete shlédnout zde.


Nadace Žena: Témata pro rok 2013 30.10.2012 10:30:20

Nadace Žena vyhlásila pro rok 2013 tato témata:
 
-   Zdravé stárnutí
-   Senioři - nedílná součást společnosti
-   Je rodina stále základem státu?
 
Více informací zde.
 

 

6. Sympozium České prezidentky - pozvánka 16.10.2012 13:04:29

Zveme Vás na 6. Sympozium České prezidentky, které se letos koná v úterý, 23. října od 18 hodin v Centru současného umění DOX v Holešovicích  Praze 7, jako součást konference Forum 2000. Máme potvrzenu účast zajímavých hostek, mezi kterými jsou i reálné kandidátky na prezidentský post. 
 
Naše pozvání na šestý ročník přijaly: Marie Čermáková, ředitelka Sociologického  ústavu AV ČR, Táňa Fischerová, bývalá poslankyně a kandidátka na prezidentku; Anna Hogenová, filozofka; Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center a kandidátka na prezidentku, Adriana Krnáčová, ředitelka RESTART a bývalá ředitelka Transparency International, Klára Samková, advokátka a kandidátka na prezidentku a v neposlední řadě Zuzana Roithová, europoslankyně a kandidátka na prezidentku.
 
Neformální skupina žen zajímající se o politiku a věci veřejné – Česká prezidentka - svými pravidelnými sympozii zviditelňuje ženské politické talenty a nepřímo tak pracuje ve prospěch první české prezidentky či premiérky. Na minulých ročnících již vystoupily například Jana Hybášková, Meda Mládková, Jiřina Šiklová, Eliška Wagnerová, Helena Illnerová, Iveta Radičová, Vladimíra Dvořáková a další zajímavé ženské osobnosti.
 
Veškeré informace o ČP, jakož i přípravě šestého sympozia naleznete na níže uvedených webových stránkách. Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na kontakty uvedené níže.
 
za Českou prezidentku
 
Lenka Bennerová
tel: 0042 723 038 301
Email: ceskaprezidentka@seznam.cz 
http://ceska-prezidentka.webnode.cz
 
Pozvánka + program ke stažení v pdf

 

50 nejvýznamnějších českých (žijících) ženských osobností 24.09.2012 13:14:02

Nezávislé uskupení Česká prezidentka chce s Vaší pomocí sestavit seznam 50 nejvýznamnějších (žijících) ženských osobností, které svým celoživotním (dosavadním) úsilím prospívají širší české společnosti, a mohly by proto aspirovat na prezidentskou funkci.
Dotazník může vyplnit osoba starší 15 let.

Více informací o průzkumu naleznete na: http://ceska-prezidentka.webnode.cz/news/medailonky/


 

Publicistická soutěž České prezidentky 25.07.2012 10:51:32

U příležitosti historicky první přímé prezidentské volby vypisuje nezávislé uskupení Česká prezidentka publicistickou soutěž, která potrvá od července 2012 do května 2013. Cílem je umožnit jednak profesionálně píšícím novinářkám či novinářům, studentkám/studentům žurnalistiky, ale i ostatním autorům/autorkám věnovat se zaostřeněji (nezřídka z opomíjených úhlů) stopám, jež zanechávají ženské osobnosti v české politické krajině, a úzce souvisejícím tématům.
 
Odměněno bude deset nejlepších příspěvků. Máte možnost vytvořit a poslat i více příspěvků, zvolit si jejich formu a téma z následujících šesti kategorií:   
 
1. aktuální reflexe občansko-politického dění před, během i po historicky první přímé prezidentské volbě (text, audio nebo video);
2. domácí osobnost – portrét významné české ženy, která se politicky či občansky     angažovala/angažuje (text, audio nebo video);
3. zahraniční osobnost – portrét významné prezidentky či premiérky (text, audio nebo video) a její životní pouti za prosazením vlastní vize;
4. „Můj kandidátský prezidentský projev“– máte příležitost samy/i si vyzkoušet, jaké to je připravit si vlastní státnický projev[1] (text, audio nebo video);
5. otevřené téma a žánr (karikatura, kreslený vtip, jiné) - příspěvky, které nelze zařadit do žádné ze zbylých kategorií, přitom neodbíhají tematicky od nadneseného smyslu soutěže.
6. „Strategická otázka pro Českou republiku" aneb společnost mohou uvést do pohybu dobré otevřené otázky  (text, audio, video) - Zkuste zformulovat otázku, kterou bychom si měly/i v dnešní době položit při vytváření společné budoucnosti. Otázka má 2 části: "JAK DOCÍLIT ZVOLENÉ METY" při splnění "JAKÝCH KVALITATIVNÍCH KRITÉRIÍ". (Příklad: Jak docílit toho, že budeme mít..., přičemž budou splněna následující kritéria...?) Více na www.otazkyprocr.cz.
 
Podmínky účasti na stránkách České prezidentky.
 

 

Anketa "50 významných ženských osobností" 22.07.2012 10:48:50

v roce 2013 proběhne první přímá prezidentská volba. Volné uskupení Česká prezidentka nyní připravuje veřejnou kampaň s třemi základními cíli:
 
1.  Jako voličky/voliči si přejeme a budeme apelovat na důstojnou a smysluplnou kampaň všech kandidátů/tek;  i způsob vedení kampaně a atmosféra v politice pochopitelně odrazují ženy od vyššího zapojení ve věcech veřejných
 
2. Budeme upozorňovat na dostatek kandidátek a chceme různými formami vyslovit těmto ženám uznání za jejich celoživotní přínos a postoje, a tím tříbit i povědomí české společnosti o dostupných alternativách – vznik užšího nominačního seznamu 50 ženských osobností, který bude trvale veřejně přístupný a příležitostně prezentovaný  (na základě celorepublikové ankety, viz dál); vyhlášení předpokládáme do poloviny září nejpozději
 
3. Chceme se pokusit nalézt jméno výrazné kandidátky, která bude mít také silnou podporu v české společnosti ve volbách 2013 a v následných volbách 2018
Kontinuitu myšlenky Kampaně za zvolení první české prezidentky bude do budoucna ideově a dílem i organizačně zajišťovat Česká prezidentka spolu s aktivními ad hoc partnerskými organizacemi. Nepochybně je načase, aby české (nejen ženské) nevládní organizace či občanská uskupení dokázaly společně podpořit konkrétní ženskou osobnost, tak jako svého času na Slovensku dokázaly organizace podpořit Ivetu Radičovou.
 
S přátelským pozdravem
 
Miluš Kotišová (za Českou prezidentku), 723 038 301
Jana Smiggels Kavková (za Českou ženskou lobby)
Petra Janíčková (ředitelka Britské obchodní komory)
 
Více zde: http://ceska-prezidentka.webnode.cz/news/anketa-50-vyznamnych-zenskych-osobnosti/
 

 

Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 26.06.2012 21:58:55

První verze Strategie je uveřejněna na webu MPSV a určena občanům ke sdělení jejich názorů, připomínek a doporučení. Finální verze dokumentu bude předložena na konci roku 2012 vládě ČR "k přijetí jeho cílů a plnění opatření pro následující období".

V případě dotazů, připomínek či komentářů se lze obracet na Lenku Bočkovou – email: lenka.bockova@mpsv.cz, tel.: 221 922 688.

Další informace: http://www.mpsv.cz/cs/12968


 

Zpráva o činnosti ČSŽ za rok 2011 25.06.2012 13:12:39

Zprávu o činnosti ČSŽ za rok 2011 je možné si stáhnout z tohoto odkazu (5 MB).


 

Otevřený dopis k dotační politice vůči NNO pro rok 2013 21.06.2012 14:20:35

Předsedovi české vlády a ministrovi práce a sociálních věcí Česká ženská lobby zaslala otevřený dopis s žádostí o zdůvodnění, proč není genderová rovnost zahrnuta do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013, a o informaci zda (případně jak) bude toto téma zohledněno v rámci dotačních programů jednotlivých resortů.

Celý text na stránkách ČŽL.


 

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů: máme opravdu stejné šance? 19.06.2012 14:23:08

Tisková zpráva ČŽL: Letos se již sedmým rokem slaví 19. červen jako Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je již tradičně vyjádřit respekt k genderové rovnosti a informovat širokou veřejnost o této problematice.
 
I přes rozšířený názor, že rovnosti žen a mužů již bylo v české společnosti dávno dosaženo, stále existuje celá řada oblastí, v nichž přetrvávají nerovnosti a kde je jedna či druhá skupina znevýhodněna. Také letos se koná řada zajímavých akcí, které mají na tyto nerovnosti upozornit a informovat o možnostech jejich řešení.
 
Ke Dni rovnosti  se připojuje i síť nevládních organizací Česká ženská Lobby (ČŽL), která hájí práva žen v České republice. Prostřednictvím chystaných akcí chce poukázat na problematiku slaďování práce a rodiny, zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, porodnictví či postavení migrantek v české společnosti.
 
Celý text zde.

 

ČŽL: Svobodu pro Pussy Riot! 12.04.2012 19:22:47

Česká ženská lobby vyjadřuje nesouhlas s protiprávním uvězněním aktivistek z ruské feministické punkové skupiny Pussy Riot a vyzývá ruské autority k jejich okamžitému propuštění. V neděli 15. dubna se v 15 hodin uskuteční protestní happening před ruským konzulátem v Praze. Podporu tomuto happeningu vyjádřily rovněž organizace Amnesty International a Člověk v tísni.

Tři členky Pussy Riot byly zatčeny za své vystoupení v chrámu Krista spasitele, kde zahrály „punkovou modlitbu” vyzývající k vyhnání prezidenta Putina. Byly obviněny z výtržnictví a nyní jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody, přitom dvě z nich vychovávají malé děti. Případ vyvolal vlnu protestů v Rusku i ve světě, Amnesty International již vězněné aktivistky prohlásila za „vězenkyně svědomí”. 15. duben byl proto zvolen dnem mezinárodních protestů, které mají vyjádřit podporu Pussy Riot a vytvořit tlak na jejich propuštění.

Nebývale tvrdý trest má přitom jasné politické pozadí, neboť Pussy Riot ve svých písních ostře kritizovaly Vladimira Putina a jeho propojení s pravoslavnou církví. Terčem jejich kritiky je ovšem také patriarchální společenské zřízení v Rusku, které utlačuje práva žen a sexuálních menšin.

Nejedná se o první zatčení odvážných aktivistek. Zadrženy byly rovněž po lednovém vystoupení na Rudém náměstí s písní „Putin se posral”, vyzývající k protestům a boji za svobodu.  Loni v prosinci se jim podařil vskutku husarský kousek: odehrály píseň „Smrt vězení, svobodu protestů” přímo na střeše věznice, ve které byli zadržováni účastníci protivládních protestů. Z místa se jim podařilo uniknout.

Česká ženská lobby vyzývá k podpoře Pussy Riot. Protestní akce se koná od 15 hodin na adrese Korunovační 34, Praha 6. Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s jejich vězněním před budovu konzulátu Ruské federace tuto neděli Vy!

Jana Smiggels Kavková

Předsedkyně České ženské lobby

Kontakt: kavkova[@]padesatprocent.cz , 608 553 825


 

ČŽL: Právo volby českých žen na to, kde a s kým rodit, hrubě porušeno 12.04.2012 19:20:37

(ČŽL): S prvním dubnem 2012 nabyl účinnosti zákon o zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky*. Tento  zákon vystavuje porodní asistentky, které by asistovaly u porodu v domácím prostředí bez platné registrace, riziku vysokých sankcí. Problém tkví v přístupu ministerstva zdravotnictví a krajských úřadů, které porodním asistentkám při registraci svévolně omezují jejich kompetence tím, že z nich vypouštějí vedení porodu.

V České republice tak prakticky neexistují porodní asistentky, které by měly registraci bez omezení a pomáhaly ženám u porodu mimo zdravotnické zařízení. Stát tak hrubě porušuje právo těhotných žen svobodně si zvolit, kde a s kým přivedou své dítě na svět.

Celý text tiskové zprávy zde.


 

Pussy Riot: Happening na podporu ruských aktivistek ze skupiny PR 06.04.2012 15:19:28

Přijďte společně s námi účastí na happeningu podpořit vězněné ruské aktivistky z feministické punk-rockové skupiny Pussy Riot. Akce se uskuteční 15. dubna od 15.00 před konzulátem Ruské federace (Korunovační 34, Praha 6).

Informace o skupině Pussy Riot najdete na Wikipedii, podrobnosti k aktuální kauze najdete na webu nebo na Facebooku. V češtině dále např. na stránkách ČT. Pozvánku na happening si můžete stáhnout a volně šířit dále.

Těšíme se na vás a doufáme, že účast bude hojná!


 

Český den proti rakovině 04.04.2012 12:25:32

Liga proti rakovině Praha děkuje Vám, členkám ČSŽ, za dlouhodobou spolupráci při sbírce Český den proti rakovině, dříve označované jako Květinový den. V loňském roce vaše členky prodaly bezmála 18 000 kytiček, a přispěly tak na projekty LPR Praha částkou 410 117 Kč! DĚKUJEME! 
 
Více zde ... 
 

 

Jirkov jede o 106: První akce přinesla téměř čtyřicet tisíc! 04.04.2012 11:58:58

V Kulturním domě Jirkov se v sobotu 31. března sešli lidé, kteří chtěli pomoci  dobré věci. Společenský charitativní večer byl zahajovací akcí kampaně Jirkov  jede o 106, která podporuje nákup nového vozu pro občanské sdružení Prohandicap, jež zajišťuje dopravu postižených dětí z Jirkova do okolních škol. Akci  zorganizoval Český svaz žen a zúčastnili se jí nejen návštěvníci z Chomutovska,  ale i Mostecka a  Ústecka. Celkem se na charitativní akci vybralo 38 400 korun.

Více zde.


 

ČŽL: Mezinárodní den žen: oslava minulých, současných a budoucích bojů za práva žen 08.03.2012 11:59:36

Tisková zpráva České ženské lobby

Mezinárodní den žen zůstává i dnes připomínkou stále relevantního boje za rovné společenské postavení žen a mužů a genderovou spravedlnost. I když byla v uplynulém století zavedena zejména v legislativní oblasti řada pozitivních změn – volební právo pro ženy, rovná práva v manželství, zakotvení reprodukčních práv, právní postihy domácího násilí a legislativní zákaz diskriminace na základě pohlaví – prosazování těchto práv v praxi je nedostatečné.

Úsporná ekonomická opatření v reakci na ekonomickou krizi vedou k významnému omezování systému sociálního zajištění, což v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností ve společnosti vytváří hluboké sociální propasti. V mnoha ohledech tato situace dopadá naléhavěji na ženy. Stále navíc platí, že skupina žen, které mohou skutečně využít dosažených pozitivních změn v oblasti genderové rovnosti, zůstává minoritou. Bližší pohled na současnou situaci tak svědčí o tom, že nás ještě velký kus cesty za genderovou spravedlností čeká.

V roce 2010 jsme si připomínali sté výročí Mezinárodního dne žen (MDŽ), který tak již vstoupil do druhého století své existence. Výrazný impulz pro ustavení MDŽ můžeme spatřit již v roce 1908, kdy v New Yorku proběhl velký pochod žen s požadavky na zlepšení pracovních podmínek a rovné volební právo. V roce 1910 na Mezinárodní konferenci žen v Kodani se pak delegátky shodly na ustavení MDŽ pro podporu hnutí za práva žen. Datum 8. března bylo pak vybráno jako připomenutí protestu žen proti válce a bídě v Petrohradě v roce 1917. V roce 1975 byl následně 8. březen oficiálně vyhlášen Mezinárodním dnem žen Organizací spojených národů.

Česká ženská lobby se 8. března 2012 připojí k celé řadě aktivit pořádaných celosvětově na podporu bojů za práva žen. V České republice si MDŽ připomeneme v Brně a v Praze happeningem, divadelním představením, veřejným čtením knih či odbornou diskusí:

Brno, 8. března 2012
17h.    Diskuse o nerovnostech v odměňování, pořádá Genderové informační centrum NORA za spoluúčasti Gender studies, o.p.s., vystoupí Zuzana Brzobohatá, Anna Putnová, Nina Bosničová, Fakulta sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, místnost č. P31)
19h.    Benefiční představení Monology Vagíny, pořádá Nesehnutí Brno ve spolupráci s Persefonou a Ligou lidských práv, HaDivadlo (Poštovská 8, Brno), program od 17:30 zahájí performance pod vedením Lenky Klodové

Praha, 8. března 2012
10:30   Závod okolo sněmovny, pořádá Fórum 50 %, Poslanecká sněmovna PČR (vchod z Malostranského náměstí), symbolický závod o místa na kandidátních listinách moderuje Simona Babčáková
15h.     Seminář u příležitosti vydání knihy Pracovní dráhy žen (Křížková A. a kol., SLON 2011), pořádá Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., vystoupí Alena Křížková, Hana Maříková, Lenka Formánková, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)
18:30   Scénické čtení z klasické feministické literatury, pořádá Gender studies, o.p.s., kavárna Vypálené koťátko (Mařákova 5, Praha 6)

Další akce navazující na MDŽ

Praha, 9. března 2012
18h.  Vernisáž výstavy Care Crises, pořádá Centrum pro současné umění FUTURA za spoluúčasti Gender & sociologie, galerie FUTURA (Holečkova 45, Praha 5)

Praha, 19. března 2012
17h.  Debata Ženy a penze: Chudoba ve stáří je rodu ženského, pořádá Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., vystoupí Ilona Švihlíková, Vít Samek a Daniel Münich, Institut CERGE-EI (Politických vězňů 7, Praha 1)


 

Ženy a penze: Chudoba ve stáří je rodu ženského 29.02.2012 16:28:46

Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. pořádá za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha debatu „Ženy a penze: Chudoba ve stáří je rodu ženského“. Debata proběhne dne 19. března 2012 v prostorách Institutu CERGE-EI od 17:00 – 19:00. Debaty se zúčastní Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (VŠE), JUDr. Vít Samek (ČMKOS) a Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (CERGE-EI) za moderace PhDr. Davida Borka (ČT24).

Podrobnosti zde.


 

Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování: Brno, 8. března 27.02.2012 14:05:13

Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování a při té příležitosti i oslavit Mezinárodní den žen, který letos Informační kancelář Evropského parlamentu pořádá dne 8. března v Brně. Kromě panelové diskuse bude i bohatý večerní program v HaDivadle.
 
Konat se bude dne 8/3 od 16 hod na Fakultě sociálních studií v Brně v místnosti P31 (Joštova 10). Bližší informace zde.
 

 

Šance na zvolení první ženy do čela státu se zvýšila (Tiskové prohlášení platformy Česká prezidentka 13.02.2012 12:04:16

Nezávislé nadstranické sdružení Česká prezidentka vítá přímou volbu budoucí hlavy státu a upozorňuje na dostatek kandidátek - žen, které by se mohly o prezidentský post ucházet. Zákon o přímé volbě dává větší naději na zvolení první české prezidentky.

Pokud bude prezidentská kampaň vedena regulérně, ženy by měly vyšší šanci než v předchozích volbách, kdy se post prezidenta stával handlem politických stran.

Nadstranické a neformální sdružení Česká prezidentka již od roku 2006 každoročně na svých sympoziích představuje zajímavé ženské osobnosti, z nichž mnohé by mohly stanout v čele našeho státu. Od konání prvního sympozia to bylo již 25 žen, mezi nimi například Marie Benešová, Vladimíra Dvořáková, Táňa Fischerová, Helena Illnerová, Rút Kolínská, Milena Vicenová nebo Eliška Wagnerová.

Uskupení Česká prezidentka chce nyní zahájit další etapu své činnosti v tom smyslu, aby ženská hnutí, ženské a genderové nevládní organizace společně podporovaly konkrétní ženskou osobnost, o které se dá předpokládat, že ve své pozici nejen symbolicky, ale i konkrétně bude pomáhat rozšiřovat a naplňovat společenské i politické aspirace a vize českých a moravských žen. Pokud ženské hnutí nedosáhne konsenzu na některém z návrhů politických stran, nový zákon přináší nově možnost navrhnut alternativní kandidátku 50 tisíci hlasů voliček a voličů, což je významný prostor pro občanskou iniciativu.

Česká prezidentka je volné pracovní uskupení, které sdružuje ženy z celého politického spektra, široce podporuje zájemkyně o věci veřejné, a nepřímo tak pracuje ve prospěch první české prezidentky. Více o ČP zde:http://ceska-prezidentka.webnode.cz/

 

Kontakt:

za Českou prezidentku: Miluš Kotišová, Email: milus.kotisova@volny.cz, tel: 723 038 301

za Fórum 50 %: Jana Smiggels Kavková, Email: kavkova@padesatprocent.cz, tel: 608 553 825

Datum zveřejnění: 13. února 2012

Zdroj: Česká prezidentka


 

Fórum 50%: Závod okolo Sněmovny 09.02.2012 13:23:08

Fórum 50% zve na závod okolo Poslanecké sněmovny, který odstartuje 8. března v 10:30 u vchody do sněmovny z Malostranského náměstí. Chce touto humornou formou upozornit na nízké zastoupení žen v politice: závodit se bude o místa na kandidátkách. Více na jejich stránkách.


 

Nikomu ani muk, ale genderová rovnost prostě není svázaná s ekonomickým růstem 13.10.2011 13:13:11

Nedávno zveřejněná zpráva Světové banky o světovém vývoji ve své genderové kapitole prosazuje investice do žen, ale zapomíná na to, že genderová rovnost se nedá redukovat na ekonomický růst, uvádí na svém blogu pro The Guardian Rachel Moussié, ženskoprávní poradkyně v oblasti ekonomické politiky ActionAid International.
 
Výkonná doporučení genderové kapitoly Zprávy o světovém vývoji (WDR) omílají známou  písničku o tom, že „chytrá ekonomika staví na genderu“. Je to zavádějící i nešťastné, neboť data obsažená ve zprávě hovoří trochu jinak. Občas dokonce zpochybňují obvyklý argument banky, že ekonomický růst vede k genderové rovnosti a genderová rovnost k ekonomickému růstu. Zprávy Světové banky kopírují model, v němž výkonná doporučení prostě upraví nebo opomenou klíčová zjištění, která jsou v rozporu s politikou banky.
 
Celá zpráva Evropské ženské lobby zde.


 

5. ročník Sympozia České prezidentky 10.10.2011 13:46:51

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na jubilejní, páté sympozium.  Místo a čas konání jsou již definitivní. Letošní ročník proběhne 25. října od 18 hodin opět v Kounickém paláci (Panská 7, Praha 1), kde si budete moci v prezidentském projevu poslechnout Milenu Vicenovou, Evu Zamrazilovou, Ivu Holmerovou, Adrianu Krnáčovou a Alexandru Brabcovou. Pořadem bude letos provázet Jana Šmídová, redaktorka ČRO 6, která sama vystoupila na 3. Sympoziu. 

Další informace zde.


 

Česká Žena (2011 - 2012) 06.10.2011 17:24:48

Dne 1. října 2011 v odpoledních hodinách proběhlo v Kounickém paláci na Praze 1 slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena. Ze 14 nominovaných žen získává pro rok 2011 - 2012 tento čestný titul:
 
PaedDr. Jana Česká,  která se zároveň stává pro dané období tváří Nadace Žena.

 

PaedDr. Jana Česká byla nominována za:

-    celoživotní náročnou a obětavou práci ve prospěch zdravotně postižených dívek a žen, příkladné vedení kolektivu spolupracovnic a soustavnou motivující práci s partnery, sponzory a přáteli Domova „Zvíkovecká kytička“. Za jejího vedení se podařilo vybudovat špičkové zařízení /Chaloupka/ pro klientky, včetně výtvarných dílen, rehabilitačních, relaxačních a společenských prostor.Jana Česká je „duší Domova“, který se stal pro obyvatelky skutečným domovem s veškerou péčí a možností vyžití.

 

Veškeré informace naleznete na stránkách Nadace Žena


 

Nadace Žena: Témata pro 2012 30.09.2011 16:09:39

Nadace Žena vyhlásila témata pro rok 2012. Žádosti o malé granty lze předkládat do 10. prosince 2011. Více informací naleznete na stránkách nadace.


Česká Žena - Slavnostní vyhlášení 29.09.2011 13:15:14

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Česká Žena proběhne v sobotu 1. října v Kounickém paláci na Praze 1 (Panská 7) od 13. hodin. Podrobný program naleznete na stránkách Nadace Žena.
 

 

Anketa Česká Žena - hlasování probíhá 04.09.2011 23:55:57

Od půlnoci ze 4. na 5. září až do půlnoci 16. září můžete poslat svůj hlas jedné z kandidátek na ocenění Česká Žena 2011 - jejich profily a informace o způsobu hlasování naleznete na stránkách Nadace Žena.


 

Stěhujeme se! 04.09.2011 18:50:22

Od 7.9. začíná na etapy probíhat stěhování ústředí ČSŽ a krajského střediska pro Prahu a Středočeský kraj. Nové sídlo organizace a střediska bude na adrese Ženských domovů (Ostrovského 3, Praha 5). V průběhu podzimu - do přeložení telefonů - bude i omezená telefonická dostupnost. Aktualizaci všech údajů můžete sledovat v záložce Kontakty.


 

Anketa Česká Žena se blíží ke svému finále 03.09.2011 21:27:57

V současné společnosti se stále více ukazuje změna žebříčku tradičních životních hodnot. Jako jsou např. slušnost, skromnost, vstřícnost, empatie, vysoký morální kredit. Množí se diskuze o současné konzumní společnosti, její nemorálnosti, bezohlednosti, hamižnosti, bezostyšné manipulaci a podplácení, stručně tzv. hroší kůži nejen politických představitelů… Na druhé straně však existují lidé, kteří jsou pro druhé celoživotním přínosem, a přesto ve své skromnosti zůstávají jaksi „neviditelnými.“

Projekt ankety Česká Žena vznikl především proto, aby zalarmoval hlavně “ to lidské a dobré v nás“. Velmi si cením všech, kdo dokáží chodit po světě s otevřenýma očima a dokáží myslet nejen na sebe, ale i na ty druhé, aniž by očekávali nějaká ocenění… Projekt Česká Žena je novinkou, tzv. v plenkách, naráží na velkou konkurenci všech ostatních veřejných anket, kde jsou udělována různá ocenění, a proto se, i přes veškerou snahu o jeho publicitu, na veřejnosti příliš nezviditelnil, neprezentoval. Výsledkem je, že za celou naši republiku bylo nominováno pouze 14 žen – není to mnoho, ale není to ani málo, protože i tento počet svědčí o tom, že lidé nejsou ke svému okolí lhostejní a pořád ještě můžeme doufat, že tradiční lidské hodnoty nejsou zatracovány.

V pondělí 5. září vám proto na www.nadacezena.cz  stručně představíme všech 14 nominovaných žen, pro které můžete hlasovat v termínu od 5. do 16. září 2011 vyplněním a zasláním hlasovacího lístku, popř. elektronicky na adresu: ceskazena@nadacezena.cz.

Hlasování probíhá pouze v uvedeném termínu, pro platnost hlasovacího lístku je rozhodující poštovní razítko nebo čas elektronického doručení. Výherkyní ankety a nositelkou ocenění „Česká Žena“ se stane ta z nominovaných kandidátek, která obdrží ve veřejném hlasování nejvyšší počet hlasů (písemné a elektronické hlasy se sčítají).

Výsledky budou uveřejněny na webových stránkách Nadace Žena a ocenění Česká Žena r. 2011, včetně darů, bude předáno v sobotu dne 1. října 2011 od 13.00 v Kounickém paláci, Panská 7, Praha l.

Mgr. Dagmar Wagnerová


 

Otevřený dopis premiérovi k plánovaným změnám v oblasti institucionálního zabezpečení rovných přílež 30.08.2011 12:32:30

Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovaným změnám v oblasti institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v České republice.
 
Jak dokládají četné analýzy (aktuálně např. monitorovací zpráva koalice Social Watch), genderové nerovnosti v naší společnosti nadále přetrvávají a ještě se – v důsledku krize i sociálně necitlivých reforem realizovaných vládou – prohlubují. Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, v nichž přislíbila odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví (např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen či Pekingská akční platforma), v současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by se Vaše vláda chystala vytvořit v této oblasti vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření. Naopak, zrušení postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, váhavost při jmenování zmocněnkyně pro lidská práva a faktické zastavení činnosti Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů na již více než rok v nás vyvolává otázku, jakou váhu Vaše vláda této problematice přikládá.
 
Z dodatku ke koaliční smlouvě z 30. června 2011 se veřejnost mohla v kapitole Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém dozvědět, že „Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů včetně související administrativní podpory přejde do gesce MPSV.“. Protože nikdo z členů a členek Rady nebyl o tomto kroku informován, a ani měsíc od uzavření dodatku ke koaliční smlouvě se žádná konkrétní změna neudála ani nebyla avizována, obracíme se na Vás touto cestou se žádostí o zodpovězení následujících otázek:
 
1)       Z jakého důvodu se Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přesouvá zpět pod Ministerstvo práce a sociálních věcí?
 
2)       Kdo bude této Radě předsedat a kdy bude opět obnovena její činnost?
 
3)       Zůstane zachován současný systém, kdy se na činnosti Rady podílí jak politická reprezentace a úřednictvo, tak zástupkyně a zástupci neziskového a akademického sektoru?
 
Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste neprodleně začal řešit situaci, kdy je činnost Rady i jejích výborů zcela ochromena, a o zodpovězení výše vznesených otázek.
 
S pozdravem,
 
Jana Smiggels Kavková
předsedkyně České ženské lobby
 
Dopis ke stažení zde.
 

 

Zpráva o činnosti ČSŽ za 2010 18.08.2011 11:44:39

Zpráva o činnosti ČSŽ za rok 2010 je k dispozici ke stažení v pdf zde.

 


 

Petice za flexibilní pracovní úvazky 05.05.2011 15:06:05

Petice za flexibilní pracovní úvazky a vytvoření pracovních příležitostí pro rodiče s malými dětmi
 
Společnost Better Brand s občanským sdružením sdruzenim Plenkyvpraci.cz připravily petici vládě za koncepční podporu rodičů s malými dětmi. K petici je možné se připojit na adrese: www.pripravenypracovat.cz/. Zde je také celý text petice.
 

 

Nadace Žena: podpořené projekty (2011) 26.04.2011 14:59:42

Projekty / organizace, které byly podpořeny v rámci výzvy Nadace žena pro rok 2011 jsou zveřejněny na stránkách Nadace.

 


 

Evropská agentura pro základní práva vydala průvodce evropským antidiskriminačním právem 21.04.2011 14:14:06

U příležitosti Mezinárodního dne pro odstranění rasové diskriminace byl zveřejněn první průvodce evropským antidiskriminačním právem. Příručka evropského antidiskriminačního práva, která je společnou publikací Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropského soudu pro lidská práva, je prvním komplexním průvodcem evropským antidiskriminačním právem. Vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. V anglické verzi je možné publikaci stáhnout zde. Česká verze má být k dispozici později.
 

 

Anketa Česká Žena 21.02.2011 17:34:09

Nominační lístek pro anketu Česká Žena je k dispozici ke stažení na stránkách Nadace Žena

Uzávěrka nominací je stanovena 31. srpna 2011. Bližší podmínky na výše uvedeném odkazu.


 

Nové číslo časopisu "Gender, rovné příležitosti, výzkum" 03.11.2010 12:13:01

Na internetových stránkách časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum www.genderonline.cz bylo v plnotextové verzi uveřejněno aktuální číslo časopisu roč. 11, č. 1, které obsahuje mimo jiné blok článků na téma feministické reflexe globalizace. 

Na stránkách jsou k dispozici i všechna předchozí vydání.

 

Česká prezidentka - sympozium 21.10.2010 12:56:30

Šest  žen představí svou vizi budoucnosti České republiky

Praha (21. října 2010) – Šest žen přednese svůj „prezidentský“ projev v pražském Kaunickém paláci  26. října 2010 od 18 hodin.


Akce, která se již počtvrté koná pod názvem Sympozium České prezidentky, se uskuteční v blízkosti oslav 92. výročí vzniku samostatného Československa. V politice chybí vůle tvořit celospolečenský konsenzus o tom, jaký si přejeme – z dlouhodobého hlediska - rozvoj České republiky. Chybí v ní i ženy. Tyto dva nedostatky se snaží svou občanskou iniciativou kompenzovat nezávislé a nadstranické uskupení Česká prezidentka, které každý rok zve několik významných osobností s nabídkou promluvit v délce asi 15 minut před stohlavým publikem na téma: „Co je dobré pro naši zemi a kam by měla směřovat“, jež jinak dojde na přetřes jen jedenkrát za pět let.

Více zde (Tisková zpráva / PDF)

Detailní program akce (1,8 MB / PDF)


 

Nadace Žena - Témata pro rok 2011 05.10.2010 15:06:36

   Pro rok 2011 Nadace Žena vyhlašuje 4 témata:

  • Ženy a dobrovolnictví (v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví)
  • Zdravá v každém věku
  • Strategie 40 + aneb jak přežit ve stáří
  • Hýbejme se celý život

    Podmínky pro předložení projektu a strukturu formuláře naleznete v zásadách pro žadatele a v přihlášce

Anketa Česká Žena 04.10.2010 11:55:02

Nadace Žena, v den oslav svého desetiletého výročí, 2. října 2010, vyhlásila veřejnou anketu s názvem „Česká Žena“, jejímž hlavním smyslem je najít ženu, která bude pro ostatní inspirací a která zaujme svou výjimečností na osobní, ale i společenské úrovni (např. svým významným činem, zásluhou, objevem… ). Ocenění „Česká Žena“ je především uznáním osobních kvalit nositelky, jejích morálních hodnot, znalostí, dovedností, schopností, ale i  talentu či úspěšnosti.

Podmínky ankety

Nadace Žena spouští nový web 30.09.2010 22:26:41

Od dnešního dne má Nadace Žena svůj samostatný web, a sice na adrese:  http://www.nadacezena.cz


 

10. výročí Nadace Žena 21.09.2010 16:27:25

Na 2. října 2010 připravujeme společenské setkání k 10. výročí založení Nadace Žena. Bližší informace zde.

 

 


 

10 doporučení k 10. výročí rezoluce RB OSN č. 1325 16.09.2010 13:14:21

Organizace občanské společnosti vydávají u příležitosti 10. výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti Position Paper 10 POINTS ON 10 YEARS UNSCR 1325 IN EUROPE. Občanská společnost tímto dokumentem vyjadřuje pohled na současnou úroveň implementace rezoluce 1325 a souvisejících předpisů evropskými zeměmi a navrhuje doporučení pro další naplňování těchto mezinárodních závazků. Evropa hraje vedoucí roli v rámci mezinárodního úsilí implementovat rezoluci 1325, přesto však v evropských zemích existují propastné rozdíly mezi politikami a jejich praktickým naplňováním. Občanská společnost v tomto dokumentu předkládá 10 konkrétních návrhů na zlepšení.

Position Paper byl konzultován s organizacemi z celého světa a připojilo se k němu více než 60 organizací a platforem, včetně České ženské lobby

Vyměňte poslance za poslankyně!!! 13.05.2010 12:27:39

Politici přicházejí před blížícími se parlamentními volbami s nápady na změnu jejich pravidel. Zatímco sociální demokraté chtějí, aby se pořadí na kandidátkách dalo víc ovlivňovat preferenčními hlasy, opačný cíl má skupina poslanců ODS. Jejich návrh už ve sněmovně leží. Poslední dobou přibývá různých skupin s návody koho preferovat a koho ne. Ať už je to skupina volte poslední 4, nevolte parlamentní strany, nebo nevolte dinosaury či výzvy některých umělců. Za těmito skupinami stojí většinou příznivci nebo odpůrci jednotlivých stran. Asi se všichni shodneme na tom, že je potřeba něco změnit . Do české politiky musí přijít nová krev. Do české politiky musí konečně silně promluvit ženy. Do české politiky se musí dostat lidé, který chtějí upřímně změnit současnou nenávistnou situaci.

Tyto ženy se ale většinou vyskytují přibližně za čtvrtým místem kandidátek tradičních politických stran, které mají dle volebních průzkumů šance do sněmovny zasednout. Mají nadšení, energii, do politiky chtějí (což se u těch kandidátů na konci kandidátních listin říct nedá) a zároveň mají určitou šanci být zvoleny. Pro skok na volitelné místo potřebují kolikrát jenom pár tisícovek hlasů. Jestliže je žen polovina populace, tak proč se jednou proti mužům nevzbouřit.

Naše ekonomická situace ještě není tak vyhrocená, jako tomu je v Řecku, Maďarsku, ale nenávist a vzájemné pošpiňování jednotlivých poslanců naší vlasti tu nejlepší reklamu nedělá. Stydíme se za to, kam až nevraživost  a mezilidské vztahy v nejvyšším zákonodárném orgánu došly. Stydíme se za to, že toto by měl být i do budoucna příklad pro naše děti a vnoučata.  

 Takže tentokrát to není skupina mladých, kteří se staví proti seniorům, ale jsou to ženy, které potřebují Vaši pomoc. Využijte všechny preferenční hlasy, které máte a udělte ta čtyři kolečka ženám, které nejsou součástí současné poslanecké sněmovny. Tyto volby se tak mohou stát v roce 2010, kdy si připomínáme stoleté výročí hlasovacího práva žen v České republice novou revolucí – „revolucí žen“, která by se mohla jednou do dějin za poslední „Sametovou“ dostat pod pojmem „Ženskou“.

Vyzýváme všechny ženy, aby se k této výzvě připojily. Zároveň nebudeme bránit mužům, jestli nám chtějí pomoci, aby ženy volili také.

Jak se dává preferenční hlas:

 

Váš preferenční hlas můžete dát nejvíce 4 kandidátům z jedné politické strany.

Preferenční hlas vyznačte zakroužkováním pořadového čísla u kandidáta.

Pokud zakroužkujete více jak 4 kandidáty, pak se Váš preferenční hlas nepočítá.

Na volebním lístku se nesmí škrtat, jinak je neplatný.

 

          PhDr Ivana  Štrossová                                                      Marie Bohuslavová

       volební sdružení Ženy za Brod                       krajské středisko ČSŽ kraje Vysočina

 


 

Zdravice voleným zástupcům a zástupkyním ke 100. výročí MDŽ 05.03.2010 16:37:07

V souvislosti ke 100. výročí Mezinárodního dne žen rozeslal ČSŽ " zdravici "našim voleným zástupcům a zástupkyním jako připomenutí toho, co je mimo jiné zapotřebí v dané oblasti (u nás) ještě vykonat. 


 

 

Válka není řešením: Zpráva Social Watch z Iráku 05.03.2010 16:19:27

„Irácká ústava z roku 2005 se snažila zavést celou řadu pozitivních opatření pro zrovnoprávnění žen, nicméně kromě příslušné legislativy je zapotřebí i kultura rovnosti přístupu a příležitostí. Během období přerodu společnosti ženy nejen ztratily většinu výhod, jež jim doposud zaručoval stát, byly také neproporcionálně zasaženy zmenšováním jeho moci, nejistotou plynoucí z politické nestability, zhroucením ekonomické aktivity v období války a rozpadem společenských struktur. Nárůst počtu násilností, jejichž oběťmi jsou ženy, vyžaduje urgentní zásah od všech představitelů společnosti.“

Toto je úryvek ze zprávy mezinárodní lidskoprávní koalice Social Watch o dodržování sociálních lidských práv a prosazování genderové rovnosti ve světě. Lokální Social Watch koalice v Iráku upozorňuje zejména na zhoršení postavení žen v průběhu války a v průběhu okupace země. Situace v Iráku ukazuje, že akontextuální prosazení určitého ústavního modelu v mnoha ohledech nemůže vyřešit diskriminaci a znevýhodnění žen. „Důkazy ovšem jasně ukazuji, že ženy jsou neproporčně zasaženy úpadkem moci státu, nejistotou vycházející z politické nestability, rozpadem hospodářské aktivity a rozkladem společenských struktur, což jsou bez výjimky důsledky trvajících konfliktů. Zvýšené násilí vůči ženám je v současnosti nejnebezpečnějším projevem transformace a vyžaduje bezodkladný zásah od všech představitelů společnosti. Ve snaze najít ochranu se ženy obrací na svou komunitu, náboženskou frakci nebo kmen, čímž neguji výsledky téměř stoletého úsilí o modernizaci ze strany samotného státu.“

Organizace Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Ustavila se s cílem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v Pekingu v témže roce. Na těch­to konferencích odborníci poprvé definovali odstranění chudoby a rovnost mezi muži a ženami jako společný celosvětový cíl. Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Českou verzi výroční zprávy za rok 2009 je možné stáhnout zde.

Českou koalici Social Watch tvoří: Ekumenická akademie, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Masarykova demokratická akademie, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí Brno.


 

Pozvánka na seminář 04.03.2010 16:10:01

Dne 6. 3. 2010 se sejdou v Praze v  Kaunickém paláci ženy u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen. Na tuto akci jsou pozvány  nezaměstnané ženy z tohoto kraje, pro které je připraven seminář na téma seberealizace žen a zvyšování sebevědomí v souvislosti s otázkami zaměstnanosti. Po skončení přednášky  bude kariérová poradkyně k dispozici a  bude zodpovídat případné dotazy.
 
Pro zájemkyně je i možnost objednání se na individuální konzultaci, případně návazné poradenství (psychologické, sociální či právní). 
 
Seminář je realizován ČSŽ v rámci projektu Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér - Středočeský kraj v rámci ESF. Seminář se koná v Panské ulici 7, Praha 1.
 
Za projektový tým dr. Z. Hajná
 

Solidarita s ženami v Íránu 03.03.2010 19:35:24

Před měsícem skupina íránských aktivistek za práva žen vyzvala obhájce práv žen, ženské organizace a sítě,  aby podpořily ženské a občanskoprávní organizace v Iránu. S ohledem na 8. březen řada organizací ve světě plánuje nejrůznější akce na podporu těch, kdo jsou v Iránu obětí represí a zároveň ženské organizace vyzývají k tomu, abychom vyjádřili svou solidaritu s lidem Iránu.  Text petice a link, přes nějž je možné petici podepsat, je k dispozici na našich stránkách zde.


 

ČŽL: Oslavy MDŽ chystají také v Brně 03.03.2010 16:41:30

MDŽ 2010: ŽENY A MOC

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a studentky FSS pod záštitou prorektorky Masarykovy univerzity Jany Musilové v souvislosti s Mezinárodním dnem žen, který se poprvé slavil před 100 lety, Vás zvou na sérii odborných diskusí, zábavných happeningů a uměleckých konfrontací 8. března 2010 na Fakultě sociálních studií.

PROGRAM:

10: 00 - 18: 00 Happening day na FSS

Performance, intervenční vstupy do prostoru i do diváků, interaktivní a zvukové instalace, video-art a další události v atriu a ostatních prostorách FSS v podání mladých umělkyň a umělců.
Účinkující: Kristýna Cílková (Brno), Radek Čák (Brno), Darina Hlinková (Brno), Monika Hořčicová (Brno), Alena Kazatelová (Brno), Klára Klinerová (Brno) a Jan Kratochvíla (Ústí nad Labem), Lenka Klimešová (Bratislava), Pavla Malinová (Ostrava), Pavla Motyčková (Brno), Barbora Tichá (Ostrava), Lenka Vráblíková (Brno)

Prezentace brněnských nevládních organizací o.s. Persefona, o.s. Stud, Gender Centrum, Český svaz žen, V-DAY Brno, Hnutí za aktivní mateřství, Česká asociace dul, o.s. Magdalenium, Amnesty International, o.s. Anabell, NESEHNUTÍ a Nora

14: 00 - 15: 30 P31
přednáška spisovatelky Markéty Pilátové Ženy a moc v Latinské Americe
Uchopily latinskoamerické prezidentky jako Cristina Kirchner a Michelle Bachelet skutečně moc do svých rukou a podařilo se jim zatřást genderovými stereotypy tak jak slibovaly? Je rozdíl mezi tím být političkou v jižní Americe a být jí v Evropské unii? Jsou tyto dvě ženy příkladem hodným následování?

16:00 - 18:00 P31
panelová diskuse – Ženy v české a evropské politice
Ministr pro lidská práva M. Kocáb (předběžně potvrzeno), J. Hybášková (EDS), L. Mazuchová (ČSSD) a P. Pavlík (FHS UK).

Proč je v české vrcholné politice málo žen? A mají české političky skutečnou moc? Jednou z priorit EU je posílení role žen v rozhodovacím procesu. Jak je a bude tento požadavek naplňován v České republice? Je Evropský parlament vhodným místem pro političky? Je praktická každodenní evropská politika jiná než naše domácí?

19:00 - 23:00 Starý pivovar (Božetěchova 1)
MDŽ: Genderově konkrétní kabaret (Klára Kubíčková, Lucie Jarkovská, Simona Nyitrayova)
Divadlo, tanec, hudba: Čoko Voko, El Raks Sael (chan-tan burlesque), autorské čtení Markéty Pilátové, Hrochansony/Zelené koule, Duhové víly.
Kulturně osvětové kabaretní pásmo u příležitosti Mezinárodního dne žen, ve kterém se skvěle pobavíte. Autorky i intepretky vám v průběhu večera ukáží mnoho z každodenní samozřejmosti ve zcela nesamozřejmém světle.

Akci spolupořádají studentky a členky kateder sociologie, politologie a environmentálních studií FSS za podpory Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a spolu s brněnskými občanskými sdruženími Nesehnutí, Nora a REPT.


SPECIÁLNÍ MDŽ MENU K MÁNÍ V KRMÍTKU!!!

Zdroj: http://www.czlobby.cz/ 

ČŽL: Týden akcí ke 100. výročí MDŽ 22.02.2010 16:31:30

Program Týdne akcí ke 100. výročí MDŽ

Týden akcí ke 100. výročí Mezinárodního dne žen proběhne od 8. do 12.března 2010.

PROGRAM:

3.3.
Tisková konference k Týdnu akcí ke 100. výročí Mezinárodního dne žen
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

8.3.
Diskusní setkání neziskových organizací na téma vývoje postavení mužů a žen v české společnosti. Diskusi bude moderovat Kateřina Jonášová.
14:00-17:00, Evropský dům, Jungmanova 24, Praha 1

Pochod a happening
- podrobnosti budou upřesněny

9.3.
Minifestival sociálních spotů (sociálních reklam) na téma ženy, muži, společnost a my v 21. století

Více než hodina promítání sociálních spotů vyrobených v ČR a pár ukázek ze zahraničí v malém sále kina Světozor. Program na plátně: gender, diskriminace, zaměstnávání žen, GLBT a zajímavé spoty ze zahraničí. Program je obohacen soutěží o nejlepší/nejhorší spot.

18:00, kino Světozor
www.kinosvetozor.cz

11.3.
Čtení z knihy vašeho srdce

Ze svých oblíbených knih budou předčítat známé osobnosti a samozřejmě i Vy, takže si nezapomeňte vzít s sebou svou oblíbenou knihu.

18:00, kavárna Vypálené koťátko, Mařákova 5, Praha 6
www.vypalenekotatko.cz

12.3.
Divadelní hra Mocad(r)ámy slovenského divadla Bábkové divadlo na Rázcestí.

Inscenace věnuje pozornost běžnému, téměř přehlédnutelnému životu obyčejné ženy. Starostem a radostem žen v různém věku, v různé velikosti kůže. Více se dočtete zde

19:00, divadlo Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4
www.divadlodobeska.cz

Vstupné na akce je zdarmaNa všechny akce se prosím registrujte na email info@czlobby.cz nebo na telefonu +420 777 222 826
Podrobnější informace můžete sledovat na facebooku ČŽL nebo na www.czlobby.cz


 

Týden partnerství: Jablonec n/N 14.01.2010 14:35:58

Týden partnerství proběhne v Jablonci nad Nisou ve dnech od 15. do 20.2.2010. Podrobný program v příloze (doc).

 


 

Na zámku vybrali peníze pro nemocnici 14.12.2009 14:48:40

Možností, jak přispět, mělo asi sto třicet návštěvníků několik. Od dobrovolného vstupného přes koupi výrobků od dětí z nemocnice a místních žen po zapojení se do dražby obrazu Milana Pecáka, který pro tento účel věnoval jeho tvůrce. S výtěžkem mohli být organizátoři spokojeni – dosáhl částky 28 630 korun.
 
„Výtěžek je určen dětskému oddělení kadaňské nemocnice,“ vysvětlila Alexandra Zdeňková, pořadatelka akce z Českého svazu žen. Bude to příspěvek na nákup nového vyhřívaného lůžka pro novorozence, kterých je díky rostoucímu počtu narozeným miminek v nemocnici Kadaň málo....
 
Celá informace na stránkách Chomutovského deníku.

Tisková zpráva České ženské lobby k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách 25. listopadu 2009 24.11.2009 12:20:32

Zhruba 70 % žen na celém světě na sobě alespoň jednou za život zažije násilí. Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje násilí na ženách ve věkové skupině 15-44 více obětí (smrtelných či s doživotními zdravotními následky) než rakovina, malárie, dopravní nehody a války dohromady. OSN dokonce hovoří o pandemii. Miliony žen na světě jsou terčem domácího násilí, znásilnění způsobené partnery či jako válečné strategie, oběťmi násilné prostituce, obchodu s lidmi, anebo pouhé misogynie.
 
Česká ženská lobby se v den 10. výročí Mezinárodního dne proti násilí na ženách připojuje k hlasům mezinárodních institucí a ženských organizací po celém světě a vyzývá k zastavení násilí páchaného na ženách. To zásadním způsobem nejen ohrožuje životy žen a dívek a porušuje jejich práva, ale také omezuje jejich zapojení do společenského, hospodářského a politického života společnosti.
 
V České republice zažilo během svého života alespoň některou z forem násilí ze strany svého partnera až 38 % žen, terčem sexuálního násilí či zneužívání se stalo 25 % žen. Každý den je nahlášeno jedno až dvě znásilnění a téměř polovina vysokoškolských studujících (v drtivé většině studentek) se setkala se sexuálním obtěžováním. „Navzdory těmto statistikám nejsou aktivity neziskových organizací pracujících s ženami – oběťmi násilí dostatečně zabezpečeny. Každoročně musí o finanční prostředky na provoz poraden, azylových domů a právních center opakovaně žádat s nejistým výsledkem. Napomoci může Národní akční plán prevence násilí na ženách. Je na čase, aby se jeho schválením česká vláda k systematickému potlačování násilí na ženách a domácího násilí jasně a výrazně přihlásila,“ říká Marie Lienau z organizace proFem, o.p.s..
 
Česká republika prostřednictvím své zahraniční a bezpečnostní politiky působí v konfliktních a post-konfliktních oblastech, kde ženy představují jednu z nejohroženějších skupin. Ženy jsou zároveň těmi, kdo velmi často významně, byť neformálními cestami přispějí k vyřešení konfliktů, urovnání vztahů mezi znepřátelenými stranami a nastolení klidu v konfliktní oblasti. Bohužel však ve většině případů nejsou zastoupeny na jednáních na oficiální úrovni, a jejich zkušenosti pak nejsou zahrnuty do konečného urovnání sporů. A to ani v těch případech, kdy se samy – jako vojačky a partyzánky – podílejí na páchání násilí.
 
Přes svou angažovanost v konfliktních a post-konfliktních oblastech Česká republika prozatím nevypracovala žádný konkrétní plán týkající se situace žen, včetně vzdělávání příslušníků/příslušnic Armády ČR či zástupců/zástupkyň dalších kompetentních institucí. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti ji však k tomu přímo vyzývá. K ženám ve válečných konfliktech se váží také další dokumenty RB OSN, a to rezoluce č. 1820 k zastavení sexuálního násilí v konfliktech, v září letošního roku schválená rezoluce č. 1888, jíž RB vyzývá členské státy k zastavení násilí na ženách a dětech během válečných konfliktů, a navazující rezoluce č. 1889 z října týkající se posílení participace žen v mírových procesech.
 
Česká ženská lobby chce tyto rezoluce představit na své konferenci o ženách v ozbrojených konfliktech a mírových procesech, kterou pořádá 8. prosince 2009 od 9:30 v Kaunickém paláci v Praze, a se zástupci/zástupkyněmi vlády, ministerstev, neziskových organizací a odborníky/odbornicemi prodiskutovat možnosti vytvoření a přijetí Národního akčního plánu pro implementaci těchto rezolucí.
 
Historie Mezinárodního dne proti násilí na ženách:
 
Dne 25. listopadu byly v Dominikánské republice na příkaz fašistického vůdce Rafaela Trujillla zavražděny sestry Mirabalovy, aktivně působící proti diktátorskému režimu. Od té doby si aktivistky na celém světě připomínají toto datum jako den proti násilí. Rezoluce Valného shromáždění OSN 54/134 ze 17. prosince 1999 pak ustavila tento den jako Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách.
 
Kontakty:
 
Michaela Appeltová, členka výboru České ženské lobby, Fórum 50 %, appeltova@padesatprocent.cz, 732 970 336
 
Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, Gender Studies, mailto:alexandra.jachanova@genderstudies.cz, 777 132 417
 

 

Praha - Pozvání na Advent 19.11.2009 18:19:40

Krajská rada žen srdečně zve na adventní posezení. Pozvánka zde.

Středočeský kraj - seminář KRŽ 19.11.2009 17:53:21

"Krásná uvnitř i navenek"
 
Seminář se koná v pátek 20. listopadu a   v sobotu 21. listopadu 2009, Politických vězňů 9, Praha 1, v zasedací místnosti v objektu, kde sídlí Odbory pátek: zasedačka č.153 - 3.patro , sobota: č.76 –1.patro.
 
Program ke stažení zde.

Ústí n. Labem - pozvánka na výstavu 19.11.2009 16:58:13

 

Český svaz žen v Ústí nad Labem Vás zve na malou výstavu tradičních i netradičních vánočních výrobků nejen našich dobrovolných členek, ale i kamarádek a známých pod názvem  „Naše tradice“. Akce se koná dne 11. prosince 2009 od 16.00 hodin v prostorách Pionýrského centra, Důlce 84, /bývalé Apollo/ trolejbusové spojení: linky č. 52,53,54.

Více v pozvánce.

ORŽ Jablonec - pozvánka na prezentaci 01.10.2009 19:43:52

Český svaz žen o.s. Vás zve na prezentaci fotografii z činnosti svazu žen z posledních let (výlety, besedy, kurzy na PC, výtvarné kroužky, posezení a různé akce ZO) Spolkový dům, E. Floriánova 8/velký sál ve dnech:
 
19.10.2009 – pondělí od 15 – 17 hod.
09.11.2009 – pondělí od 15 – 17 hod.
05.12.2009 – čtvrtek  od 14 – 17 hod.
 
Vzhledem k velkému množství fotografii bude uvedena pokaždé jiná prezentace.  Zveme všechny občany, nejen naše členky
    
Okresní rada žen Jablonec nad Nisou
 
Pozvánka ke stažení v pdf.
 

 

ČSŽ - Praha: Pozvánka na autogramiádu 01.10.2009 19:09:10

Český svaz žen, ZO ČSŽ Praha 3 zve na autogramiádu nové knihy MARIE RIVAI, která se bude konat 13.10.2009 v Kaunickém paláci. Podrobnosti v pozvánce.

 


 

Výzva ORŽ ČSŽ Jablonec n/N 18.09.2009 15:28:20

 VÝZVA  (ke stažení v pdf)

 Český svaz žen o.s. Jablonec n. N. sbírá zachovalé panenky (nerozbité) různých velikostí za účelem dalšího využití pro dětí v Dětském centru „Sluníčko“ Liberec.  Naše členka pro tyto panenky uplete nové oblečení. 
Sběrné místo: 
Český svaz žen o.s., Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou.
Čas: 10 – 13 hod./14 – 16:30 hod./ pondělí - pátek 
 
ČSŽ - Okresní rada žen, Jablonec nad Nisou - celý článek zde.
 

 

Nadace Žena - Témata pro rok 2010 18.09.2009 13:02:14

Pro rok 2010 Nadace Žena vyhlašuje tato témata:

1. O nás bez nás nebo s námi?  (Vyhlašuje se u příležitosti voleb do místních zastupitelstev).

2. Strava jako lék.  (Zlepšit stravovací návyky s pozitivním dopadem na zdraví).

3. Finanční hospodaření rodiny aneb, jak se nenechat zaskočit.  (Snížit sociální propad).

Další informace na stránkách Nadace Žena.


 

Dopis předsedovi vlády ohledně dotační politiky 15.07.2009 17:52:56

Česká ženská lobby vyjádřila nesouhlas s nedostatečnou podporou oblasti rovných příležitostí v plánu státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010. Dopis předsedovi vlády ČR najdete níže.
 

Věc: Nesouhlasné stanovisko České ženské lobby k nedostatečné podpoře oblasti rovných příležitostí v plánu státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010.


Vážený pane premiére,

chtěly bychom tímto vyjádřit naše nesouhlasné stanovisko k tomu, že v návrhu státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 není věnovaná dostatečná pozornost podpoře rovných příležitostí žen a mužů. Vycházíme přitom z usnesení vlády o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010“. Podle tohoto dokumentu by měly být v příštím roce rovné příležitosti podporovány pouze z rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva zemědělství.

Jeden z klíčových resortů z hlediska rovnosti žen a mužů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, téma ve své dotační politice naprosto opomíjí. Dotační programy MPSV pro příští rok jsou orientovány pouze na podporu rodiny, což je pouze jedna z oblastí rovných příležitostí žen a mužů. Vzhledem k nedávnému přesunu koordinace této politiky z MPSV na Úřad vlády jsme dále přesvědčeny, že by měl oblast rovných příležitostí dotačně podporovat také Úřad vlády ČR. Jelikož při Úřadu vlády působí Ministr pro lidská práva, který je národním koordinátorem politiky rovných příležitostí a má zajišťovat přístup orgánů veřejné správy k této problematice, pokládáme dotační podporu rovných příležitostí ze strany Úřadu vlády za logickou.

Česká republika se k podpoře rovných příležitostí žen a mužů zavázala nejen svým pravidelně aktualizovaným dokumentem Postupy a priority vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, ale také v rámci mezinárodních smluv, jako jsou Smlouva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) nebo Pekingská platforma pro akci. Podpora rovných příležitostí zároveň představuje jednu z priorit sociální agendy Evropské Unie, která rovné příležitosti pro všechny podporuje již od svého založení. Princip rovnosti mužů a žen je obsažen už v zakládajících smlouvách Evropského společenství (viz např. čl. 2 a 3 Smlouvy o založení Evropského společenství týkající se principu generového mainstreamingu nebo čl. 141 Smlouvy o založení Evropského společenství týkající se rovnosti mezi muži a ženami v otázkách zaměstnanosti a zaměstnání).

V České republice ženy v řadě oblastí stále nemají rovné příležitosti, ať už jde o rozhodovací pozice v politice a ústředních orgánech státní správy nebo o postavení na trhu práce. Negativní důsledky tohoto faktu nepociťují pouze ženy, ale odrážejí se na stavu společnosti jako celku.

Česká ženská lobby jako platforma sdružující v současné době 19 genderových a ženských organizací pokládá rovné příležitosti pro muže a ženy za jeden ze základních principů fungující demokratické společnosti. Organizace zabývající se touto problematikou představují významnou součást neziskového sektoru a tuto skutečnost by podle našeho názoru měla reflektovat také státní dotační politika. Žádáme Vás proto o vyjádření k plánované dotační politice na rok 2010 z hlediska nedostatečně zajištěného tématu rovných příležitostí žen a mužů. Zároveň Vás žádáme, abyste se zasadil o doplnění dotační politiky jednotlivých ministerstev o oblasti zacílené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů.
 

Děkujeme za Vaši odpověď.
 

S pozdravem,
Alexandra Jachanová Doleželová
předsedkyně České ženské lobby

Nesehnutí: projekt "Proti sexismu v ulicích" 15.07.2009 12:27:29

Z webu: Ženská práva jsou lidská práva (sdružení Nesehnutí)

 

 

 

Program Ženská práva jsou lidská práva v r. 2009 odstartoval nový projekt "Proti sexismu v ulicích". Cílem našich aktivit je upozornit na sexistické zobrazování žen a mužů v reklamách umístěných ve veřejném prostoru, které prostřednictvím genderových stereotypů působí diskriminačně. Zjednodušující pojímání rolí žen a mužů, využívání těla jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na chybějící souvislost s propagovaným výrobkem, prvoplánové slogany "přeřízneme vše" apod. jsou jen několika příklady sexismu v reklamě. S těmito sděleními se setkáváme v televizi či novinách, ale výrazným způsobem zasahují také do našeho každodenního životního prostoru prostřednictvím billboardů a pouliční reklamy. Veřejný prostor se tak stává výkladní skříní sexismu, přitom je to právě veřejný prostor, v němž se pohybujeme všichni a všechny a svou přítomností v něm ho zároveň můžeme přetvářet.

Prvním krokem, jak bojovat proti sexismu je na něj poukázat. Zaměříme se proto na monitoring problematických reklam. Nestačí však o sexismu jen psát a mluvit, ale je nutné aktivně se sexistické reklamě postavit - prostřednictvím posunutí a změny významů kritizovaných reklam. Formou pouličního happeningu tak dodáme vytipovaným reklamám nový význam a veřejný prostor naplníme změněným nesexistickým obsahem, který má naopak sexismus podkopávat. V neposlední řadě pak budou osloveny i firmy, jejichž reklama je sexistická a podáme oficiální podnět ke stažení daných billboardů. 

Náš projekt je otevřený všem osobám, kterým není sexistické zneužívání žen a mužů v reklamě lhostejné a především těm, kteří se proti němu chtějí aktivně postavit. S radostí uvítáme Vaše podněty a tipy na sexistické reklamy, které by si zasloužily získat "nový" význam - zasílejte na adresu zenskaprava[@]nesehnuti.cz, vybrané uveřejníme na webu - zároveň uvítáme i Vaši účast na pouličních happeningových akcích.

Od května se můžete zapojit také do soutěže o "Sexistické prasátečko", do níž můžete do konce srpna nominovat reklamy, z nichž bude na podzim hlasováno o nejsexističtější reklamu.

Pro přehled o akcích sledujte aktuality a Kalendář akcí, kde bude doplněno místo a přesný čas i detaily happeningů.

Nebojte se vyjádřit svůj nesouhlas se sexismem! Veřejný prostor patří všem!

 

Dopis ministrovi práce a sociálních věcí ohledně dotační politiky 11.07.2009 10:56:48

Česká ženská lobby vyjádřila nesouhlas s absencí dotační podpory rovných příležitostí mužů a žen v rozpočtové kapitole ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2010. Dopis odeslaný ministrovi práce a sociálních věcí najdete níže.

V Praze dne 7. 7. 2009

Věc: Absence dotační politiky na podporu rovných příležitostí v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2010

Vážený pane ministře,

rádi bychom vyjádřili nesouhlas s absencí dotační podpory rovných příležitostí mužů a žen v rozpočtové kapitole ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2010, vyplývajícím z usnesení vlády ve věci hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle zmíněného usnesení mělo v příštím roce podporovat pouze aktivity zacílené na rodinu, což je pouze jedna z oblastí politiky rovných příležitostí žen a mužů. Problematiku rovných příležitostí nepostihuje již současná dotační politika MPSV a podle zmíněného usnesení by tento trend měl pokračovat. Podle našeho názoru je zde přehlížena jednak komplexnost této problematiky a rozmanitost činnosti neziskových organizací působících v této oblasti, tak existující nerovnost příležitostí žen a mužů. Ženy nemají stejné příležitosti dosáhnout rozhodovacích pozic v politice a ústředních orgánech státní správy. Diskriminace z hlediska pohlaví stále existuje také na trhu práce, není zde rovný přístup při přijímání do zaměstnání, ženy podle nejnovější zprávy Evropské komise nadále vydělávají v průměru o 23,6% méně než muži při práci stejné hodnoty.
Rovné příležitosti žen a mužů také představují jedno ze základních témat sociální agendy Evropské Unie, která je podporuje již od svého založení. Princip rovnosti mužů a žen je obsažen již v primárních smlouvách Evropského společenství (viz např. čl. 2 a 3 Smlouvy o založení Evropského společenství týkající se principu genderového mainstreamingu nebo čl. 141 Smlouvy o založení Evropského společenství týkající se rovnosti mezi muži a ženami v otázkách zaměstnanosti a zaměstnání). Česká republika se svým připojením k EU zavázala tyto dokumenty, potažmo rovné příležitosti žen a mužů prosazovat.
Česká republika se k prosazování rovných příležitostí žen a mužů zavázala také v úmluvách CEDAW (Konvence OSN o odstranění všech forem diskriminace žen) a Pekingské akční platformě. V neposlední řadě je tato aktivita zakotvena v Prioritách a postupech vlády při prosazování rovných příležitostí mužů a žen.

Česká ženská lobby pokládá princip rovných příležitostí mužů a žen za jeden ze základních principů demokracie. Podpora rovných příležitostí by podle našeho názoru měla představovat jednu z dotačních priorit ministerstva, proto bychom Vás chtěli požádat o vyjádření, proč tomu tak v současnosti není.

 Děkujeme za Vaši odpověď.

S pozdravem,

Alexandra Jachanová Doleželová
předsedkyně České ženské lobby
 

KRŽ Praha: povodně 02.07.2009 13:56:56

KRŽ Praha zaslala na povodňové konto ADRA dne 1.7.2009 částku Kč 3.000. V rámci ČSŽ chystáme další cílené příspěvky.

Antidiskriminační zákon přijat 18.06.2009 11:11:55

Poslanecká sněmovna schválila 17. června 2009 zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů  („antidiskriminační zákon“), čímž byl konečně splněn závazek vůči legislativě Evropské unie a samozřejmě zejména vůči vlastním občanům, i když v tomto případě skutečnou akceschopnost schváleného právního předpisu prokáže až praxe.

Antidiskriminační zákon vymezuje, v jakých situacích, komu a jakým způsobem bude ochrana před diskriminací poskytována. Antidiskriminační zákon potvrzuje zákaz nerovného přístupu z důvodu pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, etnického původu, národnosti, sexuální orientace, náboženského vyznání či víry a světového názoru a má za cíl posílit práva a postavení jednotlivce.

Oběti diskriminace má metodicky asistovat Úřad veřejného ochránce práv, přičemž ale oběti diskriminace budou i nadále odkázány na soudní řízení, protože pravomoci Úřadu veřejného ochránce práv zůstávají omezené.
 

Kariéra je rodu ženského 2009 17.06.2009 21:47:27

16. června 2009 proběhlo v Kounickém paláci vyhlášení 2. ročníku soutěže Soutěž Kariéra je rodu ženského. Soutěž pořádá druhým rokem Český svaz žen ve spolupráci se Syndikátem novinářů jako pokračování projektu Rovnost šancí a média podpořeného ESF – JPD3. Nad soutěží převzala patronát poslankyně PS ČR dr. Milada Halíková.

 

Porota novinářské soutěže Kariéra je rodu ženského – II. ročník - rozhodla neudělit první cenu, neboť žádný s příspěvků nebyl dostatečně nosný pro toto ohodnocení. Namísto toho porota udělila dvě druhé ceny. Oceněny byly tyto redaktorky a příspěvky:

 

II. cena 
Ivana Matyášová za příspěvek S otevřenou náručí otištěný v časopise Tina s přihlédnutím k dalším přihlášeným příspěvkům.

Příspěvek S otevřenou náručí přibližuje inspirativní počin dr. Hejmové, iniciátorky stacionáře pro postižené děti a její další aktivity a plány. Porota ocenila systematický a dlouhodobý přístup autorky při vyhledávání příběhů žen s pozitivním a aktivním vztahem k životu se všemi jeho úskalími.

 

II. cena
Lucie Věcková za příspěvek V kamionu jsem jiný člověk, otištěný v časopise Vlasta.
 

Přibližuje životní profesionální i osobní příběh ženy v téměř výlučně mužském povolání, která se dokázala v tvrdém chlapském prostředí prosadit, čelit osobním trablům a zůstat optimistkou. Porota ocenila originalitu tématu a čtivost jeho zpracování.

 

III. cena
Lenka Tréglová za příspěvek Proč holky nemají tah na bránu otištěný v ONA Dnes

Úvaha o věčném dilematu – rodina či kariéra -  včetně předsudků okolí, jimž je třeba čelit, si všímá i stereotypního sexistického vnímání žen, které se prosadily ve světové politice. Článek má i užitečnou poradenskou součást.

 

IV. cena
Stanislava Pecková za příspěvek Tam, kde velí jemné ruce otištěný v časopise Týden

Žena patří do kuchyně, ale ne do té profesionální! Je paradoxní, že nejvyhledávanější a nejcennější šéfkuchaři věhlasných restaurantů byli vždycky muži. Autorka dokládá na příkladech od nás i ze světa, že i když jsou šéfkuchařky i nadále vzácností, přesto jich přibývá. Téma je dobře autorsky zpracované  a zdokumentované.
 

Nové články na webu ČŽL - tentokrát na téma "Brusel" 02.06.2009 16:18:42

Upozorňujeme na nové články na webu České ženské lobby, které jsou zajímavé i z pohledu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu:

Bruselská lekce

Ženám ve vstupu a většímu uplatnění se v politice brání tři druhy bariér: individuální (např. nízká sebedůvěra), sociální (malá podpora okolí) a ta nejvážnější – institucionální.  Třetí překážka je přitom v Česku zatím největším problémem: zdejší politické strany na tom s pozitivními akcemi, které by narovnávaly šance žen a mužů, nejsou nejlépe, podobně si stojí i zastupitelské sbory, které ve svém praktickém fungování vycházejí vstříc mužům a tomu, jak muži žijí své životy.  ...pokračování ...


Hájily české europoslankyně zájmy žen?

V minulém volebním období zastupovalo voličky a voliče z České republiky 19 poslanců a 5 poslankyň. Zastoupení českých političek v EP bylo tedy 20,8 %, což je nejlepší výsledek, jakého bylo na poli vyrovnaného zastoupení žen ve volených rozhodovacích pozicích v Česku (byť trochu paradoxně v Bruselu) dosaženo. Jedním z největších argumentů zastánců a zastánkyň vyššího zastoupení žen v politice je přitom to, že je-li v politice více žen, dostávají se do politické agendy snáze témata, která více trápí ženy-občanky. Jak tento argument obstojí v konfrontaci s tím, jak svou práci pojímají stávající europoslankyně? .... pokračování ....

EKS a ČŽL - kulatý stůl a nová publikace o migrantkách v ČR 28.04.2009 16:14:22

Evropská kontaktní skupina (EKS)  ve spolupráci s Českou ženskou lobby  uspořádala v Praze 28.4.2009 kulatý stůl na téma postavení migrantek v české společnosti. EKS zde mimo jiné prezentovala novou publikaci o migrantkách v České republice, jejíž elektronickou verzi lze stáhnout z www.ekscr.cz/.

Informační a poradenské centrum ČSŽ Havlíčkův Brod 22.04.2009 16:47:59

Informační a poradenské centrum prošlo dne 22. dubna 2009 úspěšně dozorovým auditem na vedení dokumentace dle ISO 9001. Audit prováděla firma Best Quality Ostrava , ved. Ing.Stoklas.

Informační a poradenské centrum je držitelem certifikátu ISO 9001 od roku 2007.

ČŽL: Apel na politiky a političky - neschvalujte vládu bez ministerského postu pro lidská práva a me 10.04.2009 13:11:06

Česká ženská lobby rozeslala otevřený dopis poslankyním/poslancům a předsedům stran, ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas se zamýšleným zrušením postu ministra pro lidská práva a menšiny v úřednické vládě.

Brigitte Triems, předsedkyně Evropské ženské lobby: „Institucionální mechanismy jsou zásadním nástrojem pro zabezpečení politiky rovných příležitost žen a mužů. Evropská ženská lobby doufá, že avizované kroky při sestavování nové vlády ČR povedou k posílení a zefektivnění činností, které jsou zásadní při prosazování práv žen a dosažení genderové rovnosti, především ve světle započaté spolupráce s ženskými organizacemi v rámci českého předsednictví.”
 
Členské organizace České ženské lobby jsou znepokojeny úvahou, že úřednická vláda vzniká bez postu ministra/ ministryně pro lidská práva a menšiny. Podle vyjádření premiéra v demisi Mirka Topolánka bude „agenda ministra/ ministryně pro lidská práva včleněna do působnosti předsedy vlády a řízena vládním zmocněncem pro lidská práva”. Z vyjádření není zřejmé, zda se jedná o přechodné opatření po dobu trvání dočasné vlády. Z předešlých zkušeností se domníváme, že tato změna nebude dočasná a že se zrušení ministerského postu stane trvalým řešením. Z vyjádření M. Topolánka není zřejmé, zda pod agendu zmocněnce pro lidská práva přejdou všechny stávající aktivity a jaká jim bude dána priorita, a zda budou zmocněnci k dispozici všechny stávající institucionální mechanismy, které měl k dispozici ministr pro lidská práva a menšiny. Domníváme se, že tímto naše politické špičky vysílají signál směrem k veřejnosti, že je pro ně prosazování lidských práv a boj proti diskriminaci okrajovou záležitostí. Neziskové organizace a zájmové skupiny působící v této oblasti tím ztrácí partnera pro diskuzi a prosazování společensky potřebných změn.
 
V situaci, kdy v České republice není přijat antidiskriminační zákon, kdy přetrvává problém s obtížnou vymahatelností práva, kdy neexistuje funkční (ani žádná jiná) koncepce začleňování skupin ohrožených sociálním vyloučením a systém sociální péče se potýká s velkými problémy, je naprosto nepřijatelné, aby pozice ministra/ ministryně pro lidská práva a menšiny zanikla. Naopak zůstává otázkou, zda by takto důležitá pozice měla i nadále být „bez portfeje“ a zda by nebylo načase se celým balíkem lidských práv vážně a koncepčně zabývat.
V kompetenci ministra/ ministryně pro lidská práva a menšiny je koordinace národních politik a aktivit v oblasti lidských práv: prosazování rovných příležitostí žen a mužů, integrace Romů, sociální začleňování, posilování práv zdravotně postižených, posilování práv dětí, odstraňování diskriminace napříč společností. Jde tedy o oblasti, které jsou společensky citlivé a potřebují jasnou politickou vizi a politický mandát. Situace je o to závažnější, že kvůli absenci antidiskriminačního zákona je Česká republika posledním členským státem Evropské unie, kde není možné účinně se bránit proti diskriminaci.
 
V oblasti dosažení genderové rovnosti tvoří kabinet ministra pro lidská práva a menšiny klíčový orgán koordinující prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů na všech úrovních. Většina evropských zemí, které berou politikou rovných příležitostí vážně, má ministra/ ministryni pro rovnost (Norsko), pro genderovou rovnost (Dánsko, Švédsko) či pro ženy (Velká Británie). Země s antidiskriminační legislativou mají nezávislý orgán pro rovnost (Equality Body). Česká republika nemá v současné době ani ministerský post pro rovnost, ani orgán pro rovnost, a nyní to vypadá, že nebude mít ani ministra nebo ministryni bez portfeje, který/ která bude prosazovat agendu (vyplývající jak z mezinárodních, tak českých závazků) rovných příležitostí jako jednu z prioritních oblastí. Česká ženská lobby se obává, že neobsazení postu ministra/ ministryně pro lidská práva a menšiny povede k oslabení institucionálního mechanismu pro politiku rovných příležitosti žen a mužů.
Brigitte Triems, předsedkyně Evropské ženské lobby, k důležitosti ministerského postu pro rovné příležitosti žen a mužů říká: „Institucionální mechanismy jsou zásadním nástrojem pro zabezpečení politiky rovných příležitost žen a mužů a Evropská ženská lobby doufá, že avizované kroky při sestavování nové vlády ČR povedou k posílení a zefektivnění činností, které jsou zásadní při prosazování práv žen a dosažení genderové rovnosti, především ve světle započaté spolupráce s ženskými organizacemi v rámci českého předsednictví.”
 
Členské organizace České ženské lobby apelují na politiky a političky, aby projevili politickou odpovědnost a nedopustili zánik postu ministra/ ministryně pro lidská práva a menšiny ani v dočasné, ani v žádné další vládě ČR.

Kampaň / petice Females in Front (EU) 09.04.2009 14:24:16

V příštích dvanácti měsících budou čtyři politici jmenováni vedoucími představiteli Evropské unie. Padesát let vypadá evropské vedení stejně. Nastal čas na změnu. Mezinárodní vrcholné posty by měli vždy zastávat ti nejkompetentnější kandidáti. V Evropě žije 250 milionů žen; nemělo by býttak těžké najít mezi nimi kvalifikované kandidátky.

Pokud si přejete vidět alespoň jednu ženu jmenovanou vedoucí představitelkou Evropské unie, podepište se na stránkách:

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&lang=cz

 

Lisabonská smlouva říká, že "Evropská unie bude ve všech jejích činnostech usilovat o odstraňování nerovností a podporování rovného postavení žen a mužů". Lisabonská smlouva zavádí principy participační demokracie s "občanskou iniciativou", která vyžaduje podpisy minimálně jednoho milionu občanů Evropské unie z významného množství členských států. S jedním milionem podpisů můžeme žádat Evropskou komisi, aby zajistila plnění cílů Lisabonské smlouvy o rovnosti mužů a žen, počínaje nadcházejícím jmenováním.


 

Kampaň Evropské ženské lobby 50/50 09.04.2009 14:14:38

Podpořte kampaň Evropské ženské lobby 50/50 „Moderní evropská demokracie se neobejde bez rovnosti žen a mužů“.

Kampaň si klade za cíl zvýšit zastoupení žen na nejvyšší úrovni evropské politiky a obecně podpořit ženy a voliče/voličky, aby se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. EWL nyní vyzývá lidi z celé Evropy, aby podpořili jejich kampaň podepsáním petice a podílením se na lobbyingu.

Webová stránka kampaně http://www.5050democracy.eu/ představuje různé nástroje, které mohou být využity při ovlivňování politických stran a lidí na rozhodovacích pozicích s ohledem na volby do Evropského parlamentu v roce 2009 a nominace do Evropské komise a ostatních nejvyšších funkcí v Evropské unii.

 


 

Setkání žen Wompass 09.04.2009 13:55:06

FÓRUM 50 % ve spolupráci s Českým svazem žen Vás srdečně zve na na inspirativní a strategické setkání žen "Wompass", které se koná v sobotu 25. dubna 2009 (9.00 - 14.00) v Kaunickém paláci v Praze (Panská 7).

Motto této akce zní "V krizi - čas pro společnou vizi!" - pojďme se tedy na několik sobotních hodin sejít a společně najít cíle a konkrétní kroky k jejich napňování v šesti tématických oblastech (ekonomické a sociální postavení žen v době krize, komunitní a genderové rozpočtování, ženy v politice, solidarita žen, ženy a média, financování NNO), na jejichž plnění se budeme příštích 12 měsíců všichni podílet. V jednotlivých pracovních skupinách sestavíme tzv. akční plány, které za rok na dalším setkání WOMPASS vyhodnotíme a možná, že zjistíme, že společnými silami dokážeme věci kolem nás měnit rychleji a efektivněji. A to není málo, co říkáte?

Jste nespokojené a chtěly byste se nějakým způsobem zapojit do vytváření společenského tlaku směřujícího ke změnám v oblastech, které se vás dotýkají a pálí vás? Myslíte si, že změny v určitých oblastech naší společnosti přicházejí pomaleji než jste čekali a jejich málo ku prospěchu žen? Máte připomínky k navrženým tématům? Pak je tu šance pro vás - přijďte se s námi podělit o vaše představy a názory a aktivně se zapojit do procesu vytváření ženských vizí. 
 

Pozvánka a Program

 

Aktualizace: Fotogalerie z akce je k dispozici zde.