wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop Český svaz žen

Rubrika Zapojte se!

Plán aktivit 2017 a registrace:

Registrace do našeho bezplatného programu pro ženy v rámci projektu Zapojte se! je otevřena. 
 
1) Motivační setkání s aktivními ženami z politiky a neziskových organizací
 
Místa a termíny konání:
 
OSTRAVA, 24. 5. 2017, 16 – 19 hod.
MNÍŠEK POD BRDY, 19. 6. 2017, 15:30 – 18:30 hod.
KARLOVY VARY, 25. 9. 2017, 16 – 19 hod.
CHRUDIM, 11. 10. 2017, 16 – 19 hod.
 
Podrobné informace a registrační formuláře jsou přístupné z webu předkladatele projektu.
 

 

Zapojte se!

Název projektu: Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

Realizace: leden 2017 – prosinec 2018

Předkladatel: Fórum 50%

Partneči projektu: Český svaz žen z.s.Asociace Montessori ČR

Regionální zaměření: kraj Středočeský, Karlovarský, Pardubický a Moravskoslezský

Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

 

Cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšit motivaci žen ohrožených na trhu práce (matek malých dětí a žen ve věku 55+) k zapojení do veřejného života - komunální politiky a občanského sektoru. Politika a práce v neziskovém sektoru je službou lidem, ale i povoláním, k jehož zvládnutí je třeba určitých vědomostí a schopností. Ženy čelí bariérám, které jim vstup do veřejného života i na pracovní trh znesnadňují. Kombinací vzdělávacích programů, mentoringu, síťování a dalších aktivit chceme pomoci tyto bariéry odstranit.

Aktivity:

motivační kampaň - vytvoření letáků, inzerátů, spotu, článků a jejich šíření, organizace motivačních setkání 

vytvoření a realizace vzdělávacích programů 

realizace mentoringového programu pro ženy 

síťovací setkání 

analýzy vertikální segregace ve veřejném životě