wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop Český svaz žen

Rubrika Zajímavosti - SK

Tradice a současnost spolkové činnosti v Kutné Hoře

Jednu z mála zachovalých tradic podporuje a uskutečňuje Sdružená obec baráčníků „Škvrňov“ Kutná Hora – Karlov. Některé členky Českého svazu žen jsou i členkami této Obce baráčnické v Kutné Hoře. Uvádím něco z historie:
 

Spolek, ze kterého dnešní Obec baráčníků Škvrňov vznikla, byl založen v září roku 1896. Již tehdy stál v čele spolku rychtář, jeho zástupcem byl místorychtář. Pokladníka nazývali důchodním (později berním). Jednatel byl zván syndik, zapisovatel škrabák (nebo písmák). Byly i další funkce – pantatínek, panímaminka, dráb, ponocný, porodní bába, švandymistr, šafář, kontribuční, vzdělavatel.